İnsan Kaynakları ve Kilit Roller

İnsan emeğinin önemsenmeye başlandığı en eski dönemlerden günümüze kadar pek çok farklı isimle anılmış olan insan kaynakları kavramı gücünü insan sermayesinden ve değerinden almaktadır.

İnsan emeğinin önemsenmeye başlandığı en eski dönemlerden günümüze kadar pek çok farklı isimle anılmış olan insan kaynakları kavramı gücünü insan sermayesinden ve değerinden almaktadır.

İnsan Kaynakları Oluşumu

Babilli Hamurabi kanunlarından Sanayi Devrimi’ne, 1. ve 2. Dünya Savaşı’nın zorlu şartlarından Büyük Buhran’a kadar her dönemde çalışanın hakları ve emeğinin verimliği konuları hep gündemde olmuştur. Günümüzde insana verilen değerin artmasıyla kurumların çalışanlarıyla aralarındaki köprü görevini üstlenen bölümlere verdiği değer de artmıştır. Bugün çalışma hayatında olan pek çok insan bir kurumun kapısından içeri girmeden çok daha önce o kurumu tanımaya başlamaktadır.

Bu kimi zaman kurumla ilgili yapılan bir internet araştırmasıyla kimi zaman da kuruma yapılan iş başvurusu sırasında olmaktadır. Kurumların mevcut ya da potansiyel çalışanlarında yaratmak isteyecekleri imajdır insan kaynakları. Kurumun var olan yönetimsel kültürüne ve buna bağlı olarak kurguladığı insan kaynakları politikalarına bakmak, o kurumun vizyonu hakkında fikir sahibi olmamıza katkı sağlamaktadır.

Kilit Roller

Personel yönetimi kavramından insan kaynakları söylemine evrilen ve gün geçtikçe iş hayatlarımızdaki önemini arttıran bu sistemin yönetilmesi temelde bazı önemli rolleri içinde barındırmaktadır. Aşağıda insan kaynakları yönetimine ve çalışmalarına olan bakış açımıza çerçeve oluşturabilecek bazı kilit roller verilmektedir.

Kültür ve değişim yöneticisidir.

Başarılı bir İnsan Kaynakları yönetimi, kurumun geçmiş kültürüne saygı duyar ve yeni bir kültürün şekillenmesine yardımcı olur.

Yetenek yöneticisidir.

Var olan yetenekleri kuruma kazandırmak ve bu yeteneklerin sürdürülebilir olmasını sağlamak için etkin rol oynar.

Strateji mimarıdır.

Bugün ve gelecekte kurumun konumlanacağı yerin belirlendiği çalışmalarda aktif bir katılımcıdır.

Operasyonların yürütülmesinden sorumludur.

İnsan Kaynakları yönetimi, insanların ve kurumsal organizasyonun yönetilmesi sürecindeki operasyonel unsurları yürütür.

İşin ortağıdır.

İnsan Kaynakları yönetimi, kurum ortamı hakkındaki bilgileriyle başarıya katkıda bulunur.

Güvenilir bir takım oyuncusudur.

Güvenilirlik hem çalışanlar hem de kurum kültürü açısından en önemli unsurlardan biridir. insan kaynakları yönetimi güvenilir, saygı duyulan ve çalışanlar üzerinde etki yaratan bir süreç tasarlar.

Kariyer Planı

Var olan çalışma hayatlarımızda ya da gelecekte olmasını hedeflediğimiz kariyer planlarımızda yol alırken insan kaynakları süreçleri de yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda değişim ve gelişim gösterecektir. Chief Human Resources Officer (CHRO) gibi yönetim rollerinin iş hayatına girmesi ve bu yüksek kademeli yöneticilerin kurumların yönetimlerinde söz sahibi olmaları, insan kaynakları ile ilgili konuların gelecekte de gündemimizde olacağı hakkında sağlam ipuçları vermektedir. Aynı zamanda insan kaynakları eğitimleri de bu yönde kariyer planı olan herkes için oldukça fazla avantaj sağlayacaktır.

Yazar: Simge Koca