Jeoloji Mühendisliği Zor Mudur?

4.6 milyar yıldır yerkürede meydana gelen yapısal değişimleri yerin yüzeyinin ve yerin yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen; yerleşim alanlarında ve her türlü mühendislik yapılarında yer seçimi çalışmalarını yürütmeyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.

Mühendis, düşük bütçe ile estetiksel kaygılarından vazgeçmeyen sorunlara pratik çözümler bulan kişidir. Mühendislik ise bilimsel verilere dayanan, insanların temel gereksinimlerine yüz çevirmeden yapılan ve düzenli çalışmalaradır. Mühendislik ile mühendis birbirinden ayrı düşünülemez. Mühendis kelimesi her dil için farklı bir kökene sahiptir. Türkçe’ de yer alan mühendis kelimesi Arapça Hands kökünden gelen muhandis sözcüğünden türemiştir. Latince ‘ingenius’ kökeninden türeyen İngilizce ‘engineer’ Latince’ de zeki mucit anlamlarında kullanılmıştır.

Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Mühendisliğin en önemli esin kaynağı doğadır. Jeoloji içinde yaşadığımız evreni ve doğayı anlama sanatı olarak betimlenebilir. Prof. Dr. Kürşat Özcan jeoloji mühendisliğini şöyle tanımlamaktadır: ‘4.6 milyar yıldır yerkürede meydana gelen yapısal değişimleri yerin yüzeyinin ve yerin yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen; yerleşim alanlarında ve her türlü mühendislik yapılarında yer seçimi çalışmalarını yürütmeyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.’ Jeoloji bize farklı bir dünyanın kapılarını açar.

Bir kasabada, güzel bir manzaraya baktığımızı varsayalım. Manzara karşısında insanın nutku tutulup huzur bulabilir ancak jeoloji bilimine hakim birisi o manzaraya baktığında ona fısıldayan kayaçları duyup o sese kulak kabartır. Etrafında ki cansız varlıkları dile getirir fay, kıvrım gibi yapısal unsurları görüp kayaç yaşlarını düşünüp oluşum proseslerini ortaya koyar.

Jeoloji Mühendisliği Eğitimi Veren Üniversiteler

 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Jeoloji Mühendisinin Nitelikleri

 • Doğayı sevmek
 • İyi bir sporcu olmak
 • Zorluklar karşısında kolay pes etmemek
 • Öz disiplinli olmak
 • Meraklı, araştıran ve şüpheci bir bakış açısına sahip olmak
 • Analitik düşünebilmek
 • Ekip ruhuna sahip olmak
 • Sebeb-sonuç ilişkisi kurabilmek
 • Elindeki verilerle doğayı yorumlayabilmek
 • Ezberinin iyi olması

Jeoloji Mühendisliği İş İmkanları Ve Maaşları

Çok geniş çalışma alanlarına sahip olan bir bilimdir. Yeraltı kaynakları, madencilik (kömür, krom, bakır, demir, bor madeni vb.), fosil yakıtlar (doğalgaz, petrol), inşaat sektörü(köprü, tünel, otoyol, baraj), şehir ve bölge planlamaya uzanan çok farklı alanlarda iş imkanı bulabilmektedir.

Özel sektörde ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Kamu kuruluşlarında çalışanlar Valilikler, belediyeler, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, İller Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank gibi kurumlarda istihdam sağlayabilirler.

Özel sektörde ise sondaj firmaları, zemin etüdü firmaları, inşaat firmaları, madencilik firmalarında kendine yer bulabilmektedir. Eğitim hayatını devam ettirip yüksek lisans, doktoraya yapıp akademik alanda da ilerleme şansları vardır.

Jeoloji Mühendisliği Maaşları Ne Kadar?

Kamuda çalışan bir mühendis iseniz 5000-7000 tl arasında maaşlar alabilirsiniz. Özel sektörde ise maaşınız deneyim kazandıkça artar. Başlangıçta 2020 tl -3200 tl arasında bir maaş ile başlayıp 10.000tl ye kadar uzanan bir maaş aralığından söz edebiliriz.

Neden Zor Bu Meslek?

Bu mesleği icraat eden kişilerin sabah uyanıp gittiği bir ofisi bulunmamaktadır. Ofisiniz bir ilçede bulunan köydür. Mevsimsel koşullara göre, sıcak veya soğuk havalarda, çantanızda arazinizden aldığınız örnek taşların olduğu, kilometrelerce yürüyüp bölgeyi haritaladığınız yoldaşınızın yine kendi iç sesiniz olduğu, kimi zaman sizi karamsarlıklara sürükleyen ayaklarınızın yaralarla kaplandığı zor koşullara sahip bir meslek grubudur.

Ancak avantajları da yok değildir, doğada olduğunuz için   istediğiniz alana çadır kurup gece yıldızları izlemenin keyfini başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sürekli yürüyüş yaptığınız ve doğa ile iç içe olduğunuz için yaşıtlarınızdan genç gösterebilirsiniz.

Yazar: Duygu Zelal Demir