Dijital Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 aynı zamanda insan ve doğa sever bir devrim insanlığın gelişmesini desteklemekle birlikte çok az elektrik kullanarak doğayı da düşünüyor. Diğer devrimleri 30 40 yıl sonra yakalamamıza rağmen endüstri 4.0’ı yakından takip etmekteyiz.

Son birkaç yıl içinde bir sanayi ya da bilişim ile ilgileniyorsanız “Endüstri 4.0” ve “4.sanayi devrimi” kavramlarını görme olasılığınız çok yüksek.

4. Sanayi Devrimi

İlk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı'nda kullanılan bu kavram klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli az enerji harcayan, az yer kaplayan az ısı üreten ancak bir o kadar da yüksek verimlilik ve yüksek güvenilirlik ile çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olmasını hedeflemektedir.

Bundan önceki devrimlere baktığımızda buharlı makinelerin çıkmasıyla başlayan endüstri 1.0 (1760-1840) su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlamakla birlikte Henry Ford ile başlayan endüstri 2.0 (1870-1914) elektriğin seri üretimde kullanılmasını desteklemektedir.

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemler olarak 3 yapıdan oluşmaktadır. Dijital sanayi devrimi cihaz tabanlı internet (nesnelerin interneti) ile birlikte akıllı fabrikalar kavramını da doğurdu. Endüstri 4.0, tabanlı bu akıllı fabrikalarda, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile takip ederek nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini hedeflenmektedir.

Endüstri 1.0 ile kol emeği ile çalışanlara, endüstri 2.0 ile birlikte teknisyenlere fabrikalarda daha az ihtiyaç duyuldu ve neredeyse yarısı işlerini kaybettiler şimdi de mühendisler işlerini kaybetmekle karşı karşıyalar. Endüstri 4.0 istihdam sorunları yaratmakla birlikte beraberinde yeni iş alanları da ortaya çıkarttı. Bu devrim ile birlikte üç boyutlu yazıcılar hayatımıza girdi ve insanlar istedikleri ürünleri hayal güçleri ve yaratıcılıklarını kullanarak evlerinde üretmeye başlar hale geldiler.

Dijital Sanayi Devriminde Neler Var?

  • Nesnelerin İnterneti
  • Simülasyon
  • Otonom Robotlar
  • Katmanlı Üretim
  • Artırılmış Gerçeklik
  • Bulut Bilişim
  • Siber Güvenlik
  • Büyük Veri Analizi
  • Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu

Endüstri 4.0 aynı zamanda insan ve doğa sever bir devrim insanlığın gelişmesini desteklemekle birlikte çok az elektrik kullanarak doğayı da düşünüyor. Diğer devrimleri 30 40 yıl sonra yakalamamıza rağmen endüstri 4.0’ı yakından takip etmekteyiz. Eğer dijital sanayi devrimini daha fazla ilgi duyarsak gelişmekte olan ülke statüsünü gelişmiş ülke konumuna getirme fırsatına sahibiz. Bu yazıda kısa bir bilgi vermek istedim daha fazla bilgi almak parmaklarınızın ucunda.

Yazar: Merve Perçin