İşe Başlama Hayali Kuran Yeni Mezun

Günümüzde farklı üniversite ve bölümlerden yeni mezun olan birçok öğrenci bulunmaktadır. Türkiye'de şu an 203 adet üniversite olup, bu eğitim kurumlarında eğitim görmüş ama iş bulma kaygısı yaşamakta olan yeni mezun öğrencilerinin akıllarında tek bir soru var: İş bulabilecek miyim?

Günümüzde farklı üniversite ve bölümlerden yeni mezun olan birçok öğrenci bulunmaktadır. Türkiye'de şu an 203 adet üniversite olup, bu eğitim kurumlarında eğitim görmüş ama iş bulma kaygısı yaşamakta olan yeni mezun öğrencilerinin akıllarında tek bir soru var: İş bulabilecek miyim?

Yeni Mezunlar

Hangi okuldan ya da hangi bölümden mezun olunduğu fark etmeksizin ciddi oranda yeni mezun olmuş öğrenciler birtakım sebeplerden ötürü iş bulma konusunda tedirginlik yaşamaktadır. Bu sebeplerin başında üniversite sayılarındaki artış, eğitimde ki pratikten ziyade teorik bilginin ön planda olması ve dolayısıyla kabiliyet eksikliğinin olması, ekonomik kriz nedeniyle işe alımın kısıtlı olması, yeterli iş istihdamının bulunmaması ve daha birçok faktör bulunmaktadır.

En çok yaygın olan bu sebeplerin yanı sıra 'ticaret' kavramının günümüz de 80'li ve 90'lı yıllara göre daha çok ön planda olması ile daha fazla donanım sahibi, kendini birçok dalda geliştirmiş kişilerin işe alımda tercih edilmesi ve Türkiye de bunun için gerekli seviyeye ulaşılmış olmaması ve yeterli eğitimin verilmemesi bu anlamda en çok yaygın olan sebepler arasında gösterilir. Yeni mezun olmuş kişiler iş bulma umudu ile ilgili oldukları bölümlerden kurslar, iienstitü online eğitimler ve dersler almakta ve iş bulabilme kaygısından dolayı kendi alanlarının dışında farklı alanlara da yönelebilmektedirler.

Tedirginlik Unsuru: Baskı

Yeni mezun olup, iş arayanların çevresinden ve kendi beklentilerden kaynaklı engelleri de olmaktadır. Öncelikle yeni mezun olan kişilere genellikle mezun oldun şimdi ne yapacaksın? Diploması olup işsiz olan çok sende mi şimdi işsiz olacaksın? gibi söylemler bu kişiler için stres ve baskı unsuru oluşturmaktadır. Böyle çevresel faktörlerin yanı sıra, mezun olan kişilerin kendi iş hayatı beklentileri de önemli etkenler oluşturmaktadır. İş ararken stresten uzak bir çalışma ortamının olmama kaygısı, müdürün zor bir karakterde olması, baskıcı olması, iş arkadaşlarının yardımcı olmaması, kendi aralarında rekabet yoğunluğunun yaşanması gibi negatif faktörler, işe başlamak isteyen kişilerde ayrıca bir tedirginlik oluşturmaktadır.

Aynı zamanda, söz konusu işlerin standart çalışma şartları ve saatlerinin beklenilenden fazla olması da işe başlayacak kişilerde fazla yoğunluk, verimsizlik oluşturacağı hissiyatına sebep oluşturduğu için başka bir tedirginliğe neden olmaktadır. Aynı zamanda işe alım şartları olarak; ileri seviyede birkaç dil bilgisi, belli başlı temel bilgiler ve yeteneklere sahiplik durumlarına karşı bu özellikleri barındırmayan kişilerde iş bulma kaygısı yaşayan kişilerde stres, kaygı ve bir yandan da baskı unsuru olmaktadır.

Yeni Mezun Yani İşsiz

Verilere bakıldığında günümüzde üniversite mezunu olup işsizlik yaşayan nüfus oranı 1 milyonu aşmış durumda. Buna göre birçok araştırmalara göre insanlar yeni mezun olan kişileri işsiz olarak konumlandırmaktadır. Bunun sebeplerin kaynağı olarak bu yazımızda bahsettiğimiz faktörler başlıca etkenleridir. Peki, yeni mezun demek işsiz demek midir? Durum şöyledir ki hiçbir etken yeni mezun olan kişilerin işsiz olarak nitelendirilmesini kanıtlamamaktadır.

Belirtilen özellik ve karşılaştırmalara bakılarak şunu söyleyebiliriz; Yeni mezun olup iş bulmakta zorlanan kişilerin, ilgili olduğu alanda yeterli bilgi ve deneyime sahip olunmadığı görülürken, yeterli bilgi ve deneyime sahip olan yeni mezun kişilerin ise kolaylıkla iş bulduğu gözlemlenmiştir. Bu durumda yeni mezun demek işsiz demek değildir. Mezun olan kişiler istediği, ilgilendiği alana yoğunlaştığı sürece ve deneyim ve tecrübe edindikçe işsizlik kaygısı yaşamamaktadır. Sonuç olarak her durumda öz güven kaybedilmemeli ve hedefe odaklanılmalıdır. Her zaman yapılabileceğine inanmak işsizlik durumuna engel olmaktadır.

Yazar: Beyza SEZGİN