İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Var?

İnsan kaynakları yönetimi firmadan beklenen sonuçları elde etmek için iş ve insanların yönetimi olarak tanımlanabilir.

İster kamu ister özel sektör tarafında gelir elde etme amacıyla kurulmuş olsun, ister sosyal fayda sağlamak amaçlı gönüllü organizasyonlar olsun günümüzde her örgütün ihtiyaç duyduğu önemli bir yönetim birimi insan kaynaklarıdır. Bir firma için uzun vadeli rekabette en büyük avantajı çalışan insan kaynağıdır.

İK Neden Var?

Gün geçtikçe örgütlerin büyümesiyle insan kaynakları yönetimi oldukça önemli hale gelmiştir. İnsan kaynakları yöneticisi iyi bir planlama ile çalışanların yeteneklerine göre iş gücünü en iyi şekilde koordine ederler. İnsan kaynakları yöneticileri yönetim araçlarını doğru bir şekilde kullanarak örgütsel gereksinimleri ve bireysel ihtiyaçları uyumlu hale getirir.

Örgütün çalışan ihtiyacının belirlenmesi, ihtiyaç duyulan işgücünün işe alınması, iş analizleri ile iş sürecinin ve belirlenen işlerde çalışanlarda aranacak niteliklerin saptanması, çalışanların performanslarının ve başarılarının değerlendirilmesinin yapılması, çalışanların ücret sistemlerinin oluşturulması ve çalışanların hizmet içi eğitimlerinin planlanması, kariyer planlamasında çalışanlara yardımcı olunması, işletme ve çalışanların üye olduğu örgütler arasında -yani sendikalar ile örgüt arasında- arabuluculuk yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili organizasyonların oluşturulması, örgüt içi iletişimin uygun şekilde kurulması ve sağlanması insan kaynakları yönetiminin çalışma alanıdır.

İş ilişkisi sadece ödemeye dayalı bir ekonomik değişim değil, hukuki bir sözleşme ilişkisi ve sosyal- psikolojik bir değişim ilişkisini de ifade eder. İnsan kaynakları yönetiminde yönetim ilişkisi ve organizasyonun önemli anlaşılmak zorundadır. İstenen sonuçlar elde edilebilmesi için insan kaynakları yönetimi, organizasyonlarının örgütsel amaçları ile çalışanların yüksek uyumlu performansını sağlamalıdırlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimi çalışanlar için kariyer ve gelişim olanaklarını sağlar. Program katılımcıları insan kaynakları yönetimi ile ilgili teorileri araştırma ve uluslar arası kabul görmüş uygulamaları inceleyerek kuruluşların iş süreçleri, yönetim ve istihdam ilişkisi hakkında bilgi sahibi olurlar. Son dönemlerde dünya çapında talebi gittikçe artan bir eğitim yöntemi olarak uzaktan eğitim ile de insan kaynakları yönetimi alanında çalışabilirsiniz. Programa katılanlar sınava tabi tutularak yeterli başarıyı sağlayanlar söz konusu eğitime ait e-sertifika alabilirler.