Eğitimde Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama yapılandırması içinde ısınma, çalışma ve değerlendirmeyi barındırır. Bu denklemde belirlenen konuya dair önce bir ısınma-ısındırma oyunu oynanması öğrencilerin konuya ilişkin heyecanını arttırır ve enerjilerini de kullanmalarını sağlar.

Günümüzde çok yaygın olarak karşılaştığımız, okullarda, çeşitli eğitim merkezlerinde karşımıza çıkan yaratıcı drama nedir? Neyi amaçlar? Eğitimde yaratıcı drama hangi rolü üstlenir?

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama denilince çoğu kişinin aklına tiyatro, oyun ve çeşitli sanatsal faaliyetler gelir. Drama bütün bunları içinde barındıran ve bunlardan da fazlası olan bir kişisel gelişim yolculuğudur aslında. Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir düşünce, duygu veya olayı spontane bir şekilde doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak oynamasıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta gerçek yaşam deneyimleri ile kurgu hikayelerin birleşmesi ile empati becerisi, bakış açısı, farkındalık kazanmak ve çeşitli durumlara yeni çözümler üretmektir. Bu anlamda hem kişinin kendi kişisel gelişimi hem de toplum içindeki iletişimin sağlıklı hale getirilmesi için önemli bir faaliyettir. Çocuktan yetişkine kadar farklı yaş grupları, iş arkadaşlığından göçmen bir aileye kadar farklı çalışma grupları, günlük bir paylaşımdan seçilen konu ile ilgili öğretici bir çalışmaya kadar farklı uygulama konuları barındırır.

Yaratıcı Drama Neyi Amaçlar?

Genel olarak anlamı ve içeriği incelendiğinde amaçları da görünür olmaktadır. İsminde de geçen yaratıcılığı ve hayal gücünü kişiyi olabildiğince özgürleştiren yapısı ile geliştirir. Kişinin kendine dönmesini ve kendini gerçekleştirmesini deneyimlere dayanan içeriğiyle sağlar. İletişim, iş birliği, ifade becerisi gibi toplumun içinde var olabilme gerekliliklerini geliştirir. İçinde barındırdığı tiyatro ve diğer sanat dallarından tekniklerle estetik, eleştirel düşünme ve davranma gücünü kazandırır.

Yaratıcı drama içeriğindeki eğitici ve öğretici detaylar göz önüne alındığında eğitimde bu metodun kullanılması kaçınılmaz olur. Eğimde yaratıcı drama lider yerine geçmiş bir öğretmen eşliğinde konuya uygun sınıf veya farklı bir mekanda uygun yaş grubundan öğrenciler ile belli bir konunun yaşanarak öğrenilmesini amaçlar. İnsan bebekliğinden itibaren öğrendiği şeylerin çoğunluğunu deneyimleri oluşturur. Eğitimde ise, öğrencileri zorlayacak keyif almalarının güç olduğu konularda yaratıcı drama devreye girer.

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Rolü

Çocuklar veya gençler doğaları gereği merak duygusu, keşfetme isteği ve eğlenme arzusu ile doludur. Klasik eğitim yöntemleri onları birer yetişkin olacakları gerçeğiyle değerlendirerek sabırlı, sakin, hareketsiz ve sorumluluk sahibi olmalı yönünde eğitir. Ancak bu yöntemin işe yarar tarafları olduğu kadar çözüm bulamadığı konular da vardır. Bu noktada yaratıcı drama tam da çocuk ve gençlerin taleplerine denk düşecek aynı zamanda eğitim sisteminin öğretmek istediği bilgileri de içeren bir programla karşımıza çıkar.

Yaratıcı drama yapılandırması içinde ısınma, çalışma ve değerlendirmeyi barındırır. Bu denklemde belirlenen konuya dair önce bir ısınma-ısındırma oyunu oynanması öğrencilerin konuya ilişkin heyecanını arttırır ve enerjilerini de kullanmalarını sağlar. Çalışma kısmında lider rolündeki öğretmen konuyla ilgili vermek istediği tüm bilgileri öğrencilerine vermek yerine onların bilgiye kendi deneyimleriyle sentez ve analiz aşamalarından geçerek ulaşmalarını sağlar. Değerlendirme kısmında ise tüm bu deneyimler ve bilgiler ışığında konunun tam olarak kavranması adına konuşma ve paylaşma yapılır.

Yazar: Duygu Atsak