Eğitimin Ne Olduğunu Biliyor Musunuz?

İnsanoğlu için bu kadar erken başlayan süreç her gün üzerine yeni bir şeyler ekleyerek yoluna devam eder. Bebekliği takip eden çocukluk, ergenlik, gençlik, olgunluk gibi dönemler boyunca insanın içinde filizlenmeye devam eden bir fidan gibidir eğitim.

Yaşamımızın hemen her alanında eğitim kelimesiyle sık sık karşılaşırız. Peki bu kavramın kuşatıcı bir tanımını yapabilir miyiz dersiniz? Kimine göre rutinde yer alan bir olgunlaşma süreci kimine göre yaşantıları yeniden inşa çabası kimine göre ise bir yetişme ve değişme sürecidir. Nereden bakarsak bakalım bu tanımların arasına onlarcasını da eklemek mümkün olacaktır. Özetle diyebiliriz ki eğitim pek çok tanımı yapılabilen ancak özüne bakıldığında bir süreç üzerine inşa edilmiş eylemler bütününün isim halidir.

Süreç Ne Zaman Başlar?

Hepinizin cevaplarını duyar gibiyim. Anne karnından başlayan bu süreç kişinin hayata veda edene kadarki tüm yaşamını kapsar ve hatta kişinin yaşam merkezinde kendisine hatırı sayılır bir yer edinmiştir dersek abartmış olmayız. Anne karnındaki bir bebeğin 12.haftadan itibaren psikolojik gelişimi başlar ve eğitim tam da burada sahneye çıkar. Annenin günlük rutinleri bebeğin ilgi ve becerisini yani eğitimini doğrudan etkiler.

İnsanoğlu için bu kadar erken başlayan süreç her gün üzerine yeni bir şeyler ekleyerek yoluna devam eder. Bebekliği takip eden çocukluk, ergenlik, gençlik, olgunluk gibi dönemler boyunca insanın içinde filizlenmeye devam eden bir fidan gibidir eğitim. Sosyal bir varlık olan insan onun sayesinde kendi iradesini kullanarak bir değişim yaratma çabası içerisine girer. Bu değişimin olumlu yönde olması hedeflenir daima.

İrade Kontrolü Şart Mı?

Ne zaman başlayıp ne zaman son bulduğunu bilmenin yanı sıra özelliklerini de akılda tutmak faydalı olacaktır. Önce şunu soralım: ''Her zaman irade kontrolü altında mı olur eğitim?'' Daha açık soracak olursak insan istediği zaman kendini bu sürece açar, istemediği zaman da kapatabilir mi? Bana soracak olursanız bu sorunun cevabı kocaman bir hayır. Çatısı altında ortak bir yaşam sürdürdüğümüz gezegen canlı cansız pek çok organizma ile doluyken ve bunların tamamı bir işleyişin parçasıyken insan istese de istemese de her anında eğitilme hali içerisindedir. Zaten tüm bu söylediklerimin neticesinde formal ve informal eğitim olmak üzere iki eğitim türünde bahsetmez miyiz?

Formal Ve Informal Eğitim

Formal eğitim amaçlı, programlı ve belli bir çerçevede ilerleyen bir süreç iken informal eğitim var olan yaşam içerisinde kendini gösteren, plansız, gelişigüzel eğitimdir. Tabi tüm bunlar sadece ama sadece insana özgüdür. İnsana özgü olan bu süreç hem insanın iç dünyasındaki gelişimleri hem de dış dünyada var olan değişimleri bir potada eriterek bir sonraki gün için temiz bir sayfa açar.

Ben istiyorum ki kendimizi kapatmamızın asla mümkün olmadığı bu süreci bilinçli bir şekilde yaşayalım ve şu kısacık ömrümüzde eğitim adına iyi şeyler yapalım. Eğitmekten, eğitilmekten, eğitileni gözlemlemekten ve durmaksızın yeni şeyler öğrenmekten korkmayalım. Eğitim kavramından korkmadığımız, onun hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabullendiğimiz zaman esas değişim başlayacaktır. Düşünün ki insanlar tarafından olumsuz olarak eleştirilen bir özelliğiniz var.

Bu özelliğinizin aldığı tepkiler günden güne artıyor ve sizi de rahatsız eder hale geliyor. ''Ben nerede hata yapıyorum?'' dediğiniz anda eğitim sizin için de başlayacak. Önemli olan kendinize bu soruyu sorabilmek. Bir soruyla her şey değişecek, zamanla siz o olumsuz eleştirileri olumluya dönüştürmek için içinize yöneleceksiniz.

Şimdiye kadar konuştuklarımızdan gördüğümüz üzere biz istesek de istemesek de bu sürecinin bir parçasıyız. Bir de üzerine duyduğumuz her şeyi olumlu görerek hayatımıza katarsak yeni şeyler görmekten, yeni şeyler okumaktan zevk alır hale gelirsek doğru yoldayız demektir.

Yazar: Aybike Şahan