Kadına Yönelik Şiddet

Kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış kadına yönelik şiddet olarak tanımlanır.

Şiddet, sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba veya bir topluma karşı tehdit yoluyla ya da bizzat uygulanmasıdır.

Kadına Yönelik Şiddet Nedir?

Kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış kadına yönelik şiddet olarak tanımlanır.

  • Namus ve Töre Cinayetleri
  • Bekaret kontrolü
  • Başlık parası;
  • Eğitimde ayrımcılık
  • Erkek çocuk tehdidi
  • Erken yaşta evlilik

Bütün bunlar birer kadın cinayet sebebi olarak günümüzde karşımıza çıkıyor maalesef. Çeşitli şiddet çeşitleri de mevcut.

Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti ifade eder.

Ev içi kadına yönelik şiddet için aynı evde yaşama şartı aranmaz. Ev içi şiddet, yakın ilişkideki kişiler arasında meydana gelen şiddettir. Bu şiddet aile bireyleri, boşanmış veya ayrı yaşayan kişiler ya da nişanlılar gibi yakın ilişkideki kişiler arasında olabilir.

Fiziksel Şiddet

Tokat atmak, dövmek, tekmelemek, odaya ya da eve kilitlemek, itmek, yumruklamak, silah ya da kesici aletle yaralamak, yakmak, gerektiği halde tedavi olmasını engellemek gibi.

Sözel- Duygusal- Psikolojik şiddet

Bağırmak, hakaret etmek, küçümsemek, alay etmek, arkadaşları, ailesi ya da akrabalarıyla görüşmesini engellemek, her an nerede olduğunu kontrol etmek, evden dışarı çıkmasını engellemek, hiçbir konuda söz hakkı vermemek gibi.

Cinsel şiddet

Cinsel şiddet evli olduğu kişi bile olsa istemeden cinsel ilişkiye zorlama, çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlama, zorla evlendirme, istemediği halde kürtaja zorlama, cinsel içerikli tacizler, namus gerekçesiyle öldürme ya da öldürmeye zorlamak gibi.

Ekonomik şiddet

Çalışmak ya da çalışmamaya zorlamak, parasını ya da banka kartını alıp vermemek, hiç para vermemek, ailenin parası ve tasarruflarıyla ilgili hiç fikir sormamak, şahsi ziynet eşyalarını zorla alıp satmak gibi.

Şiddet Mağduru Nasıl Korunur?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun şiddeti derhal önlemeye ve gerekli desteği sağlamaya yöneliktir. Bu Kanun gereğince şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan herkes, ilgili makam ve kurumlara başvurabilir. Bu kurum ve makamlar şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi içinde bulunan kişilerin bizzat başvurması zorunlu değildir. Şiddeti öğrenen veya tanıklık eden kişiler de başvurabilir.

Kadına yönelik şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunanlar, bulundukları yerin yakınındaki polis veya jandarma karakoluna başvurarak şikayette bulunabilirler.

Polis veya jandarma, derhal tedbir alınması gereken durumlarda önleyici ve koruyucu tedbirleri alır, diğer durumlarda Cumhuriyet savcılığına yönlendirir.

Türkiye’de Kadına Şiddet

Bianet’in erkek şiddeti çetelesinin medya takibiyle belirlediği verilere göre 2018 yılının ilk 10 ayında en az 203 kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdi. Ülkedeki kadınların en az üçte birinin fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığı belirtilen araştırma kadınların sadece yüzde 11’inin bunu resmi kurumlara bildirdiğini gösteriyor.

Üstelik bu sayılar sadece evli kadınlar için geçerli. Dolayısıyla, şiddete maruz kalan kadınların resmi sayılardan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Her şeye rağmen kadın olmak toplumsal eleştirilere karşı bir kalkan oluşturup yaptığı her işte başarılı olduğuna inanmaktır.

Yazar: Esra Doğan