Eyleme Geçememe Hali: Atalet

Atalet halinde yaşayan insanları tanımak zor olmasa gerek. Belirgin özellikleri vardır. Tembel olup yavaş hareket ederler. İşlerini sürekli ertelerler. Yumurta kapıya sıkışınca harekete geçerler. Mazeretleri boldur.

Her insanın içinde bir atalet vardır. Peki nedir bu atalet? Atalet fizik biliminde eyleme geçememe veya kişisel gelişim terminolojisinde amaca yönelik hareket edememe dürtüsüdür. Yıllarca bir şeyleri başarmak için kendine hedef koyan, hayaller kuran ve planlar yapan kişilerin bir türlü harekete geçememelerinin sebebi atalet halinde yaşıyor olmalarıdır.

Atalet Halinin Özellikleri

Atalet halinde yaşayan insanları tanımak zor olmasa gerek. Belirgin özellikleri vardır. Tembel olup yavaş hareket ederler. İşlerini sürekli ertelerler. Yumurta kapıya sıkışınca harekete geçerler. Mazeretleri boldur. Hayata bakışları vurdumduymaz, kötümser umutsuz ve kaygılıdır. Bu durum psikolojik olarak olumsuz yönde etkilemekte ve kendilerinin yaşam enerjilerini düşürmektedir.

Türkiye’de yapılan bir ankette katılımcılara yapılmaması gerektiği halde yaptıkları ya da yapılması gerektiği halde yapmadıkları 3 şey sorulduğunda en fazla gelen 10 yanıt şu şekilde olmuştur. Yabancı dil öğrenmemek, kitap okumamak, sigarayı bırakmamak, düzenli spor yapmamak, ailesine ve çocuklara yeterince zaman ayırmamak, deprem önlemleri almamak, tv aşırı düzeyde seyretmek, tasarruf yapmamak veya çok israf yapmak, fazla kilolardan kurtulmamak, yaptığı günlük veya yıllık planlara uymamak.

Atalet Halinin Sebepleri

Hedef yokluğu, iç disiplin (irade) zayıflığı, kısa vadeli düşünmek ya da uzağı görememek, alınganlık ve pasif direnç duygusu içerisinde yaşamak, motivasyon yetersizliği, negatif  kurum kültürü ve hedonist bir dünya görüşüne sahip olmak, başarısızlık korkusu, standart ve kriter algısının olmaması, öğrenilmiş çaresizlik duygusu, hedefin gerektirdiği asgari yeterliliklere sahip olmamak, zaman kullanma bilincinin olmaması, objektif bir performans değerlendirme sisteminin olmaması, yanlış yorumlanmış kadercilik anlayışı, açık değil imalı iletişim kültürüne sahip olmak, sert gerçeklerle yüzleşme cesaretine sahip olmadığı için bu tür verileri görmezden gelmek gibi.

Atalet Yaşam Tarzına Mı Dönüşüyor?

Atalet duygusu toplumun yüzde doksanında vardır ve bu alışkanlık insanlarda yaşam tarzı haline dönüşmüştür. Yaşam kalitesini düşüren bu atalet duygusunu nasıl yenebiliriz? Öncelikle atalet duygunuzun farkına varmalı ve bu duygunun üzerine gitmelisiniz. Yapılması gerektiği halde yapılmayan işlerden birini seçebilir ve bunlardan kurtulabilirsiniz. Yani yapmanız gereken ama üşendiğiniz işleri kalkın ve bir an önce yapın bu yük sizin üzerinizden gitsin. Daha sonrasında kendinizi bu yüklerden arınmış bir şekilde çok daha iyi hissedeceksiniz.

Yazar: Dilek Keçeci