İş Hayatında Kadınlar Ve Değeri

İş hayatında kadın olmak başarı konusunda bir engel oluşturmuyor. Başarıya giden yol çalışanın performansına dayalı olarak değişkenlik gösteriyor

İş hayatında kadınlar ne kadar çok yer ediniyorsa yaşanılan ülkenin ekonomisi de başarısı da o kadar büyüyor. Yaşadığımız ülkede ve dünyada, siyasetten sanayiye tüm alanda cinsiyet eşitsizliği hüküm sürmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da bir başka adı ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü yıllardır kutlanıyor. 8 Mart gibi günlere ihtiyaç duyulduğu sürece de cinsiyet ayrımı devam edecek gibi görünüyor.

Peterson Enstitüsü’nün yapmış olduğu bir araştırmaya göre kadın yönetici çalıştırmayan şirketlerin üst düzey kadın yönetici getirmesi durumunda %15 yarar sağladığı belirtiliyor. Böylece, cinsiyet ayrımcılığına devam eden şirketlerin, ayrımcılık yapmayan şirketlere göre kayıp vereceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Harward Business dergisinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre de kadın yöneticilerin olduğu firmaların iflas oranının erkek yöneticilerden oluşan firmalara göre yüzde 27 daha düşük olduğu belirtiliyor.

İş hayatında kadınlar yönetici düzeyine terfi ederken yükselen engeller özgüveni zedeleyebiliyor. Bazen de olduğu düzeyde kalabilmek için erkeğe göre daha çok emek vermek zorunda kalıyor.

Kadınlar Olarak Sahip Olunan Avantajlar

Türkiye’de iş hayatında kadınlar mali işler, pazarlama departmanları ve halkla ilişkiler departmanları alanlarında daha fazla yer alıyor. Bilim, teknoloji ve imalat alanlarında kadın çalışanla karşılaşma ihtimali neredeyse yok gibi.

İş hayatında kadın olmak başarı konusunda bir engel oluşturmuyor. Başarıya giden yol çalışanın performansına dayalı olarak değişkenlik gösteriyor. Hatta iş hayatında kadınlar başarıya giden yolda ilerleme konusunda daha avantajlı sayılabiliyor. İş hayatında kadın olmanın avantajları nelerdir bir göz atalım,

 • Kadının önsezilerinin daha kuvvetli olması
 • Takım çalışmasına uyumluluk sağlayabilmesi
 • İletişim becerisi konusunda daha rahat olması
 • Empati kurma yeteneğinin erkeklere göre daha gelişmiş olması
 • Duygusal zekaya genetik olarak doğuştan sahip olması
 • Çok yönlü ve detaylı düşünce becerisine yatkın olması

Kadınlar Olarak Sahip Olunan Dezavantajlar

İş hayatında kadınlar cinsiyetin getirdiği bazı dezavantajlar inkar edilemiyor. Kadın olmanın zor olduğu bir dünyada yaşamanın yanı sıra bir de çalışan kadın olmak durumu daha da zorlaştırıyor. Hadi şimdi bir de iş hayatındaki kadınların dezavantajlarına göz atalım,

 • Kadının ön yargı ile en baştan yönetici olarak düşünülmemesi
 • Kadının öğrenilmiş şartlanma sebebi ile yöneticiliği hedef seçmemesi
 • Bir erkekle aynı işi yapmasına rağmen daha az maaş alması
 • İş hayatında kadınlar ‘’Cam Tavan’’ isimli engellere karşı çaba sarf etmesi
 • Yapılan işin durumuna göre sözlü ya da fiili tacizler ile karşılaşması
 • Toplumsal ön yargıları aşmak için daha fazla çaba harcaması
 • Erkek çalışanların kadın bir yöneticiyi kabullenmemesi
 • Kadın bir çalışanın sektörün her alanında tercih edilmemesi
 • İş hayatında kadınlar olarak iş ve ev işlerini beraber üstlenmesi
 • Anneliğinin kadının önüne duvar gibi örülmesi
 • Kadın işe alım sırasında veya yönetici pozisyonuna getirilirken akla gelen ‘’ Evli ya da anne oluşu esnek çalışmasına ya da iş seyahatlerine engel olabilir’’ düşüncesi

İş Hayatında Kadınlar Çalıştıkça Mutlu Oluyorlar

İş hayatında kadınlar yaradılışlarından ötürü daha mutlu yaşıyorlar. Doğanın onlara yüklemiş olduğu anlam gereğince kadın üretendir. Çok eski çağlardan bugüne kadın ürettiği sürece var olduğunu hissediyor, onay alıyor ve saygı görüyor. Kadın için özgüvenin ve ekonomik özgürlüğün getirdiği mutluluk paha biçilemez bir değer oluyor.

Yazar: Dilek Türk