İnsan Kaynakları Yönetimi Önemi Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi konusunun önemi hakkındaki tartışmalar çalışma ortamlarında günlük olarak yapılır. Çoğu kişi insan kaynakları yönetimi personellerini, çalışanların endişeleriyle alakalı ilgilenmeyen kişiler olarak görür.

Ayrıca insan kaynakları yönetimi çalışanlarını, normal personel olarak değil de müdür yardımcıları olarak görürler. İnsan kaynakları personelinin hain amaçları olduğunu düşünürler ve insan kaynakları personelinden ne kadar nefret ettiklerinden konuşurlar.

Problemin bir kısmı insan kaynaklarının yöneticilerin zamlarıyla ilgilenip, kendi zamlarını görmezden gelindiğini düşünmeleridir.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Özellikleri Neler?

İnsan Kaynakları Görevleri Neler?

 • İnsan Kaynakları Yönetimi kültürü denetler.
 • Bazı organizasyonlar insan kaynaklarının kültüre sahip olduğundan bahseder ancak ben bu kültürün tüm çalışanlar arasında yayılmasından yanayım.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi tüm yetenek yönetimi süreçlerine sahiptir.
 • Diğer yöneticilerle bağlantılı olarak, insan kaynakları yönetimi gelişiminde, performans yönetiminde, başarı planlamasında, kariyer yollarında ve yetenek yönetiminin diğer alanlarında yol gösterirler. İnsan kaynakları tek başına bunların hepsini yapamaz ve bu yüzden stratejilerin planlanmasında yöneticiye güvenirler. Ancak insan kaynakları organizasyona yeni fikirler ve etkili uygulamalar sunmak zorundadır.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, üst kademe iş gücünün oluşturulmasından sorumludur.
 • Tekrar belirtmek gerekirse, insan kaynakları yönetimi bunu tek başına yapamaz, bu sebepten dolayı iş gücünü oluşturmadan sorumlu olan işe alma yöneticilerinden destek alınmalıdır. İnsan kaynakları yönetimi liderlik, eğitim, yardım planlama, sistematik işe alım süreci, işe alma planlama süreci, görüşme uzmanlığı, seçme kontrolü ve daha fazlasını sağlar.
 • İnsan kaynakları Yönetimi pazara dayalı maaşları tavsiye eder ve tamamen stratejik bir maaş planı geliştirir.
 • İnsan kaynakları müdürlere kuruluşlarındaki maaş aralıklarına karar verirken rehberlik sağlar.
 • İnsan kaynakları Yönetimi araştırır, tavsiye verir.
 • En iyi çalışanlarınızı elinizde tutmanız için gerekli olan yararlı programları uygular. İnsan kaynakları yönetimi aynı zamanda ödemeleri kontrol etmede ve işe alımdan önce olan çeşitli seçenekleri gözden geçirmede sorumludur.
 • İnsan kaynakları, kuruluşun stratejik hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak kararlarının alımından ve şirketin yararına alınacak kurumsallaşma önerilerinden sorumludur.
 • Kuruluşunuz yön değiştirip yeni ürünler geliştiriyor, misyon, vizyon ya da hedeflerini değiştiriyorsa, çalışan programlarına ve süreçlerine insan kaynakları öncülük etmelidir.
 • İnsan kaynakları, iş yeri faaliyetleri, etkinlikleri, kutlamaları, törenleri, saha gezileri ve ekip oluşturma fırsatlarını garanti eder.
 • Diğer çalışanlar, faaliyetlerini insan kaynaklarının yardımıyla olsun veya olmasın planlar ve uygularlar; ancak insan kaynakları lideri genellikle bütçenin izlenmesinden ve komite gözetiminden sorumludur.
 • İnsan kaynakları Yönetimi, yönetimle sorun yaşayan ya da çatışan çalışanlarını savunur.
 • Belirli çalışanlarla daha etkili bir şekilde çalışmak isteyen yöneticilere danışmanlık yapar. Herkes birbirini sevmeyebilir, ancak katkı sağlamak ve üretkenlik için etkili iş ilişkileri geliştirmelidirler. İnsan Kaynakları, personellerine gerektiğinde savunma, koçluk ya da arabuluculuk yaparak bu gibi durumlarda yardımcı olabilir.
 • İnsan Kaynakları önemi, iş yerinde yoğun geçen günlerde kolayca gözden kaçırılır. Ancak her alanda insan kaynaklarının katkısı olmadan ilerleyen şirketler, uzun soluklu başarıya ulaşamazlar.