İş Görüşmelerinde Mülakat Tekniklerinin Başarısı

Mülakat teknikleri eğitimi iş görüşmelerinde sıklıkla karşılaşılan sözel ve davranışsal kalıplarla görüşmecileri mülakata hazırlar. İş görüşmesi adayın kendini ifade edebileceği, işe uygun niteliklere sahip olduğunu gösterebileceği bir oturumdur. Bu görüşmeden başarıyla ayrılma şansını arttırmak isteyenler için mülakat teknikleri eğitimi önemli bir hazırlıktır.

Mülakat Tekniklerinin İş Görüşmesindeki Önemi

Mülakat teknikleri ile adaylar iş görüşmesine hazırlanır. İş görüşmeleri oldukça stresli oturumlardır. Aday ne ile karşılaşacağını çoğu durumda bilemez. Ancak mülakat teknikleri eğitimi alan adaylar genel olarak iş görüşmelerinde karşılaşılan durumlara, tuzak sorulara ve sık sorulan soru ve cevaplarına hazırlıklı olacağından daha güvende hissederek mülakata girerler ve kendilerine güvenle birlikte stresleri azalır. Bu da mülakatta başarılı olmak için önemli fırsat yaratır.

Teknolojinin gelişmesi, firmalar arasında rekabet oluşması, küreselleşme, işveren firmaların beklentileri ve amaçlarındaki değişimler, firmaların kalite ve etkinliklerindeki farklılaşmalar, işe alım sürecinde işe alınan insanların önemi arttırmıştır.Firmalar işe aldıkları personelin seçiminde kendini devamlı geliştirebilen, kalite ve performansıyla etkinlik sağlayabilen kişilerin seçimine yönelmişlerdir.İşveren firmalar yaptıkları işin kalitesini arttırmanın yolunun da kaliteli ve kalifiye personelden geçtiğini anladıkları tarihten itibaren de işe alım sürecinde profesyonelleşerek mülakat teknikleri geliştirmeye başlamışlardır.

Firmaların yaptıkları iş alanlarında başarılı olabilmelerinin tek ve en önemli koşulu, çalışan ihtiyacının bilinçli olarak seçilmesidir. İşveren firmaların, kendileri için personel seçiminde kullandıkları mülakat teknikleri temel ve belirleyici unsurları kapsaması gereklidir. Firma, etkin mülakat teknikleri kullanarak doğru kişiyi, doğru zamanda, doğru yerde , doğru koşullarda, doğru iş ve doğru amaç için seçmeyi amaçlamalıdır.İşverenin personel alımındaki yaklaşımı her zaman işe göre eleman seçme olmalıdır ve firmanın başarısı için doğru kişi seçilmelidir.Firmaların doğru kişi seçme kriterlerini belirlemede kullanılan en önemli araç ise iyi tasarlanmış mülakat teknikleridir.

İşveren firmanın iş başvurusuna cevap veren adayın, mülakata çağrıldığında yapması gereken en önemli davranış, doğru mülakat tekniklerini uygulamaktır. Başvuru adayı mülakat görüşmesine giderken kendi içinde mutlaka başvurulan işi isteyip istemediği sorusuna cevap vermelidir.Tüm iş başvurusu mülakatlarında işverenin cevabını istediği soru, ihtiyacı olan iş alanında çalışacak personelin işini severek yapıp yapmayacağıdır.