Eğitim Dört Duvar Arasında Olmaz

Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Bu replik Hababam Sınıfı serilerinden biri olan Hababam Sınıfı Tatilde isimli filmin meşhur sahnelerinden biri olup öğrenmenin ve bilginin önemini mekan sınırlaması olmadan çok güzel ifade etmektedir. Bilgi Teknolojisi çağı olan 21. yüzyılda gerek iş hayatı, gerekse özel hayatımızda sürekli bir yenilenme ve öğrenme ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktayız.

Eğitim nasıl almalıyım?

Yenilenme ve öğrenme ihtiyacımızı da çeşitli kurslara giderek, eğitim videoları izleyerek karşılamaya çalışmaktayız. Özellikle çalışan kesimler kendini yenilemek, işyerinde yükselmek vb nedenlerle eğitime ihtiyaç duyarlar. Ancak, iş saatlerinin kurs saatleri ile çakışması, kurs bitiş saatlerinin geç olması insanları arayışlara itmiş, bunun sonunca da uzaktan eğitim modelleri gelişmeye başlamıştır. Uzaktan eğitim modelinin ilki olan Açık öğretim sistemi ülkemizde Anadolu Üniversitesi tarafından uygulamaya konulmuş, zaman içerisinde bir çok üniversite tarafından da benimsenmiştir. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi, internet uygulamalarının yaygınlaşmasıyla da artık insanlar oturdukları yerden eğitim alarak öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Online Eğitim Faydaları Nelerdir?

Sonuç itibariyle,

  • Uzaktan eğitim öğrenciye esneklik sunarak zaman kısıtlaması olmadan eğitim almasına imkan verir,
  • Düzenli bir program takip etmek zorunluluğu olmadığı için çalışma saatlerinde öğrencinin işyerini terk etmemesini sağlar,
  • Uzaktan eğitim öğrenciye kendi çalışma zamanını ayarlama fırsatı verir,
  • Ekonomik sebepler dolayısıyla örgün eğitime devam edemeyen öğrencilere bir fırsat verir,
  • Ayrıca uzaktan eğitim veren kurumların da bina kirası, yönetim giderleri vb konularda maliyetleri düşürmesini sağlar,
  • Toplumsal fayda sağlayarak, içinde yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini ve eğitim seviyesinin artmasını sağlar,
  • Uzaktan eğitim alan bir öğrencinin manevi doyuma ulaşmasını ve özgüveninin artmasına neden olur.

Dolayısyla Uzaktan eğitim veya günümüz terminolojisi ile online eğtim üzerinde durulması ve eğitim sektöründen ayrı olarak yadsınamaması gereken bir modeldir. Bu eğtim modelinin geliştirilerek, eksikliklerinin giderilerek daha geniş kesimlere ulaşması sağlanarak toplumsal bilincin yükselmesine çalışılması elzemdir.

Neden eğitim almalıyım?

21. yüzyılda gerek iş hayatı, gerekse özel hayatımızda sürekli bir yenilenme ve öğrenme ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktayız. Yenilenme ve öğrenme ihtiyacımızı da çeşitli kurslara giderek, eğitim videoları izleyerek karşılamaya çalışmaktayız.

Uzaktan eğitim modelinin ilki nedir?

Uzaktan eğitim modelinin ilki olan Açık öğretim sistemi ülkemizde Anadolu Üniversitesi tarafından uygulamaya konulmuş, zaman içerisinde bir çok üniversite tarafından da benimsenmiştir.

Uzaktan eğitim neden önemlidir?

Çalışanlar kesimler kendini yenilemek, işyerinde yükselmek vb nedenlerle eğitime ihtiyaç duyarlar. Ancak, iş saatlerinin kurs saatleri ile çakışması, kurs bitiş saatlerinin geç olması insanları arayışlara itmiş, bunun sonunca da uzaktan eğitim modelleri gelişmeye başlamıştır.

Yazar: Armağan ÜRETEN - SMMM