İletişimde Beden Dilinin Önemi

Beden dili insanların iletişim kurmalarını sağlayan ilk araçtır. İnsanlar konuşma yetilerini kazanmadan önce bu araç yardımıyla anlaşırdı. Araştırmalara göre iletişimde kelimeler %10, ses tonu %30 ve beden dili ise %60 oranında etkilidir.

Beden dili, insanların iletişim kurmalarını sağlayan ilk araçtır. İnsanlar konuşma yetilerini kazanmadan öncebu araçyardımıyla anlaşırdı. Araştırmalara göre iletişimde kelimeler %10, ses tonu %30 ve beden dili ise %60 oranında etkilidir. Bu açıdan, günümüzde de iletişimin önemli bir parçası sözsüz olarak gerçekleşiyor.

Vücut dili aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi daha doğru ve net bir biçimde aktarabiliyoruz. Bu nedenle vücut dili, kendimizi ifade etmemizde en az sözlü iletişim kadar önemli. Beden dili okuma yetisi kazanabilmek hem iş ve okul hayatında hem de günlük iletişimimizde pek çok avantaj sağlıyor. Bu nedenle pek çok insan bu konuda kendini geliştirmeye ihtiyaç duyarak beden dili eğitimi alıyor.

Beden Dili Nedir?

Beden dili canlı varlıkların jest mimik ve vücut hareketleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri bir iletişim biçimidir. Beden dili konusu psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi bilim dallarının katkısıyla geçmişten günümüze pek çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bu konuda çoğunluğun da kabul ettiği bazı temel göstergeler ortaya konulmuştur. Vücut dilini doğru kullanmanın etkili bir iletişimin kapılarını araladığı belirtiliyor.

Beden Dilini Hangi Unsurlar Oluşturur?

Beden diligöstergeleri toplumlar ve kültürler arası farklılıklar gösterse de temelde birkaç unsurdan meydana gelir:

·         Jest ve mimikler

·         Göz ve kaş hareketleri

·         Vücudun hareket biçimi ve duruş şekli

·         Ellerin ve ayakların konumu ile hareket biçimleri

·         Karşınızdaki kişi veya kişilerle olan fiziksel mesafe

En Sık Kullanılan Beden Dili Sembollerine Örnekler

·      Oyalamak: Kalem dudaklara değdirilerek beklenir veya gözlükle oynanabilir.

·      Uzak Durmak İstemek: El kaşa konulur, baş alçaltılır. Ayaklar masaya uzatılır.

·      Onaylayan Yaklaşım: Karşıdaki kişinin başı veya saçı okşanır, omzuna dokunulur.

·      Savunmacı Yaklaşım: Kollar ve bacaklar göğüs hizasında çapraz biçimde tutulur.

·      Reddetmek: Ceket veya gömlek iliklenir. Parmakla buruna dokunulur.

·      Yalan Söylemek: El ve kol hareketleri dengesiz ve abartılı bir biçimde kullanılır. Vücut dilini kontrol etmek zorlaşır.

·      İletişime Açık Olmak: Baş ve vücut öne eğilir. Eller bir araya getirilir. Çene, avuç içine alınır.

·      Konuşmayı Kesmek İstemek: Kulağa dokunulur, işaret parmağı dudağa götürülür veya el, konuşan kişinin koluna koyulur.

·      Kızgın Olmak veya Savunmacı Yaklaşım: Yayılarak oturulur, uzaklara bakılır. Gözler kısılır ve kaşlar çatıktır.

·      Hayal Kırıklığına Uğramak: Eller birbirine vurulur veya yumruk masaya vurulur.

·      Dostça Yaklaşım: Göz teması kurulur. Sık sık gülümsenir. Ceket veya gömlek düğmesi açılır.

·      Üstünlük Düşüncesi: Parmakla işaret edilerek konuşulur.

·      Stresli Olmak: Ses tonu yükselir.Ayak bilekleri kenetlenir ve yüze dokunulur.

·      Derin Düşüncelere Dalmak: Burnun üst kısmı kaşınır.

Beden Dili Kullanımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

·      Konuşma sırasında çok uzun süre boyunca sabit bir pozisyonda kalınmamalıdır.

·      Toplumsal statü ve rollere göre giyim kuşama özen gösterilmelidir. Dış görünüşe dikkat etmek, insanların olumlu önyargıyla yaklaşmalarını sağlayabilir.

·      Karşı tarafın dikkatini dağıtacak hareketlerin tekrarından kaçınılmalıdır. Örneğin küpe, yüzük ve saat gibi aksesuarlarla sık sık oynanmaması gerekir.

·      Göz temasını uzun tutmak karşı tarafı rahatsız edebilir. Bu nedenle uzun süre derin göz teması kurulmamalıdır.

·      Çok rahat hareketlerde bulunulmaması gerekir. Bu durum, karşı tarafın iletişiminin ve kişiliğinin ciddiye alınmadığına dair izlenimler yaratabilir.

·      Beden hareketlerine ek olarak sözlü iletişime de özen gösterilmelidir. Böylece tamamlayıcı bir iletişim sağlanabilir. Çok hızlı ve çok fazla konuşulmamalıdır. İletişim kurarken karşıdaki kişilerin yeterince dinlenildiğine emin olunmalıdır. Ses tonu ve vurgular doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Yazar: Özlem Mehder