İletişim Kurmaya Çalışıyoruz?

Arkeolojik çalışmalarla ve geçmişle iletişim kurmaya çalışıyoruz. İnsanoğlunun bu konudaki tüm çabalarını gözden geçirdiğimizde iletişimi hepsinin bir parçası olarak görmemiz mümkün.

İletişim herhalde dünyanın en geniş tanımlanan kavramlarından birisi. İletişim sadece konuşabilen varlıklar arasındaki bir eylem değil canlı veya cansız tüm varlıklar arasında vuku bulan bir olay. Çok eski zamanlardan beri süregelen bir şey.

DNA'mızın bileşenlerinden tutun da beynimizdeki sinir hücrelerine kadar bedenimizin her yapıtaşı arasındaki iletişim hayvanların bitkilerle, hayvanların hayvanlarla, hayvanların insanlarla, insanların birbirleriyle, insanların teknolojik cihazlarla ve nihayet insanların tanrı ile iletişiminden söz edebiliriz. Sonuçta, beyin kullandıkça gelişen bir organ. Dolayısıyla bu varyasyonları düşündükçe farklılaştırabiliriz.

İletişim Ne Şekillerde Karşımıza Çıkar?

Doğada insan müdahalesinin olmadığı yerlerde, bu olay kendiliğinden bir ahenk içinde gerçekleşmeye devam ediyor. Tabii ki bizim en çok ilgilendiğimiz kısmı insanların insanlarla olan iletişimi. Eski çağlardan günümüze bağlantılar kurmaya çalıştığımız, arkeolojik araştırmalar sonucu ulaştığımız mağara resimleri, kitabeler, hepsi iletişimin bir parçası.

Arkeolojik çalışmalarla ve geçmişle iletişim kurmaya çalışıyoruz. İnsanoğlunun bu konudaki tüm çabalarını gözden geçirdiğimizde, iletişimi hepsinin bir parçası olarak görmemiz mümkün. Günümüzde görüntülü görüşmeler, hologramlar olarak karşımıza çıkıyor. Kim bilir, bakalım daha neler göreceğiz.

İletişim Araçları

Telgrafın mucidi Samuel Morse ve telefonun mucidi Graham Bell. Bu insanlar çağdaşlarını geride bırakarak, kitlelerin birbirleriyle haberleşebilmesinin, başka bir deyişle iletişim kurabilmesinin önünü açmışlar. İnsanlar önce işitsel medya cihazı radyo ile tanıştı. Ardından görsel medyaya geçiş yaşandı ve evlerimize televizyonlar girdi. Ardından faks makineleri ile tanıştık. Sonrasında bilgisayar, bir süre sonra cep telefonları, rüya gibi teknolojinin bence büyük nimeti internet ve sosyal medya... Bunların her biri daha fazla insan ile daha iyi iletişim kurabilmenin parçaları insanoğlu için.

İletişim Size Ne İfade Ediyor?

İletişim insanlar için; hayatın her alanında ve anında etrafımızdaki unsurlarla anlaşmak için ihtiyaç duyduğumuz bir olgu. İletişim dendiğinde genellikle akla ilk gelen "konuşmak" kavramıdır. Ancak, iletişim aslında sürekli geliştirilmesi gereken bir beceridir. Hayatımızda edindiğimiz tecrübeler ışığında iletişim becerilerimizi her zaman geliştirebiliriz. Hep bir ileri seviyeye geçebiliriz. Aslında iletişim, etki alanında insan olan her oluşumun, iyi ve gelişmiş olması gereken bir alandır. Bu husustan da anlaşılacağı ve günümüz toplumunda da çokça örneğini gördüğümüz üzere iletişim insanlar ve kurumlar arasında da söz konusudur.

İletişim Kavramında Aklımıza Neler Gelir?

 • İletişim bir bilgi paylaşma faaliyetidir.
 • Bir çeşit alışveriştir.
 • Bir gereksinimdir.
 • Duymaktır.
 • Görmektir.
 • Dokunmaktır.
 • Bazen ise sessiz kalmaktır.

Anlayacağınız insan için iletişim her şeydir. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sorunların çoğu iletişim eksikliğinden kaynaklanır. Bu bazen bir işi alamamak olur, bazen de sevdiğimiz biri ile küsmek. Eğer iletişimde bir sorun varsa, bu sorun her iki tarafın ortak ürünüdür. İşte bu yüzden her birey iletişimini geliştirmelidir. Bu gelişim sürecinde bilmemiz gereken birkaç başlık var. Şimdi bu başlıklara bir göz atalım.

İletişim Unsurları

İletişimde kelimeler %10, ses %30, beden dili %60 rol oynar. Kelimeler; ne söylediğimiz, ses ve beden dili de nasıl söylediğimiz ile ilgilidir. Bu yüzden herhangi bir konuda yazarken, yanlış anlaşılmamak ve yetersiz kalmamak için çok daha dikkatli olmalıyız. Yazarken seçtiğimiz kelimeler ve cümleler daha fazla önem kazanır.

İyi bir iletişim için gerekenler;

 • Beden dili,
 • Ses tonu ve konuşmanın akıcılığı,
 • Beden duruşu,
 • Mimikler,
 • Mesafe ve bedensel temas

İyi bir iletişim kurabilmek için her şeyden önce iyi bir dinleyici olmalıyız. Karşımızdaki kişiyi empati ile dinlemeli, ne anlattığını algıladıktan sonra anladığımızı bildirmeliyiz. Empati, algı. İletişim dendiğinde bu alt başlıkların bir sonu gelecek gibi görünmüyor. İletişim konusu ile ilgili İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından ücretsiz online eğitimler Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili eğitimi alarak bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Yazar: Yasemin Türk