İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zeka Ve Robotlar

Yapay zekâ uygulamalarının insan kaynakları yönetiminde kullanıldığı ilk ve hala en çok kullanıldığı süreç işe alım sürecidir. Bu kapsamda analiz yaparak raporlayan hem de başvuranlar ile video mülakat görüşmesi gerçekleştiren yapay zeka uygulamaları bulunmaktadır.

İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı insan gücünü etkin ve verimli şekilde çalıştırmaktır. İşletmelerde üretimden pazarlamaya kadar yapılan tüm işlerin etkinliği ve verimliliği, personellerin nitelik ve niceliğine bağlıdır. Bu sebeple, işlerin yürütülmesinde gereksinim duyulan personelin işe alımından çıkarılmasına kadar bütün eylemleri kapsamına alan bir birimdir.

İnsan kaynakları yönetimi şirketler için teknolojinin de hızlı şekilde gelişmesine paralel olarak giderek önemini arttırmıştır. Çünkü küreselleşme ile birlikte şirketlerin rekabet açısından elinde bulundurduğu kaynağı yani insanı en iyi şekilde yönetmesi gerekmektedir. Tabi bunlardan önce doğru kişinin işe alınması, mevcut olan personelin eğitimi, performansının arttırılması ve şirkete aidiyetinin sağlanması şirketin kârlılığın arttırılması yönünde büyük rol oynamaktadır.

İşletmeler de günün gerektiği şartları sağlamak amacıyla insan kaynakları süreçlerinde teknolojik gelişmelerden yararlanmaktadır. Gün geçtikçe teknoloji alanında da ihtiyaca binaen yenilikler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden biri de son yıllarda adından oldukça söz ettiren yapay zeka ve robot uygulamalarıdır. Yapay zeka uygulamalarının insan kaynakları yönetiminde kullanıldığı ilk ve hala en çok kullanıldığı süreç işe alım sürecidir. Bu kapsamda analiz yaparak raporlayan hem de başvuranlar ile video mülakat görüşmesi gerçekleştiren yapay zeka uygulamaları bulunmaktadır.

İşe Alımda Yapay Zeka

Bu alanda popüler olan People Box, Peoplise ve HRPeak isimli uygulamalar sosyal medyadan yeni adayları çekmek, işe uygunluklarını analiz etmek ve seçilmiş olanları işe yerleştirmek konularında hizmet sunmaktadır. Ayrıca büyük veri ile veri madenciliği, tahminsel modelleme gibi konuları da işletmeler ile birlikte kurgulamaktadır.

İşe Alımda Yapay Zeka ile Video Mülakat

İşe alım sürecinde kullanılan bir video mülakat uygulaması olan HRWin, adayla görüşme sırasında adaya özgeçmişinden soruları sorabilmektedir ya da rastlantısal, pozisyona göre soru çalışmaları yapılabilmektedir.  Diğer bir uygulama olan HireVue, işe en uygun adayı bulabilmek için mülakatı video kaydına alıp mülakat bittikten sonra, adayların mimiklerini ve ses tonlarındaki değişim gibi ifadelerini yapay zekâ algoritmaları ile analiz etmektedir.

Mesela adayın mülakat sırasında belirli herhangi konuda yalan söyleyip söylemediğini tespit etmektedir. Yapay zekâ uygulamalarının yanı sıra işe alım sürecinde kullanılan diğer bir popüler uygulama ise robotlardır. Robotlar başvuranlar ile bire bir video mülakat görüşmesi üzerinde gerçek bir insan kaynakları yöneticisi gibi görüşme gerçekleştirmektedir.

İşe Alımda Robotlar

İş görüşmeleri için geliştirilen chatbotlardan olan Mya, adaylarla online bir sohbet başlatıyor ve adayların istenilen seviyede olup olmadığını ölçüyor. Görüşme bittikten sonra ise başvuru izleme sistemine adayla ilgili bir puan kartı ve not dökümü gönderiyor. Eğer bir aday Mya’yı etkilemeyi başardıysa, Mya bu sefer o aday için gerçek bir insan ile mülakat randevusu oluşturuyor ve insan kaynakları personelini bilgilendiriyor.

Diğer bir popüler robot olan Vera, işe alım sürecinde PepsiCo ve Loreal gibi büyük ölçekli yüzlerce firmaya hizmet vermektedir. Vera, birden fazla iş sitesinden birkaç dakika içinde firmanın gereksinimlerine göre uygun özgeçmişleri seçebilmektedir. Daha sonra uygun adayları arayıp iş hakkında bilgi vermektedir. Tüm adaylara işin bir tanımını gönderip, en iyi adaylarla bir video röportajı yaparak rapor oluşturmaktadır.

Dijitalleşmenin İnsan Kaynakları Yönetimine Faydaları

İnsan kaynakları yönetiminin dijitalleşmesi sayesinde işletmeler işe alım sürecini daha hızlı ve etkin yönetebilmektedir. Bu bağlamda insan kaynakları uzmanları adayların özgeçmişlerini daha hızlı ve doğru şekilde kayıt edebilmekte ve gerekli pozisyon için uygun adayı kolayca seçebilmektedir.  Öte yandan çalışanın özlük işleri, alması gereken eğitimi, performansının değerlendirilmesi gibi işlemler insan kaynakları için yoğun mesai saatleri anlamına gelmektedir. Bu işlemlerin sonlandırılması ve zamanı daha verimli biçimde kullanmayı sağlayan ise yine dijitalleşmedir.

Yazar: Özkul Haraç