İletişim Yaşamdır

En genel hatlarla: ‘’Kaynak ile alıcı arasında gerçekleşen bilgi alışverişi, bilgi aktarımı ve iletilen bilgiye ortaklaşa bir anlam yükleme süreci’’ şeklinde tanımlanabilir. Yani kaynaktan hedefe doğru gerçekleşen bilgi aktarımı ve hedeften kaynağa doğru gerçekleşen geribildirim sürecini ifade eder.

Sosyal bir varlık olan insan, ait olduğunu hissettiği çevrede mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için iletişim kurma ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyaçlar bedensel ve ruhsal ihtiyaçlar olmaları temelinde kişinin; kendisini ve çevresini anlamlandırması, doğanın kanun ve kurallarına uyum sağlaması, hayatı anlamlandırması ve sürdürmesi, dış çevreye uyum sağlaması, kendisini yaşamda konumlandırması, bilgi edinmesi, kendisini ifade etmesi gibi hayati öneme sahip gereksinimlerdir. Bu yüzden insanlar doğumundan itibaren bilinçli ya da bilinçsiz olarak çevresindeki canlılarla çeşitli şekillerde iletişim kurmaya başlar.

İletişim Nedir?

En genel hatlarla: ‘’Kaynak ile alıcı arasında gerçekleşen bilgi alışverişi, bilgi aktarımı ve iletilen bilgiye ortaklaşa bir anlam yükleme süreci’’ şeklinde tanımlanabilir. Yani kaynaktan hedefe doğru gerçekleşen bilgi aktarımı ve hedeften kaynağa doğru gerçekleşen geribildirim sürecini ifade eder. Kelime kökü Latince olan communication kelimesinin dilimizdeki karşılığıdır.

İletişim Çeşitleri

Sözlü iletişim, konuşma, soru sorma, cevap verme, şarkı söyleme, şiir okuma, sunum yapma, gibi çoğaltabileceğimiz pek çok yöntemle kelime odaklı olarak gerçekleşir. Konuşmanın beraberinde soru yöneltme, etkin dinleme, geri besleme gibi becerilerimizi geliştirmek bize sözlü iletişimde kolaylık sağlar.

Sözsüz iletişim, beden dilimiz ile karşı tarafa gönderdiğimiz mesajları ifade eder. Jest, mimik, duruş, hatta giyim kuşamımız bazen kullandığımız kelimelerden daha büyük öneme sahip hale gelir. Kimi zaman sözlü olarak kullandığımız kelimeler ile beden dilimiz örtüşür ve kendimizi daha etkin ifade edebiliriz. Kimi zamansa beden dilimiz sarf ettiğimiz sözcükleri tamamen etkisiz hale getirebilir. Yapılan araştırmalar iletişimin %7’sinin kelimeler, %38’inin ses tonu, %55’inin ise beden diliyle gerçekleştiğini işaret ediyor. Bu sonuç beden dili kullanımının önemi konusunda bize oldukça önemli fikirler verir.

Yazılı iletişim, mektup, makale, not, gazete, dergi, kitap, sosyal medya gibi kanallarla ilettiğimiz mesajlardır.

Gerek sözlü gerek sözsüz gerekse yazılı iletişimle iletişim araçları vasıtasıyla (telefon, internet, televizyon, radyo, gazete vb.) çevremizde gerçekleşen olayları takip eder, haber alır, haber verir, mesaj alır, mesaj iletiriz. Peki iletişim kurmak her zaman faydalı olduğu kadar olumlu bir süreç midir?

İletişim Süreci

Çevremizle etkileşimde bulunurken kullandığımız becerilerin ve araçların bu kadar yaygın ve çoğu zaman dikkatsiz kullanıyor olmasının olumsuz sonuçları da olabilir. Verdiğimiz mesajın karşı tarafa istediğimiz şekilde ulaşmaması bizi iletişim bozukluğu sorunsalı ile karşı karşıya bırakabilir. Ayrıca ağzımızdan düşüncesizce çıkabilecek bir söz, zamanlaması yanlış bir açıklama ya da uygunsuz bir duruş dahi bizi iletişim kazaları ile sınayabilir.

Kitle iletişiminde bu tip kazalara çok sık rastlarız.  Genellikle plansız ve hazırlıksız konuşmak, empati kurmamak, duruş ve davranışımızda sergilediğimiz özensizlik, yeterince dinlememek, yersiz savunma yapmak, saldırgan bir dil kullanmak gibi çoğaltabileceğimiz nedenler bizi bu tip iletişim kazalarının girdabına çeker. Bu durumlar bizi telafisi önleminden çok daha pahalı sonuçlara götürebilir. Bu yüzden etkileşimde bulunacağımız insanlarla kuracağımız diyaloglar konusunda dikkatli olmak, kendimizi doğru biçimde ifade etmek, iletişim becerilerimizi arttırmanın yollarını aramak bize çokça fayda sağlayacaktır. Etkili iletişim üzerine alacağınız online eğitimler size çok fayda sağlar.

İletişim hayatımızın tamamıyla ilgilidir, yaşam döngümüzün bütününde yer alır. İnsani gereksinimlerimizi gidermek için başvurduğumuz yöntem olduğu gibi aynı zamanda ihtiyacın kendisidir.  Bu nedenle etkili, doğru ve sağlıklı iletişim kurmak yaşadığımız çevreyi doğru anlamak ve o çevre tarafından doğru anlaşılmak açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Yazar: Meltem Siftahoğlu