Kadınların İş Hayatı Aktifliği

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kadına saygı yeterince gösterilmemekte. Bunun sonucu olarak kadınlarımız iş hayatına karşı çekimser davranmıştır. Hatta ülkemizin bazı kesimlerinde hala kadının çalışması utanç kaynağı olarak düşünülmekte.

Yaşadığımız toplum ataerkil bir düşünceye sahiptir. Bu durumu en kanıtlayıcı örnekler ise çocuklara alınan hediyeler gösterilebilir. Erkek çocuklara alınan hediyelerin başında araba gelirken kız çocuklara ev hayatını aşılayan, oyuncak ev eşyaları ve bebekler alınır. Aşılanan bu görünün götürüsü olarak kadınların iş hayatına atılma süreci geç olmuştur.

Kadınlara Saygı

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kadına saygı yeterince gösterilmemekte. Bunun sonucu olarak kadınlarımız iş hayatına karşı çekimser davranmıştır. Hatta ülkemizin bazı kesimlerinde hala kadının çalışması utanç kaynağı olarak düşünülmekte. Günlük yaşantımızda da ‘ Kadın dediğin evinde oturur, çocuklarının başında durur’ gibi söylemler ile çok sık karşılaşırız. Oysa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi kadınlar yerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır.

Kadınların İş Hayatına Atılması

İş hayatında kadınlar her geçen gün aktiflik konusunda artış göstermiştir. 2018 TÜİK verilerine göre kadınların istihdam edilme oranı %33.6 olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıllarda bu oranlar sırasıyla 2016 yılında %28, 2017 yılında ise %29.3 oranında tespit edilmiştir.

2015 Dünya istatistik verilerine bakıldığında üzücü bir tablo ile karşılaşıyoruz. Türkiye ise %31,4 ile bu sıralamaların çok altında yer alıyor. Kadın iş gücünün en yoğun olduğu ülkelerin başında, Kuzey Avrupa’da İskandinavya yarımadasında yer alan İsveç (%69,5) gelmekte. Verilerde İsveç’i takip eden ülkeler sırasıyla; Rusya (%63,4), Singapur (%60,4)  ve Peru (%60,4) olarak karşımıza çıkıyor.

Bu verilere batığımızda kadınların çalışma hayatında ki aktifliği ile ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arasında paralellik göstermiş olduğunu görmekteyiz. Dünya çapında çok iyi kariyer sahibi olan kadınlar vardır.2017 yılında yayınlanan Fortune dergisi dünyanın en güçlü kadınlarını listelemiştir. Bu listenin en başında Santander Group’un yönetim kurulu başkanı olan Ana Patricia Botin gelmekte.

Listenin ilerleyen sıralarında ise Türkiye’den ünlü iş kadınları Güler Sabancı (Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı) ve Serpil Timuray (Vodafone Grubu Ortadoğu,Afrika, Pasifik ve Asya Bölge CEO’su) karşımıza çıkıyor. Eğer fırsat verilirse kadınlarımızın neler başarabileceğini bu örnekler sayesinde daha iyi görüyoruz.

Kadınların İş Hayatındaki Zorlukları

Yıllara süregelen bu artışlar kadınların iş hayatı ile birlikte daha aktif olmalarını sağlamıştır. Çalışma hayatına atılan kadınlarımız gerek iş yerinde gerek ev yaşantısında çeşitli zorluklarla mücadele etmek zorunda kalır. Bu zorlukların en başında gelen ise evli kadınlarımızın üzerine yüklenen çeşitli sorumluluklardır. Çalışmaya başlayan kadınlarımız evli ise, aynı anda hem ev yaşantısını hem de iş hayatını idare etmek zorunda kalır. Mesai saatlerinin uzun oluşu bu süreci daha da zorlaştırır.

Kadın olmanın zor olduğu bir toplumda, kadınlarımızın iş yaşantısında karşılaştığı zorluklar bunlar ile de bitmiyor.  Erkek çalışan ile aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücretlere tabii tutuluyor. Düşük ücretin yanında, kadınların üzerine yüklenen diğer sorumluluklar da ortaya çıkıyor.

Özel Yaşantılar

Özel yaşantısında ki sorumluluklarını iş hayatında da uygulanması isteniliyor. Bunlar en başında çay servisi, temizlik yapımı ve yemek yapımı geliyor. Üzerlerine düşen bu sorumlulukları yerine getirmelerine rağmen, en ufak bir ekonomik krizde ilk vazgeçilenler oluyorlar. Doğanın kanunu olan, kadının hamilelik sürecinde de işten çıkarılmaları çok sık karşılaşılan bir diğer sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Kadınların iş hayatı ile karşılarına çıkan bir başka sorun ise mobbing olarak bildiğimiz, Türkçe anlamı ile psikolojik saldırıdır. Bu saldırı zaman zaman diğer çalışanlar tarafından ya da işveren tarafından olmak üzere farklılık gösterebilir. Cinsel taciz, kadınların iş hayatında en sık karşılaştığı mağduriyettir İşyerinde çoğu kadın bu saldırıya maruz kalmakla birlikte kendini koruyabileceği bir önlem alamamaktadır.

Yazar: Özlem Küçükateş