Kadın Cerrah Olmak

Cerrah olmak özellikle kadın cerrah olmak meşakkatlidir. Cerrah olabilmek için öncelikle tıp fakültesini bitirmek gereklidir.

6 yıllık tıp fakültesinden mezun olan kimselere ya da Türk Dil Kurumu’na göre ‘’Bir fakülteyi veya bir yüksek okulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yüksek öğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvana’’ sahip olanlara doktor denilir. Burada bahsi geçen tıp fakültesinden mezun olan kimselerdir. Hekim ya da tabip olarak da adlandırılabilir.

Nasıl Cerrah Olunur?

Cerrah olmak, özellikle kadın cerrah olmak meşakkatlidir. Cerrah olabilmek için öncelikle tıp fakültesini bitirmek gereklidir. Ardından ‘’Tıpta Uzmanlık Sınavı’’ denilen oldukça zor bir sınava girilir. Alınan puan doğrultusunda cerrahi branşlardan biri tercih edilir ve bölümün uzmanlık eğitim süresine göre (dört ile altı yıl arasında değişiklik göstermektedir) asistanlık yapılır. Sonrasında tez hazırlanması ve uzmanlık sınavında başarılı olunmasının akabinde cerrah olunur.

Cerrahi Branşlar Nelerdir?

Anesteziyoloji ve Re-animasyon

Uzmanlık eğitim süreleri 4 ya da 5 yıldır. Ameliyat öncesinde hastayı muayene ederek, ameliyata engel bir durumunun olup olmadığını saptar. Ameliyat sırasında hastanın ağrı duymasını engelleyerek, ameliyatın en konforlu şekilde yapılmasına olanak sağlar. Bunun yanı sıra yoğun bakımda yatan hastaların teşhis ve tedavisinde diğer branş bölümlerindeki doktorlarla birlikte çalışır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

6 yıllık uzmanlık eğitiminin ardından cerrah ünvanı kazanan bu gruptaki doktorlar sinir sisteminin hastalıklarıyla uğraşır.

Çocuk Cerrahisi

Uzmanlık eğitim süreleri 5 yıldır. 18 yaş altı ameliyat gerektiren durumların tanı ve tedavisini yapar.

Göğüs Cerrahisi

Uzmanlık eğitim süreleri 5 yıldır. Kalp hariç göğüs boşluğundaki diğer organların hastalıklarıyla uğraşır.

Göz Hastalıkları

Uzmanlık eğitim süreleri 4 yıldır. Adından da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi gözün hastalıklarıyla ilgilenir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Uzmanlık eğitim süreleri 4 yıldır. Hem kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgilenir hem de gebe kalınmasının planlanmasından doğuma kadar geçen sürede hastaya yardımcı olur.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Uzmanlık eğitim süreleri 5 yıldır. Kalp ve damarlarla ilgili cerrahi müdahale gerektiren işlemleri yapar.

Kulak-Burun-Boğaz

Uzmanlık eğitim süreleri 4 veya 5 yıldır. Kulak, burun ve boğaz ile ilgili patolojilerin tanı ve tedavisiyle uğraşır.

Ortopedi ve Travmatoloji

Uzmanlık eğitim süreleri 5 yıldır. Kas ve iskelet sistemindeki rahatsızlıklarda, cerrahi gerektiren durumlarda müdahale eder.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Uzmanlık eğitim süreleri 5 yıldır. Daha yaygın bilinen adı estetik cerrahidir. Vücut yapılarını yeniden şekillendirir.

Tıbbi Patoloji

Uzmanlık eğitim süreleri 4 yıldır. Tümör tanısı da dahil olmak üzere hastalıklara kesin tanı koyulur.

Üroloji

Uzmanlık eğitim süreleri 5 yıldır. Erkek üreme organlarının hastalıklarını, kadın ve erkek boşaltım sistemiyle ilişkili hastalıklarla ilgilenir.

Kadın Hekimler En Çok Hangi Cerrahi Branşları Tercih Ediyor?

Kadın hekimlerin en çok tercih ettiği cerrahi branşlar: tıbbi patoloji, anesteziyoloji ve re-animasyon kadın hastalıkları ve doğum ve göz hastalıklarıdır.

Kadın Cerrah Olmanın Zorlukları Nelerdir?

Ülkemizde erkeklerin daha iyi cerrah olacağı düşüncesi hakim olsa da gün geçtikçe kadın cerrahlarımızın sayısı artmaktadır. Kadın hekimlerimiz özverili, disiplinli ve titiz çalışmalarıyla cerrahinin erkeklere özgü bir dal olmadığını ispatlamışlardır. Cerrahinin meslek olarak erkeklere uygun olduğu algısı böylelikle bertaraf edilmiştir. Kadın doktor olmak en çok da bu yanlış inanışı düzeltmek için uğraşmayı gerektirmektedir.

Maalesef ki karşı cins meslektaşları tarafından zaman zaman mobbinge uğradıkları sözlü tacize maruz kaldıkları ve küçümsendikleri olmuştur. Ayrıca evdeki kadın ve anne rolünü birlikte yürütmek de işin zorlukları arasında sayılabilir. Bunların yanı sıra, fiziksel olarak dayanıklı olmak, yeterli bilgiye sahip olmak, hızlı karar verebilme ve hızlı hareket edebilme yeteneğine sahip olmak da cerrahinin zorluklarından ve aynı zamanda da gereklilikleridir.

Yazar: Gülden Taşova Yılmaz