İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişen İşletmelerin İhtiyacıdır

Ekonomide meydana gelen gelişmeler ve büyümenin etkisiyle birçok işletme daha uzmanlaşmış bir yönetime ihtiyaç duymaktadır. Uzman yönetimin olmazsa olmazlarından biri işletmelerde insan kaynakları yönetimi için birimler oluşturulmasıdır. İnsan kaynakları yönetimi işletmelerin çalışanlarına ilişkin, çalışanlarla ilgili, hukuki süreçler dahil, tüm faaliyetlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

İnsan kaynakları yönetimi

İş hayatında teknolojik ilerlemenin ve artan yatırımların beklenen getiriyi sağlamasının tek yolu ülkenin beşeri sermayesinin arttırılmasıdır. Çünkü beşeri sermaye diğer ülke kaynaklarına göre özellikli bir yere sahiptir ve beşeri sermayenin arttırılması ancak insana yatırım yapılmasıyla mümkündür. İş ilişkilerinden eğitime kadar beşeri sermaye üzerine eğitimler verilmelidir. İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılanlar insan kaynaklarının önemini kavrar ve bu vesileyle insan kaynakları yönetiminde yetkinlik sahibi olarak insan sermayesinin artmasında ve kullanılmasında görev alırlar.

Ulusal veya uluslar arası büyüklüğe erişmiş firmaların hemen hemen hepsi kendi firmalarının bu denli büyümesinde temel faktörün insana yatırım yapmaları olduğunu dile getirmektedir. Bu firmaların insan kaynakları profili incelendiğinde iyi eğitimli, analiz yetenekleri güçlü, araştırmacı, öğrenme ve öğretme faaliyetlerini sürekli hale getirmiş, geleceği görebilen, uyumlu ve değişime açık kişilerden oluştuğu görülür. Bu çalışan profilinin korunması ve verimli kullanılabilmesi firmaların insan kaynakları yönetiminin doğru şekilde yapılması ile mümkündür.

İnsan kaynakları yönetimi sadece doğru işler için doğru kişileri alma ile ilgili değildir. Aynı zamanda çalışanların organizasyon içerisindeki stratejik pozisyonlarını belirlemek ve kariyerlerindeki ilerlemelerini takip etmektir. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi işverenlere çalışanlarını daha iyi anlama olanağı ve yeni çalışma arkadaşlarını daha iyi seçme olanağı sağlayacaktır. Ayrıca gelecekte ki yönetme becerilerini arttıracaktır. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi ile katılımcılar iş zamanının analizi ve tasarımı, personel seçme ve yerleştirme eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme ve yönetimi, ücret ödeme ve tazminat, çalışanlar arası iletişimi eğitimlerini alırlar.

Uzaktan eğitim olarak verilen İnsan Kaynakları Yönetim Sertifika Programı, insan kaynakları yönetimine ilişkin stratejileri ve uygulamaları katılımcılarına aktararak çalışma hayatını kalitesini arttırmayı, insan kaynakları alanında çalışmayı hedefleyenleri yeterli düzeye getirmeyi, halen çalışmakta olanların bilgi ve becerilerini geliştirerek kurumsal verimliliği arttırmayı ve yönetim kademesinde olanların yönetsel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

İnsan kaynakları yönetimi işletmelerin çalışanlarına ilişkin, çalışanlarla ilgili, hukuki süreçler dahil, tüm faaliyetlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimi nedir?

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılanlar insan kaynaklarının önemini kavrar ve bu vesileyle insan kaynakları yönetiminde yetkinlik sahibi olarak insan sermayesinin artmasında ve kullanılmasında görev alırlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılmak ne sağlar?

İnsan kaynakları yönetimi eğitimi işverenlere çalışanlarını daha iyi anlama olanağı ve yeni çalışma arkadaşlarını daha iyi seçme olanağı sağlayacaktır. Ayrıca gelecekte ki yönetme becerilerini arttıracaktır.