Günümüz Dünyasında Kadın Girişimci Olmak

Artık yalnızca erkekler iş kurar düşüncesinden hızla uzaklaşıyoruz. Bireylerin, toplumun ve devletin kadın girişimci için bakış açısı oldukça genişliyor. Kadının kendi ayakları üzerinde durması, ekonomik özgürlüğünü elinde tutması bilinci zihinlerimize kazınıyor.

Günümüzde tüm bireylerin üretime katılma arzusu ve ihtiyacı ile birlikte, kadın – erkek ayrımı yapılmaksızın iş dünyasına giriş için atılan adımlar hızlanmıştır. Türk kültürünün getirileri sonucunda toplumda kadın figürü genellikle ev hanımı olarak tanımlanmaktaydı. Son yıllarda kadın nüfusunun eğitime katılımı ve hayatta etkin rol almaya başlamasıyla, yaşama amaçları ve istekleri değişmeye, aynı zamanda da gelişmeye başladı. Böylece son 10 yılda sayıları hızla artan kadın girişimci rolü ortaya çıkmaya başlamıştır.

Kadın Girişimci Olmak

Artık yalnızca erkekler iş kurar düşüncesinden hızla uzaklaşıyoruz. Bireylerin, toplumun ve devletin kadın girişimci için bakış açısı oldukça genişliyor. Kadının kendi ayakları üzerinde durması, ekonomik özgürlüğünü elinde tutması bilinci zihinlerimize kazınıyor. Kadın girişimci olmak için düzenlenen eğitimler, kurulan topluluklar ve devlet tarafından sağlanan maddi imkanlar bulunuyor. Eğitimler ve topluluklar sayesinde kadın girişimciler başladığı yolda kendini yalnız hissetmiyor ve büyük bir manevi destek ile karşılaşıyor. Hemen her ilde ücretsiz olarak sunulan Kosgeb kursları bu eğitimlere örnek olarak verilebilir.

Kadın girişimci aynı zamanda devletin sağladığı maddi imkanlar ile birlikte teşvik edilmiş oluyor. Devletin sağladığı imkanlardan faydalanmak için iki yol bulunuyor; çalışmayan bir kadın iseniz, İş-Kur aracılığı ile; hali hazırda çalışan bir kadın iseniz, Kosgeb İl Müdürlükleri’ne başvuru ile bu desteklerden faydalanabilmeniz mümkün oluyor. Ülkemizde başlatılan COSME programı ile birlikte, kadın girişimci cesaretlendirilmekte ve kendi işini kurması için teşvik edilmektedir. Böylece hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Türkiye’de kadın girişimci oluşumları oldukça yenidir. Türkiye’de kadın girişimci rolündeki kadınların (kendi işine sahip olan kadın) oranı yaklaşık %28 civarındadır. Diğer ülkelere baktığımızda bu oranlar; Meksika %41.3, İtalya %45.2, Kore %52.2, Yeni Zelanda %66.5, Kanada %68.4, Danimarka %72, İsviçre %70.3 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin bu denli kadın girişimci ve kadın istihdamı hareketlerine ağırlık vermesi bu ülkelerde kadın girişimciler ile birlikte sağlanan başarıdan esinlenilmesinden kaynaklıdır.

Başarılı Olmak İçin

Kadın girişimci için başarılı bir işe başlarken atılacak ilk adım; çalışabilecekleri alanları belirlemektir. İşinin sürekliliğini sağlamak ve ilgisini taze tutmak için kendi hobilerine, ilgi alanlarına ve imkanlarına göre bir iş alanı seçmek avantajlı olacaktır. Daha sonrasında devamını sağlayamayacağı bir iş kurmak hem maddi, hem de manevi anlamda bir kayıp yaşatacaktır. Günümüzde en çok görülen iş alanları; el sanatları, ev yemekleri ve hizmet sektörüdür. Bu alanlar fazla görülse de, her bireyin ilgi alanının farklı olduğunu unutmayıp, özgün iş alanlarına yönelmekte fayda görülmektedir. Kendi işinin başına geçen kadınların kendilerini geliştirmeleri, işlerinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bir kadın geleceği planlayabilme, doğru karar alabilme, risk alabilme ve zamanı iyi değerlendirebilme yetilerine sahip olmalıdır. Bu yetiler dışarıya karşı olan bağlılıklarını azaltacak ve işi için önemli olan kararları bireysel olarak alabilmesini sağlayacaktır.

Kadın Girişimciler

Ülkemizde başarılı kadın girişimci örneği verecek olursak akla gelen ilk isimlerden biri; Demet Mutlu Üçok olur. Demet Mutlu Üçok, Trendyol’un kurucusu ve CEO’sudur. Demet Mutlu Üçok bu parlak fikri ile yola çıkmış, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmuş ve hayatın her noktasında ihtiyaç duyduğumuz alışverişi kolay hale getirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin dergisi olan Fortune Dergisi tarafından ‘Dünyanın En Güçlü 10 Kadın Girişimcisi’ arasında yer almıştır. Türkiye’yi dünyada başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bu örnek ile de görüldüğü üzere parlak bir iş fikri, kendine güven ve kararlılıkla çıkılan bir yolda, başarılı olmak hiç de zor değildir.

Yazar: Melis Sevinç