İnsan Kaynakları Uzmanı Yeni Görevleri

İş süreçleri değişiyor ve değişen dinamiklerle birlikte birçok uzmanlık pozisyonunun görev tanımları da değişiyor. Bu görev tanımlarında uzmanlık alanlarının genelde daha küçük değişiklikler olduğu gözleniyordu. Ancak ekonomik değişimler, insan kaynağındaki beklentiler ve şirketlerin yeni hedefleri insan kaynakları uzmanının da görevlerinde bir takım değişiklikler yapılmasına yöneltti.

İnsan kaynakları uzmanı yeni görevleri nelerdir?

İK uzmanları iş ve görev tanımlarında belirlenmiş olan maddeleri icra ediyorlardı. Ancak günümüzde değişen iş trendleri insan kaynakları uzmanlarınında görev tanımlarında değişikliğe gideceğini gösteriyor. Nedir bu değişiklikler?

Maliyetlerin azaltılması, Çalışan bağlılığı, Diğer departmanlarla temas, Teknolojideki etkinliği, Eğitim kurumlarıyla iletişim, Elde tutma, Raporlama

Maliyetlerin azaltılması

Şirketler kuruluş süreçlerinde ve köklü değişiklikler döneminde maliyetleri azaltma yoluna gider. Kuruluş süreçlerinde en önemli harcama kalemlerinden biri de insan kaynağının temin edilmesi ve işe alınması sürecidir. Bu süreçte ik uzmanları ilgili danışmanlık kuruluşlarıyla  ya da şirketin istihdam politikasına göre yapılan işe alımlarda maliyetleri daha fazla azaltması bekleniyor. Ayrıca işçi bağlılığını arttırmak için yapılan etkinliklerde de maliyeti azaltıcı çalışmalar yapması bekleniyor.

Çalışan bağlılığı

İnsan Kaynakları Uzmanları çalışanların şirkete bağlılığını ve memnuniyetsizliğini gidermek için yapmış olduğu tasarrufları ve etkinlikleri minimuma indirmek zorunda kalacaktır. Çalışan bağlılığının insan kaynakları ilkelerinden ziyade şirketin stratejik hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi istenecektir. Böyle şirketin insan kaynakları uzmanı bu alanda ki bilgilerini değiştirmek ve geliştirmek zorundadır.

Diğer departmanlarla temas

İnsan kaynakları uzmanı artık şirketin ik departmanında yalnız kalamayacak. İK politikaları eskiden beri diğer departmanların etkinliklerine göre düzenleniyordu. Ancak insan kaynakları uzmanı satış, pazarlama, üretim gibi departmanlarda aktif rol üstlenecektir. Böylelikle insan kaynakları uzmanı finans, muhasebe gibi eğitimlerden geçmesi gerekiyor.

Teknolojideki etkinliği nedir?

İnsan kaynakları uzmanı artık sosyal medyada aktif rol üstelenecektir. Linkedin, facebook ve twitter gibi sosyal medya kanallarını takip etmek zorunda. İşe alım süreçlerini tümden danışmanlık şirketlerine bırakarak işin içinden çıkamayacaklar. Maliyeti neredeyse sıfıra indiren teknolojiyi etkin kullanmaları, bir insan kaynakları uzmanından beklenen bir özellik haline gelecektir.

Eğitim kurumlarıyla iletişim

İnsan kaynakları uzmanı elbette yalnızca sosyal medyada değil, aynı zamanda eğitim kurumlarıyla da iletişim halinde olması gerekiyor. Özellikle sertifikalı eğitim programlarına katılan öğrencileri takip ederek başarılı olanları işe alım süreçlerini yönetmeleri gerekiyor. Eğitim kurumlarını takip ederek doğru kişiyi doğru işe yerleştirme görevleri isteniyor.

Elde tutma

Eğer şirketin personel devinim oranı yüksekse bu tip şirketlerde çalışanları elde tutmak için insan kaynakları uzmanlarından beklentiler var. Personeli elde tutmak için uygulanan yöntemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve şirketin personel yapısına göre yeni yöntemler oluşturulması isteniyor.

Raporlama

Günümüzün tüm işe alım görev tanımlarında bu kavramı görürüz. Raporlama insan kaynakları uzmanı açısından pek bir emek sarfedilen görev değildi. Artık beklenen ise çalışan başına maliyet gibi daha detaylı raporları kapsamaktadır.