Ceza İnfaz Kurumu Katibi Kimdir?

Ceza İnfaz Kurumu Katibi hükümlü ve tutukluların dosyalarını yasa ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyerek işlemlerini yürüten kişiye denir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan açık ve kapalı tip ceza infaz kurumlarında çalışarak görevini sürdürür.

Ceza İnfaz Kurumu Katibi hükümlü ve tutukluların dosyalarını yasa ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyerek işlemlerini yürüten kişiye denir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan açık ve kapalı tip ceza infaz kurumlarında çalışarak görevini sürdürür.

Ceza İnfaz Kurumu Katibi Nasıl Olunur?

Ceza İnfaz Kurumu Katibi olabilmek için öncelikle gerekli şartların oluştuğundan emin olmak gerekir. Bu şartlar;

  • En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
  • TC vatandaşı olmak,
  • Devlet Memuru olmak için yasal bir engeli olmamak,
  • KPSS tarihi itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak,
  • Güvenlik soruşturmasından geçmek,
  • Bilgisayar kullanım sertifikası olmak ya da bilgisayar alanında mezuniyeti bulunmak,
  • KPSS’den en az 70 puan almak gereklidir.

Yukarıdaki şartlar oluştuktan sonra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün genellikle her yıl açtığı Ceza İnfaz Kurumu Katibi alım ilanına başvurarak süreç başlatılır. Bu ilk adımları attıktan sonra klavye sınavına girilir. Klavye sınavında hazır olarak verilen metinlerin, kullanımınıza göre q ya da f klavye ile üç dakika içerisinde en az 90 kelimesinin yazılması istenir. Bu sınavı da başarılı olarak geçenler arasında mülakat ile eleme yapılır. Uygun görülenler hakkında çalışmasında sakınca olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu sonrasında Ceza İnfaz Kurumu Katibi olarak göreve başlanabilir.

Ceza İnfaz Kurumu Katibinin Görevleri Nelerdir?

Ceza İnfaz Kurumlarında tüm idari birimlerde görevlendirilebilen Ceza İnfaz Kurumu Katibi, genellikle İnfaz Bürosunda çalıştırılmaktadır. Göreve başlandıktan sonra, Ceza İnfaz Kurumunuzda bulunan hükümlü ve tutukluların suç ve ceza, tahliye, nakil, disiplin, ödül, dilekçe, duruşma gibi işlemlerinin takibi yapılmaktadır.

Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaası ve Ceza Hakimi’nin ceza vermesinden sonra hükümlü ve tutukluların suçlarının karşılığı olan cezaların infazının takibinden Ceza İnfaz Kurumu Katibi sorumludur. Bir Ceza İnfaz Kurumu Katibi; Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda hükümlü ve tutukluların dosyalarının içeriğine göre tahliye, açık ceza infaz kurumuna ayrılma, denetimli serbestlik müdürlüğüne ayrılma sürelerini takip eder ve işlemlerini gerçekleştirir.

Ceza İnfaz Kurumu Katibi Hangi Kanunları Takip Etmelidir?

Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların işlemlerinin takibinde Türk Ceza Kanunu ve 01/05/2006 tarihinden önce yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu Mülga’dan yararlanmaktadır. Hükümlülerin kapalı kurumlar arası nakil işlemleri için 167 Sayılı Genelge, açık ceza infaz kurumlarına nakiledilmeleri için Açık Kurumlara Ayrılma Yönetmeliği, disiplin işlemleri için 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik, ödül işlemleri için Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi, ziyaret işlemleri için Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmesi Hakkındaki Yönetmeliği takip edilmelidir.

Ceza İnfaz Kurumu Katibi ile Zabıt Katibi Arasında Farklar

Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir personel iken Zabıt Katibi Adalet Bakanlığına bağlı çalışan bir personeldir. Zabıt Katipleri, adliyelerde Cumhuriyet Savcılığı kalemleri ile Mahkeme kalemlerinde görev almaktadır. Zabıt Katipleri de Ceza İnfaz Kurumu Katibi gibi işe alım sürecinde, klavye sınavı ve mülakat gibi aynı şartlara haizdirler.

Ceza İnfaz Kurumlarında Başka Hangi Personeller Çalışabilir?

Ceza İnfaz Kurumlarında, idari birimde Ceza İnfaz Kurumu Katibi haricinde, Kurum Müdürü, Kurum İkinci Müdürü, İdare Memuruna ek olarak; Psikolog, Öğretmen, Sosyolog, Ambar Memuru, Sayman, Aşçı, Sağlık Memuru, Şoför, Teknisyen, Kalorifer Sorumlusu ile birlikte güvenlik birimlerinde erkek İnfaz ve Koruma Memuru ve kadın İnfaz ve Koruma Memurları görev yapmaktadır.

Yazar: Elif Aptioğulları