Beden Dili Ve Günlük Yaşama Etkisi

Beden dili İnsanın önemli iletişim araçlarından birisidir. Bu iletişim aracı sözel olmamakla birlikte mimik ve jestlerle ortaya çıkar. Kelimelerimizin yetersiz kaldığı durumlarda ve düşüncelerimizi açıkça ifade edemediğimiz ortamlarda beynimizin direkt başvurduğu iletişim aracı beden dilidir.

Beden dili İnsanın önemli iletişim araçlarından birisidir. Bu iletişim aracı sözel olmamakla birlikte mimik ve jestlerle ortaya çıkar. Kelimelerimizin yetersiz kaldığı durumlarda ve düşüncelerimizi açıkça ifade edemediğimiz ortamlarda beynimizin direkt başvurduğu iletişim aracı beden dilidir.

İstemli Ve İstemsiz

Etkili iletişim için beden dili ve önemi mutlaka iyi anlaşılması gereken bir konudur. Beden dili sırasındaki iletişim istemli veya istemsiz olarak ortaya çıkmaktadır. Yani kelimelere dökemediğimiz fakat söylemek istediğimiz şeyleri bu iletişim aracı yoluyla karşımızdaki kişi veya kişilere ulaştırabiliriz. İstemsiz olarak uygulanması ise bir konuya veya kişiye genellikte farkında olmadan sergilediğimiz duruş, olaylar karşısındaki reflekslerimizdir.  

Örneğin içerisinde bulunmaktan sıkıldığımız bir ortamda bu durumu dile getirmeden karşımızdakilere belli etmemiz beden diliyle mümkündür. Bunu konuşan kişiyle göz teması kurmayarak ortamdaki farklı şeylerle ilgilenerek belli edebiliriz. İstemsiz şekilde jest ve mimiklerimize yansıyan düşüncelere örnek verecek olursak; utandığımız bir durum karşısında yüzümüz kızarır, yalan söylediğimiz durumlarda karşımızdaki kişiden gözlerimizi kaçırırız, sıkıntılı bir durumun içinde olduğumuzu düşündüğümüz anda iste ellerimiz ve tırnaklarımızla oynamaya başlarız.

Beden dili bir iletişim aracı olduğundan ve iletişim insan ilişkileri açısından en önemli faktör konumunda bulunduğundan dolayı hayatımızı oldukça etkiler. Bu konuda yapmamız gereken şey ise hem kendi hem de karşımızdaki insanın beden dili kontrolüne dikkat etmektir. Jest ve mimikler ile sergilediğimiz hareketler sonucunda iletişimimiz yanlış anlaşılmalarla sonuçlanabilir. Bir iletişim aracı olarak beden dilinin kontrolünü sağlayabilmemiz için öncelikle bunların anlamlarını bilmemiz gerekir.

Beden Dili İfadeleri ve Anlamları

Pek çoğumuz aile büyüklerimizden veya çevremizden kollarımızı göğsümüzde birleştirerek oturmamamız gerektiğini duymuşuzdur. Konunun uzmanlarına göre ise bu şekilde bulunmak dışarıya kapalılığı simgeler ve karşımızdaki insanı önemsemediğimizi gösterir. Yorucu bir gün geçirdiğinizi düşünün. Ama ilerleyen saatlere kadar bir arkadaşınızla önemli bir konu konuşmanız gerekmekte. Yorgunluğunuzdan dolayı esnemeye, gözlerinizi ovuşturmaya başlayacaksınız.

Peki siz önemli bir konudan bahsederken karşınızdaki insanın gözlerini ovuşturmasını ister misiniz? Sanırım hepimizin cevabı hayır olacaktır. Jest ve mimiklerimiz dışında vücut duruşumuzun da bir iletişim aracı ifadesi olduğunu unutmamalıyız. Dik veya kambur yürümek bir omurga sorunu olabileceği gibi kişinin özgüven seviyesini de belli etmektedir. Başınız yukarıda ve omuzlarınız dik bir şekilde yürümek her zaman kendinize olan güveninizi yansıtırken başınızı öne eğip omuzlarınız düşük şekilde yürümeniz ise kendinize olan güvensizliğinizi simgeler.

Karşınızdaki kişi size bir şeyler anlatırken onu evet/hayır sözleriyle bölmek istemediğiniz zamanlar iletişim aracı olarak beden dilinizi kullanır, onaylama veya onaylamama ifadesi için kafanızı sallarsınız. Fakat bunun da kontrolünü yapmak çok önemlidir. Karşınızda bulunan kişinin anlattığı her şeye kafa sallamanız ona dinlemediğinizi düşündürebilir.

Beden Dili Kontrolü Sağlama Yolları

Araştırmacıların çoğuna göre sözlü iletişimden daha da önemli olan bu iletişim aracı maalesef bizler tarafından önemi kavranamayan bir konudur. Ağzımızdan çıkan kelimeler kadar ve hatta bazen daha da fazla gündelik hayatımızı ve insan ilişkilerimizi etkileyen bu iletişimin kontrolü için öncelikle öneminin farkına varmamız gerekiyor. Bu konuda yapılacak en faydalı şey profesyonel kişilerden beden dili kontrolü eğitimi almak olacaktır.

Ekonomik durum çeşitliliğinden dolayı herkesin profesyonel bir eğitim alamayacağını biliyoruz. Fakat bu konunun artık sadece bir kurs, seminer aracılığıyla aktarılmadığını bilmeliyiz. Beden dili kontrolü hakkında yazılmış birçok kitap piyasada mevcuttur. Bunun yanında sosyal mecralara yine bu konu hakkında ve profesyonel kişiler tarafından yüklenen video sayıları oldukça fazladır.

İnsanın kendini ifade etme isteğinden doğan her türlü duygu, düşünce ve bilgi  aktarımı iletişim başlığı altına girmektedir. İletişim, sözlü iletişim ve yazılı iletişim olarak iki ana başlığa ayrılsa da insanın sosyal hatta kullandığı en büyük yardımcısı olan bedel dili bu olgunun üçüncü ayağını oluşturmaktadır.

Yanlış anlaşılmalardan ve kendimizi ifade edememe sorunumuzdan ancak ve ancak beden diline yeterli önemi göstererek ve beden dili kontrolüne dikkat ederek kurtulabiliriz. Bir iletişim aracı  kontrolü size kendinizi doğru ifade etme imkanı sağlamakla birlikte karşınızdaki insanı da daha doğru anlama fırsatı sağladığını unutmamalıyız ve daha rahat bir sosyal hayat için beden dilinin önemini göz ardı etmemeliyiz.

Yazar: Derya Aracı