Beden Dili Karakterinizi Ele Verir

Duygu ve düşüncelerin farklı ortam ve kişilere aktarılmasında yararlanılan semboller mesaj olarak adlandırılmaktadır. İletişimin kaynağını oluşturan mesaj yazılı, sözlü veya sözsüz olarak üç kısımda incelenmektedir.

Beden dili iş görüşmelerinde mülakatlarda, sosyoloji - psikoloji analizlerinde, kişisel gelişim programlarında ve sosyal ortamlarda bireylerin karakterini ele vermektedir.

Beden Dili ve Önemi

Duygu ve düşüncelerin farklı ortam ve kişilere aktarılmasında yararlanılan semboller mesaj olarak adlandırılmaktadır. İletişimin kaynağını oluşturan mesaj yazılı, sözlü veya sözsüz olarak üç kısımda incelenmektedir. Dil ve dil ötesi iletiler sözlü; beden dili, bedensel temas, mekan kullanımı, araç ve aksesuarlar sözsüz iletilerin çeşitleridir.

Her ne sebeple olursa olsun kurulan iletişimlerde ilk 30 saniye oldukça önemlidir. İlk izlenim adı verilen bu durumda yüzde 7-10 söz, yüzde 30-38 ses tonu ve yüzde 55-60 beden dili etkilidir. İlk izlenimin devamında kalıcı izlenim oluşmaktadır. Bu durum söz yüzdesinin artmasını sağlamaktadır. Ancak algı, karar, bakış açısı ve iletişimi etkileyecek en önemli unsur ilk izlenimdir.

İlk izlenimde bu denli öneme sahip olan beden dili, vücudun fonksiyonel kısımları ile sergilenen ve sözlü iletişimi destekleyen bedensel mesajlar olarak tanımlanmaktadır. Göz, el-ayak, baş ve gövdenin tümü bedensel mesaj iletiminde kullanılmaktadır. Kişi yalnızca karşısındaki kişi onu anlıyorsa tekrar iletişim kurmak istemektedir.  Beden dilinin uygun ve bilinçli kullanımı ile çevrenizdekileri daha kolay anlamanızı sağlamakta ve yardım edebilmenizi kolaylaştırmaktadır. Kişinin iç dünyasını veya beklentilerini anlamanıza yardımcı olmakta ve doğru adımlar atmanızı sağlamaktadır. Kendinizi tam olarak ifade etmenize olanak sağlamakta ve kalıcı izleniminizi olumlu kılmaktadır.

Beden Dili Özellikleri

Cinsiyet, yaş ve kültür özelliklerine göre değişim göstermektedir. Biyolojik özelliklerine uygun davranan erkek ve kadınların davranışsal farklılıkları bulunmaktadır. Saç ile oynama, kol dolama gibi hareketler kadınlarda, eli cebine alma veya aksesuar ile oynama gibi hareketler erkeklerde daha fazla kullanılmaktadır. Bebeklik ve çocukluk döneminde beden dili kullanımı oldukça gelişmiştir.  Yaş büyüdükçe içgüdüsel özellikler yerini kazanılan beden dili özelliklerine bırakmaktadır.

Kültür özellikleri ise özellikle incelenen bir alandır. İklim, inanç ve alışkanlıkların belirlediği farklılıklar kızgınlık, mutluluk, şaşkınlık gibi durumların gösterilme şekillerine bağlı olarak değişmektedir. Zafer işareti neredeyse dünya genelinde kabul görmüştür. Aynı şekilde elin yumruk yapılıp başparmağın kaldırılması hareketi her şey yolunda mesajı vermekte ancak Nijerya ve İran’da küfür olarak algılanmaktadır. Dizüstü oturulduğunda gözüken ayak tabanı Pakistan’da kabalık olarak anlamlandırılmaktadır. Soğuk ülkelerde iletişim esnasında hareketler kısıtlı iken Güney Avrupa-Akdeniz ülkeleri ve Türkiye’de sıklıkla kullanılmaktadır.

Beden Dili Örnekleri

Beden dili göze hitap eder ama hayati neticeleri olan bazı örnekler de vardır. Gözün blokasyonu göze hoş gelmeyen veya tehdit hissedilen durumlarda beyni bu durumdan kurtarmak için yapılan bir davranıştır. Çok sayıda kişinin yanarak can verdiği bir otel yangınında baş şüpheli güvenlik görevlisi idi. Sorgusu esnasında tüm sorulara aynı tepkiyle cevaplar vermiştir. Ancak yangın sırasında nerede olduğu sorulduğunda göz blokasyonu gerçekleşmiştir. Bu durum daha fazla soruşturulmasına neden olmuş olayın sonucunda failler yakalanmıştır. Güvenlik görevlisi kız arkadaşını görmek için konumundan ayrıldığı sırada kundakçılar giriş yapmışlardı. İhmalkarlığı ceza almasına neden olmadı.

Yaşanan bir tecavüz olayında sorgulanan arkadaş grubunun bir üyesi akla yatan ve ikna edici bir ifade vermiştir. Sola dönerek pamuk tarlasından dosdoğru evine gittiğini ifade ederken sağ eli ile sağ tarafı işaret etmesi dava dosyasının kapanmasını sağlamıştır. ABD’de bir öğrencinin sınav olduğu esnada ensesindeki morlukları gören eğitimci durumu Sosyal Hizmetler’e bildirdi. Bilirkişi ile aileye intikal eden olayda aile bireylerinin şiddet yanlısı olduklarına dair hiçbir ipucuna rastlanmadı. Dedektif yanlış karar vermemek için, aileden bir parti yapmalarını ve çocuğun kime olduğundan farklı davrandığını bulmalarını istedi. Herkese gülümseyerek koşan Aaron amcası geldiğinde ellerini bel kısmında bağladı ve başını eğerek gözlerini kapattı, beden dili her şeyi açıklıyordu. Olay taciz ve şiddet yanlısı amcanın itirafı ve tutuklanması ile son buldu.

Yazar: Damla Sabancı