İş Gücünü İçeride Tutmak

İş Gücünü İçeride Tutmak
Photo by Hannah Busing / Unsplash

İş görenlerin işe bağlılığı ve işyerin bağlılığını sağlamak için çalışma hayatı boyunca süre gelmiş bazı alışkanlıkları vardır. Diğer yandan ise bazı işverenlerde iş gücüne gerekli önemi vermemekte, vakitsiz ve ahlaki olamayan yöntemlerle çalışanları örgütten uzaklaştırmakta, çoğunlukla da işlerine son vermektedir. Aidiyetin artmasının verimliliği nasıl etkileyeceği ve örgütün maliyetlerinin nasıl azalacağı konusunda bazen fikirlerinin olmadığını görmekteyiz. Çalışanın işine son veren işveren kadar çalışanı avans ile ya da borçlandırma ile elinde tutabileceğini sanan işverenlerimizde ne yazık ki çalışma hayatında profesyonel olduklarını düşünerek şirketlerini yönetmektedir.

İş görenlerde bağlılığı arttırmak için yine insan kaynaklarının farklı yönetim ve süreçlerinde faydalanmak kaçınılmaz olacaktır. Kimi işveren için insan kaynakları sadece evrak ve gelir getirmeyen bir birim olarak görülse de kimi işveren insan kaynaklarının süreçlerini doğru çalıştırdığında hem kazancın hem de motivasyonun arttığını görmektedir.

İş gücü kaybını önlemek için yapılması gerekenler

Eğer işverenler aşağıda belirttiğim noktalarda gerekli çalışmaları yaparak örgütlerini uygulamaları durumda çalışan kayıpları kesinlikle olmayacaktır.

  • Kariyer
  • Maaş
  • Aidiyet
  • Saygınlık

Kariyer

Kariyer, başlı başına bir insan kaynakları sürecidir. Çalışanların mesleki olarak eğitilmesi, yeteneklerine göre iş bölümünün yapılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi durumda çalışana bir kariyer geleceği hazırlanmalıdır. Çalıştığı kuruluşta kariyer geleceğinin olduğu bile bir iş gören alacağı eğitimlerle işyerine daha çok bağlanacak ve işine dört kolla sarılacaktır. Kariyer geleceği hazırlanırken çalışana verilecek eğitimler doğru seçilmeli ve doğru kişilerce verilerek belgelendirilmelidir.

İş Gücünü Elde Tutmak

Maaş

Çalışan herkes hak ettiği ya da hak etmediği oranda bir maaş almaktadır. İnsan kaynaklarının ücret yönetim sistemi şirketlere uygulanmalı ve eşitlik ilkesine uyularak eşit işe eşit ücret ve piyasadaki ilgili pozisyon için ortalama ve üzerinde adil bir ücret belirlenmelidir. Ücretinin yaptığı işe göre belirlendiğini gören çalışan kendini geliştirmek ve meslektaşlarından bir adım önde olmak için daha azimli olacaktır.

İş Gücünü Elde Tutmak

Aidiyet

İşverenler çalışanlarına işyerini ve işyeri kültürünü ailesi gibi hissettirse aynı şekilde geri bildirim alacaktır.

İş Gücünü Elde Tutmak

Saygınlık

Her pozisyon için işverenler kadar yöneticilerinde önemli bir rolü vardır. Yaptığı iş ne olur ise olsun çalışana sadece “Merhaba Mehmet.” Demek bile ona kendini iyi ve değerli hissettirir. Çalışanların diğer çalışanlar arasında ayrı bir diyaloğa ihtiyacı vardır. Bu diyalog sağlandığında yöneticiler, işveren, tedarikçiler ve müşteriler tüm çalışanlara aynı mesafede ve aynı saygınlıkta olacaktır.

İş gücü kaybını önlemek için yapılması gerekenler nelerdir?

Eğer işverenler aşağıda belirttiğim noktalarda gerekli çalışmaları yaparak örgütlerini uygulamaları durumda çalışan kayıpları kesinlikle olmayacaktır. Kariyer, maa, aidiyet ve saygınlık.

Kariyer neden önemlidir?

Kariyer, başlı başına bir insan kaynakları sürecidir. Çalışanların mesleki olarak eğitilmesi, yeteneklerine göre iş bölümünün yapılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi durumda çalışana bir kariyer geleceği hazırlanmalıdır.

Ücret nasıl olmalıdır?

İnsan kaynaklarının ücret yönetim sistemi şirketlere uygulanmalı ve eşitlik ilkesine uyularak eşit işe eşit ücret ve piyasadaki ilgili pozisyon için ortalama ve üzerinde adil bir ücret belirlenmelidir. Ücretinin yaptığı işe göre belirlendiğini gören çalışan kendini geliştirmek ve meslektaşlarından bir adım önde olmak için daha azimli olacaktır.