Dış Ticarete Nereden Başlamalıyım?

Dış Ticarete Nereden Başlamalıyım?
Photo by Carlos Muza / Unsplash

Dünyamızda her şey o kadar hızla değişiyor ve gelişiyor ki artık bunları takip etmekte bile zorlanmaktayız. Ulusal ve uluslararası platformlarda sosyal hayatta ve iş hayatında meydana gelen değişimler ve gelişmeler yıllardan beri süre gelen klasik olarak nitelendirebileceğimiz birçok alışkanlıkları yeniden gözden geçirme ve revize etme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Her ülke, firma ya da bireyler yaşanan bu değişimlere adapte olabildikleri ölçüde kendilerini ve işlerini ileriye taşıma, koydukları hedeflere ulaşma noktasında başarıya ulaşabileceklerdir. Özellikle bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ticaret hayatına ve ticari ilişkilere bambaşka bir boyut kazandırmıştır. Dijital platformların ticaret hayatında önemli bir yer oluşturduğu, bilgiye ulaşmanın eskiye nazaran çok daha kolay ve hızlı olduğu günümüz şartlarında Dış Ticaret faaliyetleri de başka formasyonları beraberinde getirmektedir.

Ülkeler arası fiziki mesafelerin ortadan kalkmasıyla Dünyamız Global bir Köy haline dönüşmüştür. Yani, ihracat ya da İthalat faaliyetleri yürüten her firma için uluslararası platformda her Firma ve Pazar ulaşılabilir hale gelmiştir. Klasik yöntemlerle yapılan İhracat Pazar Araştırmaları ve Hedef Kitleye ulaşma faaliyetleri dijital platformlarda daha kolay ve etkin bir şekilde yapılmaktadır. Burada her firma kendi şartları ve vizyonu doğrultusunda bu araştırma faaliyetlerini takip edebilmelidir. Önemli olan firma olarak bu değişim ve gelişmeleri ne ölçüde takip edip bunları firmamız özelinde uygulayabildiğimizdir. Önemli bir gelir kaynağının olduğu ve kıyasıya rekabetin yaşandığı uluslararası ticaret faaliyetlerinde, her firma bu yenilikçi (inovatif) yaklaşımları hayata geçirebildikleri ölçüde bu pastadan payını alacak ve rekabetin önemli bir aktörü olacaktır.

Dış Ticaret, Dış Ticarette Temel Adımlar, İhracat, İthalat, Ticaret, Pazar, Hedef Kitle,

Güçlü Bir Ekonomi İçin İhracat

Dış Ticaret ülkeler için en önemli kavramlardan biri olup, baştan sona yürütülmesi belirli kurallara bağlı olan ve uzmanlık gerektiren faaliyetlerden oluşmaktadır. Bir ülkenin güçlü ve bağımsız bir ekonomiye sahip olabilmesi için en önemli gelir kaynaklarından birisi olan İhracat hacmi rakamlarının yüksek olması gerekmektedir.

Koca bir ülkeyi küçük bir işletmeye benzetelim: Eğer bu işletmeye giren girdiler işletmenin masraflarından yani çıktılarından az ise o işletme zarar edecektir ve uzun vadede ayakta kalabilmesi çok zor olacaktır. Bu örnekten yola çıkarak, eğer bir ülkenin kendi içinde üretip sattığı mal ve hizmetler (İhracat) başka ülkelerden aldığı mal ve hizmetlerden (İthalat) az miktarda ise ekonomik açıdan güçlü ve bağımsız bir ülkeden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Ülkelerin yıllık Bütçe rakamlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan Cari Açık kavramını teşkil eden unsurlardan en önemlisi de İhracat – İthalat rakamları arasında aleyhte farklılıklardır. Dolayısıyla, her ülke İhracat rakamlarını arttırmak adına stratejiler belirleyip, politikalar uygularlar. İhracat hacmini arttırmak adına firmaları teşvik ederler ve destekler sunarlar. Çünkü İhracat rakamlarının güçlü olduğu bir ülkede; istihdam artar, ekonomiye döviz girdisi sağlanır, teknolojik açıdan gelişim sağlanır, ulusal ve uluslararası platformda rekabet gücü üst seviyeler ulaşarak istikrarlı bir ekonomi hedeflerine ulaşılabilir.

Uluslararası platformda söz sahibi olan ve güçlü diye nitelendirebileceğimiz ülkelere baktığımızda, bu ülkelerin ekonomilerinin çok güçlü olduğunu ve İhracat rakamlarının yüksek hacimlerde olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu doğrultuda; ülkeler için Bütçe gelir kaynakları arasında İhracat rakamları ve bunun sürekli olarak artırılması en önemli hedeflerden ve stratejilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keyifli Bir Kariyer İçin Dış Ticaret

Gerek Üniversite tercihlerimizi yaparken ileride yapmayı planladığımız meslek hakkında gerekse de üniversite eğitimimize devam ederken eğitimimizi tamamlayıp iş hayatına atıldığımızda yapacağımız meslek adına birçok planlama ve değerlendirmeler yaparız. Bu konularda büyüklerimizden ve uzman kişilerden alacağımız tavsiye ve değerlendirmeler kariyer planlarımıza büyük etki yapmaktadırlar. Bütün hayatımızı etkileyecek olan kariyer planlaması için Dış Ticaret alanında bir kariyer fırsatını tavsiye edebilirim. Çünkü bu alan sizlere kendinizi sürekli geliştirebileceğiniz, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebileceğiniz, farklı kültürlerle etkileşim halinde olabileceğiniz bir iş yaşamı sağlayacaktır. Globalleşen dünyamızda ortaya çıkmış olan “Dünya İnsanı” tanımına uygun bir kişisel gelişim süreci yaşamanıza olanak sağlayacaktır. Ayrıca bu sektörde elde edeceğiniz deneyimler ve oluşturacağınız iş ağı (Network) sayesinde ileriki zamanlarda kendi namınıza iş yapabilme imkanına da sahip olabileceksiniz.

Yukarıda sıraladığımız imkanlar doğrultusunda, kendi niteliklerinizi ve ilgi alanlarınızı en iyi bir şekilde analiz edip bu alanda yabancı dil bilginizi de geliştirdiğinizde, keyifli ve interaktif bir çalışma hayatı sizleri bekliyor olacaktır.

Dış Ticaret, Dış Ticarette Temel Adımlar, İhracat, İthalat, Ticaret, Pazar, Hedef Kitle,

Bu Eğitimde Teori ve Pratik Bir Arada

Bir insan olarak hayatımızda yer alan en önemli kavramlardan birisi “Eğitim.” Ailemizde, okul hayatımız boyunca, sosyal çevremizde ve ,ş hayatımızda sürekli kendimizi geliştirmek, hayatımızı daha kolay hale getirmek ve öğrenmek adına içinde bulunduğumuz bir süreçtir eğitim. Ancak bu süreci zorunluluk olarak görmekten öteye çalışırsak ve bu süreçten keyif alırsak kişisel gelişimiz için optimum faydalar sağlayabiliriz. Bir eğitimi ilgi çekici ve keyifli bir hale getirmek noktasında en önemli rol eğitmenlere aittir. Eğitmen katılımcılara vereceği eğitim içeriklerinde teorik bilgileri güncel hayattan uygulamalarla desteklediğinde bu süreç katılımcılar için çok daha verimli bir hale gelecektir. Özellikle Ticari faaliyetlerin anlatıldığı bir eğitimde güncel hayatta tecrübe edilen saha uygulamalarından örnekler vermek eğitim kalitesini yükseltecek ve katılımcıların ilgisini cezbedecektir. Biz de bu tespitler doğrultusunda eğitim içeriğimizde teorik bilgilerin yanında pratik uygulamalara da yer vermekteyiz.

İstanbul İşletme Enstitüsü çatısı altında sunduğumuz Dış Ticaret eğitimizde; Eflatun’un söylediği “Her şeyin mühim noktası başlangıçtır" sözünden yola çıkarak, uzmanlık gerektiren bu alanda başlangıçta iyi temeller atmak adına önemli ipuçlarını paylaşacağız. İhracat ve İthalat işlemlerinde nelere dikkat etmeliyiz, nasıl bir durum ve fizibilite analizi yapmalıyız, nasıl bir yol haritası çıkartmalıyız ve bunu nasıl uygulamalıyız konusunda teorik bilgilerin yanında gerçek hayattan örneklerle bunları destekleyeceğiz. Geniş kapsamlı konuları olan Dış Ticaret faaliyetlerinde etkili bir başlangıç yapıp doğru ve sağlam adımlar atmak için firma çalışanlarına ve bu alanda kariyer hedefi olan katılımcılarımızla gerekli olan püf noktalarını paylaşacağız.

Pandemi sürecinde kendimizle baş başa kaldığımızda; kişisel gelişim sürecimiz için çaba sarf etmenin ve bilginin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha anlamış olduk. Özellikle Dijital platformların gelişmesiyle bilgiye ulaşmak birkaç tık uzaklıkta. Yani bu kadar kolay bir hal aldı. Eğitim dünyası da bu gelişmelerden payına düşeni fazlasıyla almış durumda. Sizlere de bu araştırmaları yaparken ; hem kişisel gelişiminize katkılar sağlamak hem de sizlere ileriye yönelik keyifli bir iş hayatı sürecini sunacak olan Enstitü çatısı altında gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerde yerinizi almanızı iyi bir fırsat olacaktır.

Ekonomi İçin İhracat Neden Önemlidir?

Bir ülkenin güçlü ve bağımsız bir ekonomiye sahip olabilmesi için en önemli gelir kaynaklarından birisi olan İhracat hacmi rakamlarının yüksek olması gerekmektedir. Uluslararası platformda söz sahibi olan ve güçlü diye nitelendirebileceğimiz ülkelere baktığımızda, bu ülkelerin ekonomilerinin çok güçlü olduğunu ve ihracat rakamlarının yüksek hacimlerde olduğunu gözlemlemekteyiz.

Dış Ticarette Temel Adımlar Eğitiminin İçeriği Nedir?

İhracat ve İthalat işlemlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir durum ve fizibilite analizi yapmalıyız? Nasıl bir yol haritası çıkartmalıyız ve bunu nasıl uygulamalıyız? Bu konularda teorik bilgilerin yanında gerçek hayattan örneklerle bunları destekleyeceğiz. Geniş kapsamlı konuları olan Dış Ticaret faaliyetlerinde etkili bir başlangıç yapıp doğru ve sağlam adımlar atmak için firma çalışanlarına ve bu alanda kariyer hedefi olan katılımcılarımızla gerekli olan püf noktalarını paylaşacağız.

Dış Ticaret Alanında Kariyer İçin Neler Yapılmalı?

Dış ticaret alanı “Dünya İnsanı” tanımına uygun bir kişisel gelişim süreci yaşamanıza olanak sağlayacaktır. Kendi niteliklerinizi ve ilgi alanlarınızı en iyi bir şekilde analiz edip bu alanda yabancı dil bilginizi de geliştirdiğinizde, keyifli ve interaktif bir çalışma hayatı sizleri bekliyor olacaktır.