İşletme İş İmkanları Nelerdir?

İşletme İş İmkanları Nelerdir?
Photo by Vardan Papikyan / Unsplash

İşletme programı yükseköğrenim düzeyinde eğitim veren ve işletmelerin ürün ya da hizmeti alıcıya ulaştırabilmesi için oldukça gerekli olan maliye, hukuk, finans ve iş süreçlerinin yönetilmesi gibi konularda uzman kişi yetiştiren bir eğitimdir. Bu eğitim üniversitelerde verilebildiği gibi iş hayatına atılan kişilerin daha sonradan işleriyle birlikte dersleri de alabilmesi için online eğitim şeklinde de verilebilmektedir. Özellikle bu konuda kariyer yapmak veya kendini geliştirmek isteyen çalışanlar online eğitim programlarını tercih ederek konu hakkındaki eksik yönlerini tamamlama yoluna gitmektedir. Peki, işletme iş imkânları nelerdir ya da sözü edilen eğitim kişilere ne gibi avantajlar sağlar? Bu konuya açıklık getirelim.

İşletme İş İmkanları

İşletme iş imkânları konusu aslında biraz da alınan eğitimin yanında kişinin kendini nasıl geliştirdiği ve var olan deneyimi ile oldukça ilgili bir konu. Bunun için derslerinize devam ederken farklı alanlarda eğitim veren sertifika programlarına katılmak sizlere büyük katkılar sağlayacak ve iş imkânlarını arttıracaktır. Özellikle özel sektörde işletme iş imkânları oldukça geniştir ve bu iş imkânlarının aldığınız sertifikalarla da ilgisi büyüktür. Arge, reklam, yönetim muhasebe, insan kaynakları ve pazarlama başta olmak üzere özel sektörde firmaların neredeyse her departmanı işletme eğitimi almış kişilere iş imkânı sunmaktadır. Diğer yandan çok uluslu firmaların bölge müdürlükleri de işletme eğitimi alanlara iyi bir iş kapısıdır. Özel sektör düşünmeyenlerdenseniz KPSS puanınıza bağlı olarak mali müşavir olarak, idari yargı hâkimi olarak ve özel ya da devlet bankalarında çalışmanız da mümkün. Görüldüğü gibi işletme iş imkânları oldukça fazla ve geniş bir alana yayılıyor.

İŞLETME VE KOBİ DESTEĞİ

İşletme ülkemizde en fazla mezun olunan bölüm olarak karşımıza çıkıyor. İşletme için birçok iş imkanları mevcut olup KOBİ desteği ile bu mezunlar işletme sahibi de olabilmektedir. Bunun için işletme mezunlarının biraz da sermayesi olması şarttır. İşletme mezunları özel de çalışabildiği gibi kamuda da çalışabilmektedir. Büyük ve orta ölçekli işletmelerin finansının yapılması işletme mezunlarının çalışabileceği iş imkanları olarak sayılabilir.

İŞ İMKANLARINI ARTTIRMAK SİZİN ELİNİZDE!

İşletme mezunlarının kendine ne kattığı bu sektör için oldukça önemlidir. Özellikle dil bilmek her meslekte olduğu gibi işletme bölümü içinde önemlidir. Dil bilerek ve kendinizi bu bölümde iyice geliştirerek diğer mezunlara göre her zaman bir adım önde olabilirsiniz. İşletmeciler için büyük şirketlerin özel finans müdürlüklerinde çalışması mümkündür. Ayrıca devlet sektöründe mezun olunan mezuniyet puanına göre çok çeşitli bölgelerde görev alabilmek mümkün.

İşletme bölümü okuyan kişiler finans ve ekonomi derslerini yoğun olarak alırlar. Bundan dolayı ekonomi ile ilgili her yerde çalışabilir. Bunun için şirketler mutlaka 2. veya 3. bir dil ararlar. Dil bilmek her zaman kendinizi geliştirmek açısından faydalı olacaktır. İşletme bölümünün iş olanaklarını arttıran bir diğer vasıf ise ekonomi ile ilgili gelişmeleri takip etmek. Özellikle ekonomi para ve finans konuları ile ilgili bilgi ve birikiminiz bu konuda iş imkanını daha da arttıracak ve işletme bölümünden büyük paralar kazanabileceksiniz.

İşletme Programı Nedir?

İşletme programı yüksek öğretim düzeyinde eğitim veren ve işletmelerin ürün ya da hizmeti alıcıya ulaştırabilmesi için oldukça gerekli olan maliye, hukuk, finans ve iş süreçlerinin yönetilmesi gibi konularda uzman kişi yetiştiren bir eğitimdir.

İşletme İş İmkanları Nelerdir?

Arge, reklam, yönetim muhasebe, insan kaynakları ve pazarlama başta olmak üzere özel sektörde firmaların neredeyse her departmanı işletme eğitimi almış kişilere iş imkânı sunmaktadır.

İşletme ve KOBİ’ler arasındaki ilişki nasıldır?

İşletme için birçok iş imkanları mevcut olup KOBİ desteği ile bu mezunlar işletme sahibi de olabilmektedir. Bunun için işletme mezunlarının biraz da sermayesi olması şarttır.