Etkili İletişimin 4 Altın Kuralı

İletişim denilince akla gelen: Kişiler arasında, duygu, düşünce, davranış, bilgi ve becerilerin bir takım yol ve yöntemlerle kişiden kişiye aktarılmasıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere insanların birbirleriyle etkileşimi arttıkça bu durum beraberinde anlayabilme ve anlaşılma isteğini getirir. Çünkü insan fıtratı gereği doğru anlaşılmak ve anlamak ister. Ancak bazı durumlarda tek başına iletişim yeterli olmaz. İşte tam bu noktada etkili iletişim devreye girer. Amaç karşıdaki kişiye kendini fire vermeden daha net ve doğru aktarabilmektir. Bunun gerçekleşmesi için de bireylere karşılıklı olarak vazifeler düşer. Bir iletişim esnasında alıcılarını kapatmış bir bireyle iletişim kurmak imkansızdır. Bu sebepten dolayı da doğru ve etkili iletişim dediğimiz durum öncelikli olarak karşılıklı gönüllülüğe dayanır. İletişim eğitimleri içerisinde en önemli olanı etkili iletişim stratejileri ve beden dili eğitimidir, daha sonra diksiyon eğitimi gelir. Peki etkili iletişim için diğer bilinmesi gerekenler nelerdir?
Bunlar:
-Kabul etme
-Etkin dinleme
-Empati
-Ben dili' dir.


Kabul Etme Nasıl Olmalıdır?


Kişiler arası iletişimin vazgeçilmez ilk kuralıdır. Kişiyi yargılamadan ve eleştirmeden saygı duyulmalıdır. Bu durum karşı tarafın daha rahat iletişim kurmasını sağlar. Aynı zamanda kabul edilme kişiye, her şeye rağmen değerli olduğu mesajını verir. Bununla birlikte de kişi kendini daha açık ve net bir şekilde ifade etme ve problemlerinin üstesinden gelmeyi öğrenir. Bir toplulukta kabul görülmüş olmak kişinin kendini daha huzurlu ve öz güvenli hissetmesine de kapı aralar. Genelde ilişkilerin görülen muameleye göre şekil alıyor olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Yani dışlanmamış ve önemli olduğu hissettirilmiş her birey sağlıklı ve etkili iletişime bir adım daha yakın demektir.

Nasıl Bir Etkin Dinleme?


En etkili iletişim tekniklerinden bir diğeri de etkin dinlemedir. Burada can alıcı nokta jest ve mimiklerle iletişimin desteklenmesidir. Aksi durumda kişi anlaşıldığından tam emin olamaz. Ayrıca karşıdaki kişinin seviyesine inilerek iletişim sağlar. Beraberinde  de göz kontağı kurulur. Bu sayede kişi duygu ve düşüncelerini serbestçe ifade eder. Bu durum kişide değerli olduğu imajını uyandırır. Dinlemeyen insan anlayamaz, anlayamayan insan da fayda sağlayamaz. Bunların dışında, konuşan kişinin sözünün kesilmemesi de etkili iletişim kavramının sekteye uğratmaması açısından önemlidir.

Empatinin Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?


Kelime anlamı olarak kişinin karşısındaki insanın yerine kendini koyabilmesidir. Ancak empati kurabilmek için öncelikle karşıdaki kişinin doğru anlaşılmış olması gerekir. Etkili iletişim olması için de empatik düşüncenin karşı tarafa hissettirilmesi gerekecektir. Böylelikle birey kendini yalnız ve dışlanmış hissetmekten kurtulur. 'Senin yanındayım' algısının fiiliyata dökülmüş hali olan empati; onu kuran kişi açısından da faydalı bir durumdur. 'Halden anlamak' deyişi buradan geliyor olsa gerek.

Ben Dili Neye Yarar?


Sağlıklı ve etkili iletişim için sen dili yerine ben dili tercih edilmelidir. Sen dili daha çok suçlamalarda tercih edilen bir dildir. Dolayısıyla karşı tarafın iletişime kapanmasına sebep olabilir. Kişide aşağılık kompleksi yaratabilir. Ayrıca kişiye nazikçe uyarı göndermede de en etkili yoldur. Alenen suçlama yapmak yerine naif bir yöntem seçmek iletişimin etiği açısından önem arz eder.
Tüm bunların dışında etkili iletişim kurabilmek için: Emir kipleri kullanılmamalı, akıl verme, alaycı ve küçük düşürücü konuşmalar yapılmamalı, zorla bir görüş ya da düşünce kabul ettirmeye çalışmaktan kaçınılmalıdır.

Yazar: Büşra Yeşiltepe