Kadın İş Gücü Değerlendirmesi

Eğitimli olsa da önündeki sosyal, kültürel engelleri aşmak kolay olmamaktadır. Kadının birey olarak var olabileceği çalışabileceği alanlara ihtiyacı vardır. Kadın hakları da insan haklarındandır. Çalışmak iş ve meslek edinmek de temel haklardan biridir.

Kadınların çalışma hayatında var olmaları, geçtiğimiz yüzyılda imkansızdı. Günümüzden çok da uzak sayılmayacak bir dönemde kadınlar evlerine hapsolmuş yaşamaktaydı. Kırsal kesimde tarla, hayvan, çocuk ve erkeğe bakımla yükümlü olan kadın, şehir hayatında da benzer sorumluluklarla toplumsal hayatın dışına atılmıştı.

Modern zamanlarda hayat tarzlarının, değişmesi cinsiyetler arası farkları azalttı. Kadınlar günümüzde birey olarak iş hayatında yer almaktadır. Ancak ev ve aile sorumluluğu hala kadının omuzlarındadır. Eğitimli olsa da önündeki sosyal, kültürel engelleri aşmak kolay olmamaktadır. Kadının birey olarak var olabileceği çalışabileceği alanlara ihtiyacı vardır. Kadın hakları da insan haklarındandır. Ve iş hayatında kadınlar çalışmak iş ve meslek edinmek zorunda olup bunlar en temel haklarından biridir.

Kadının İş Hayatındaki Başarısını Engelleyen Nedenler

  • Annelik ve destekten yoksun olmak.
  • Yeterli eğitim ve meslek edinmede eşit şans ve fırsat bulamamak.
  • Sosyal, ekonomik ve kültürel nedenler.
  • Kadının iş dünyasında uğradığı her tür ayrımcılık.
  • Kadının iş gücüne yönelik kalıcı çözümler üretilmemesi gibi güncel sorunları

Çözüm Yolları

Öncelikle hayatlarımızın teknolojik gelişmelerle hızla değiştiği çağımızda aynı hızla uyum sağlanamadığını görmekteyiz.

  • Bu nedenle kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulanmalı.
  • Çocuk ve aile sorumluluğu gibi konularda yeni olanaklar yaratılmalı.
  • Çalışan kadının çocuğa bakım derdi olmamalı. Kreşler kolaylıkla ulaşabileceği bakım evleri, yardımcıları olmalı.
  • Mesleki ve beceri eğitimleri kolay ulaşılabilir olmalı.
  • Yasal düzenlemeler yapılarak iş ve sosyal hayatta emeğinin tam karşılığını alabilmeli.

Şimdi gelelim kadının iş dünyasındaki yerine. Hangi pozisyonların ona uygun olduğuna kim karar veriyor. Yönetici olmak kadının doğasına uygun mu? Annelik içgüdüsüyle daha empatik düşünen ve davranan bu insan türünün acımasız rekabetçi iş koşullarına ve dayatmalarına karşılık nasıl bir seçeneği olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Çocuk Ve Kariyer

Çocuk ve kariyer bir arada olabilir elbette ancak aynı oranda başarıyla yürütülebilmesi mümkün değildir. Birinin feda edilmesi gerekir ve çoğu zaman bu kariyer olur. Çünkü kadının doğası bunu gerektirir. Çocuğunu kariyere feda edenler de vardır çevremizde. Ancak bedelini ya bir gelişimsel bozukluk veya   değişik ailevi sorunlarla yüzleşerek öderler.Kadının yaşamın kaynağı olduğu bilinciyle önündeki her türlü engelin kaldırılması toplumsal huzuru ve sonuç olarak mutlu nesilleri yaratacaktır.

Kadınlar sosyal hayatlarında mutlu ise insanlığın mutlu olması kesindir kehanet ya da hayal değildir. Kadınların bilgi çağına uyum sağlayabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Evinde bebeği hastalanan kadınların bakım ve tedaviyi internette aradığına şahit oluyoruz. Çoğu zaman yanlış yönlendirmelerle çocuklarına zarar verebilmektedirler. Öncelikle doğru bilgiye ulaşmak, anne olan kadınların en çok ihtiyaç duyduğu acil ihtiyaçlardan biridir.

Bebeğe bakma işinin anne veya bakıcı üzerinden sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için online bakıcıyla destek verilmelidir. Güvenilir, işin ehli kişilerce sağlanacak destekler sayesinde anne olan kadın, gözü arkada kalmadan evden ayrılabilir, yaptığı işi her ne ise layıkıyla ve huzurla çalışabilir. Gelecek teknolojide ve kadının sınırsız yaratıcılık gücünde.

Yazar: Sakine Bilgin