İşyeri Kabusu Mobbing

Latin kökenli olan mobbing Türkçe karşılık olarak bezdirme anlamına gelmektedir. İş dünyasında mobbing uygulamalara sıklıkla rastlanılmaktadır. Gerek özel sektör gerek kamu kurumları fark edilmeksizin bu uygulama çalışanların kabusu haline gelmekte

Latin kökenli olan mobbing Türkçe karşılık olarak bezdirme anlamına gelmektedir. İş dünyasında mobbing uygulamalara sıklıkla rastlanılmaktadır. Gerek özel sektör gerek kamu kurumları fark edilmeksizin bu uygulama çalışanların kabusu haline gelmekte. Yıldırma politikaları kişinin iş hayatını etkilemek için kasıtlı olarak yapılmakta ve pek çok insan bu sebeple işten ayrılmak durumunda kalmaktadır. Kişiye uygulanan bu psikolojik baskı aynı zamanda tacize girmektedir ve bilinçli olarak yapılmaktadır.

Nerelere Şikâyet Edilebilir?

Mobbing uygulama ile karşılaşan kişi haklarını çeşitli mercilerde arayabilir. Bimer, Alo 170, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu örneklerden bazılarıdır.

Kamu Sektörü ve Özel Sektördeki Payı

Alo 170' e yapılan şikâyetler göz önünde bulundurulduğunda şikâyetlerin % 67 si özel sektörden olmuştur. Gelen şikâyetler arasında kamu bölümünde öğretmenlerin ve üniversite çalışanlarının yoğun olduğu görülmüştür. Özel sektörde rekabet daha fazladır. En büyük faktör kişinin her an işten çıkarılmakla karşı karşıya olmasıdır.

Neden Mobbing Uygulanıyor?

Mobbing uygulanmasının pek çok nedeni vardır. İş yerinde terfi alan kişiler sadece gıpta edilmez aynı zamanda kıskanılır. İş yaşamının vazgeçilmezi olan rekabet burada daha etkili bir biçimde ortaya çıkacaktır. Bazen güzel olmak bile kişinin başına dert olabilmektedir. Hemcinsi tarafından kıskanılan kişi iş arkadaşı tarafından baskı görebilir. Sözlü taciz, yapılan işi beğenmeme, görmezden gelme, takma ad kullanılması, çalışana fazla iş yüklenmesi gibi baskılara maruz kalabilmektedir. Çalışanın üzerindeki stres ve kaygı performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durum haliyle patronun gözünden kaçmayacaktır. Bazen patron da bu baskının baş rolü olmaktadır.

Çalışanın derecesi kasıtlı olarak düşürülmektedir. Tazminat ödemekten kaçan patron, çalışanın kendi isteğiyle işi bırakmasını istemektedir. Kişi ya bunun üstesinden gelecektir ya da baskıya boyun eğip teslim olacaktır. Yaşanılan olumsuz durumlar karşısında bence en fazla üstesinden gelmesi gereken kişiler öğretmenlerdir. Edebiyat Fakültesinde okurken, formasyon eğitiminde kıymetli bir hocamızın söylediği söz aklıma geldi. Sınıfın kapısından girdiğiniz anda yaşadığınız bütün olumsuzlukları kapının ardında bırakacaksınız demişti. Şahsi kanaatimce öğretmenler öğrencileri karşısında dik durmalıdır. Bilgilerini doğru ve etkili aktarmaya dikkat etmelidir.

Mobbing Uygulamanın Çalışan Üzerindeki Etkileri

İş yerinde psikolojik baskıya uğrayan çalışan, bu durumu sosyal hayatına da ister istemez yansıtmaktadır. Gerek ailesi gerek arkadaş çevresi bu durumdan etkilenmektedir. Stresin yoğun olduğu çağımızda insanlar yaşadıkları olumsuzlukları karşısındaki insana yansıtmaktadır. Çoğu çalışan işsiz kalmamak için bu baskıya direnmek durumunda kalmaktadır. Ama bu direniş maalesef bazen kişinin sağlığına hatta hayatına mâl olmaktadır.

Yoğun çalışma temposu kişi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Yaşanan stresi azaltmak için antidepresan kullanan çalışanlar da mevcuttur.  İş hayatında hamile çalışanları da unutmamak gerekir. Bebekler anne karnındayken her şeyi hissetmektedir. Bir de üzerinde baskı uygulanan hamile çalışan düşünelim. Annenin yaşadığı stres otomatikman bebeği de etkileyecektir. İş hayatında hamile çalışanlara daha hassas davranılması gerekir. Bu da kişinin vicdanına kalmıştır.  Konu ile ilgili İstanbul İşletme Enstitüsü online eğitimler vermekte. Arasından seçeceğiniz ücretsiz Mobbing Eğitimi programına katılmanız size fayda sağlar.

Yazar: Ecem Neşe Çelik