Kadın Dayanışma Örgütlerine Yeni Bir Soluk: Bir’İz’

Kadın dayanışma örgütleri raporlarında kadınları taciz ve tecavüzden koruması gereken yasal kanun ve düzenlemelerdeki büyük eksiklikler yer almaktadır. Hukuktaki bu boşluklar kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün her geçen gün biraz daha artmasına neden olmaktadır.

Günümüzde insanlar ırkları, renkleri, cinsiyetleri, inançları ve cinsel yönelimleri gibi nedenlerden dolayı ötekileştiriliyor. Bu ötekileştirmeye karşı bir mücadele yöntemi olarak ise insanlar arasında eşitliği sağlayabilmenin önemi gittikçe artmaktadır.

Kadın Dayanışma Örgütleri

Sivil toplum ve kadın dayanışma örgütleri tam da böyle bir atmosferde karşımıza çıkmaktadır. Bugün birçok platform, dernek, vakıf adil ve eşit bir dünya için gönüllüleriyle birlikte çalışmalarına devam etmektedir.

Ötekileştirilen grupların başında ayrımcılığa ve şiddete uğrayan, katledilen kadınlar geliyor. Kadın ölümleri hâlâ haberlerde gördüğümüz rakamlardan ibaret. Birçok ülkede aile içi şiddetin önüne geçebilecek herhangi bir yasal koruma ne yazık ki bulunmuyor. Bu eksikliklerin kadınlara karşı işlenen suçların artmasındaki payı kadın dayanışma örgütleri tarafından sıklıkla dillendiriliyor. Bazı toplumlarda kadının yalnız başına seyahat edebilmesinin bile yasak olduğunu görüyoruz. Kadınların nasıl giyineceği, çocuk sahibi olup olmayacağı ve hatta nasıl güleceği bile erkeklerin inisiyatifinde bulunuyor.

Türkiye’de Kadın Olmak

Türkiye’de iş hayatında kadın olmak konusu incelendiğinde; eğitim, doğurganlık hakları, ekonomik haklar, cinsellik, kız çocuklarının hakları gibi temel konularda bile ciddi ihlallerin olduğu görülmektedir.

Son 10 yılda 2826 kadın katledildi. Zanlıların birinci sırasında ‘koca’ unsuru yer alırken bu sıralamayı eski koca, erkek arkadaş ve akraba takip ediyor. Kadın dayanışma örgütleri için 2009’dan bu yana %400 artış gösteren kadın cinayetleri özel bir mücadele alanı haline gelmiştir.

Ayrıca ayrımcılığın tamamen ortadan kaldırılmasını savunan ve bunun için projeler yürüten bağımsız kadın dayanışma örgütleri bulunuyor. Birçoğu toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bunun yanında ulusal ve uluslararası karar mekanizmalarını etkilemek gibi bir misyonları da bulunmaktadır.

Kadın Olmanın Gücü: Bir'iz'

Bir'iz' olarak tüm kadın dayanışma örgütleri gibi kadınların hayat standartlarını iyileştirmek, kadınların yaşadığı tüm hak ihlallerini tespit etme ve önlemeye yönelik oldukça zorlu bir misyon edinmekteyiz. Kadın işçiler için sesini yükselten Mary Wollstonecraft gibi, kadınların oy hakkını savunan ve bu yüzden mahkûm edilen Alice Paul gibi, evlendikten sonra kızlık soyadını korumak için mücadele veren Lucy Stone gibi, ‘köle’ olarak doğan ve hayatı boyunca bununla mücadele eden Sojourner Truth gibi yalnızca eşitlik talep etmekteyiz. Bu doğrultuda başta eğitim olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Mücadele ederken güç aldığımız ve inandığımız yegâne değer ise: 'Kız kardeşlik!' Biliyoruz ki hak mücadelemizde hepimiz biriz, ihtiyacımız olan yalnızca bir iz. Omzuna dokunduğumuz kız kardeşimizin teninde, gülümsediğimiz kız çocuğunun gözünde ve dayanışma içinde olan her kadının kalbinde bir iz var. Bu iz, kadın dayanışma örgütleri ile çoğalan kadın izidir.

Bir'iz' Kadın Eğitim Destek Birimi

Kadın dayanışma örgütleri için kadının toplumsal olarak desteklenmesinin en önemli ayaklarından birini eğitim politikaları oluşturmaktadır. Kadının çalışma hayatına katılımı gerek sosyal gerek ekonomik açıdan kadını güçlendirmektedir. Böylece kadın toplumsal cinsiyet bağlamında süregelen kalıplar ile başa çıkabilmektedir. Tüm kadın dayanışma örgütleri bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Bir'iz' olarak bizler de eğitim politikalarına yönelik çalışmaların fırsat eşitliği sağlanıncaya kadar pozitif ayrımcılık temelinde destek sunmaktayız. Öncelik dezavantajlı kadınlara verilmek üzere eğitim destek sistemlerinin oluşturulması ve buna uygun yöntemlerin belirlenmesini amaçlamaktayız.

Kadın eğitim destek birimimiz ile;

  • Kadınların süregelen toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılmasını sağlamak
  • Psiko-sosyal açıdan kadının gelişiminin önündeki engellerin kaldırılması
  • Kesintisiz eğitimin cinsiyet rollerinden uzaklaşarak gerçekleştirilmesi
  • Kadının ekonomik sömürüsünün engellenebilmesi
  • Toplumsal anlamda eğitim düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Bir'iz' olarak kadınlar için resmi eğitim sistemi ile belirlenen okuma-yazma programları, mesleki yeterlilik eğitimleri, toplumsal cinsiyet eğitimleri ve çeşitli kurslar düzenlemekteyiz.

Bir'iz' Hukuki Destek Birimi

Kadın dayanışma örgütleri raporlarında kadınları taciz ve tecavüzden koruması gereken yasal kanun ve düzenlemelerdeki büyük eksiklikler yer almaktadır. Hukuktaki bu boşluklar kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün her geçen gün biraz daha artmasına neden olmaktadır. Kadın dayanışma örgütleri iyi hâl indirimleri, takım elbiseler, 'pişman' katiller ve tahrik indirimleri ile mücadele etmektedir.

Bir'iz' olarak kadına yönelik şiddeti mümkün kılan bütün yasal düzenlemeleri gündeme getirmekte ve bu yasaların değişmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yazar: Hatice Cemre Kıral