Dilsiz Bir Dil Öğrenmek

İşaret dili bilinenin aksine evrensel bir dil değildir. Nasıl ki her ülkenin dili farklıysa hatta ülke içinde bile lehçe, şive farklılıkları var ise işaret dili söz konusu olduğunda da durum böyledir.

İşaret Dili Nedir?

İşaret dili en basit olarak tüm beden, mimikler ve eller kullanılarak oluşturulmuş bir dildir. İşitme veya konuşma engelliler arasında iletişim kurabilmek adına oluşturulmuş olan bir dildir. İşaret dili bilinenin aksine evrensel bir dil değildir. Nasıl ki her ülkenin dili farklıysa hatta ülke içinde bile lehçe, şive farklılıkları var ise işaret dili söz konusu olduğunda da durum böyledir. Günümüzde Türkçenin dil bilgisi yapısı ve Türk İşaret Dilleri birbirinden farklı dillerdir. İşaret dilinin ülkemizdeki kullanımının Osmanlıya dayandığı söylenilir. Ancak görsel bir dil olan işaret dili için eskiden yazılmış bir yazılı kaynak bulunamadığı için bu konuda net bir bilgi de yok.

İşaret dili konusunda bir diğer yanlış ise işaret dilinin parmaklarla harflerin benzeri yapılarak kurulan iletişim şekli olduğudur. Bu metoda parmakla heceleme denir. Parmakla heceleme işaret dilinin sadece küçük bir kısmını oluşturur. İşaret dilinde sözcükler, deyimler, düşünceler el ve yüz hareketleri ile ifade edilir. İşaret dili sadece el ve kol hareketleri ile değil aynı zamanda mimikler ve beden hareketleri ile de desteklenir. Toplumda işaret dili eğitimi ve işaret dili kursu sayısı arttıkça bu yanlış bilgiler de ortadan kalkacaktır.

İşaret Dili Neden Gereklidir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya nüfusunun yüzde onunu engelli bireyler oluşturmaktadır. Ülkemizde de nüfusun yüzde on ikisini engelli bireyler oluşturmaktadır. Ve ülkemizde 89 bin kişi konuşma engelli. Kısacası gerek ülkemizde gerekse dünyada olsun engelli bireylerin sayısı azımsanacak gibi değil. İşaret dili eğitimi önemi de tam burada karşımıza çıkıyor. Engelli bireyler bu engeli aşmak için işaret dili öğreniyor, dudak okumaya çalışıyor gerek tedaviler gerek iletişim kurmadaki uğraş hep tek taraflı.

Neden işitme engeli bulunmayan bir insan ortadaki bu iletişim engelini aşmak için işaret dili öğrenmiyor? Neden iki taraflı bir çaba ve mücadele söz konusu değil?  Hayata bir engel ile bir yük ile başlamak kolay değil ve bu yükü tek başına kaldırmak da. Ancak toplum bu konuda bilinçlenir işaret dili kursu sayısında, işaret dili eğitimi almış insan sayısında artış yaşanırsa bu yükü hep birlikte kaldırabiliriz. Böylece kimse tonlarca yük altında ezilip kalmaz.

İşaret Dili Kursu

İşaret dili eğitimi bugün birçok işaret dili kursu sayesinde kolayca alınabilir. İşaret dili kursu içerikleri, dil bilgisi, zaman, duygular ve çeşitli kavramlar gibi birçok alt başlığa bölünmüş ve işaret dili eğitimi oldukça kolaylaştırılmıştır.