İnsan Kaynakları Hukuku Nedir?

İnsan Kaynakları Hukuku Nedir?

İnsan Kaynakları Hukuku, insan kaynaklarının işletme, çalışan ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların ve yasaların bir kümesidir. İnsan kaynakları hukuku, çalışanların haklarını korumak ve çalışanların ve işverenlerin arasındaki ilişkileri düzenlemek için tasarlanmıştır. İnsan kaynakları hukuku, çalışanların haklarını koruyacak şekilde çalışma koşullarının, ücretlerin, çalışma saatlerinin, çalışanların işten çıkarılmasının ve çalışanların işe alınmasının yasalarını içerir. İnsan kaynakları hukuku, çalışanların haklarını korumak için çeşitli yasaları içerir. İşverenler, çalışanların haklarını koruyan yasaları göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca, işverenler, çalışanların haklarını korumak için uygun çalışma ortamını sağlamakla da yükümlüdürler. İnsan kaynakları hukuku, çalışanların haklarını korumak için çeşitli yasaları içerir. İşverenler, çalışanların haklarını korumak için çalışma koşullarını, ücretleri, çalışma saatlerini ve çalışanların işten çıkarılmasının ve işe alınmasının yasalarını göz önünde bulundurmak zorundadır.