Kişisel Evrim

Günümüze geldiğimizde önceleri sadece askeri amaçla kullanılmakta olan internet gibi iletişim ağlarının halka inmesiyle kişisel çevre çok fazla genişlemiş çok farklı toplumlarla bilgi alışverişine başlanmış oldu.

Yıllarca önce insanların dünyaları, yaşadığı çevre ile sınırlı iken insan sadece karınları doyduğu, başlarını sokacakları bir evleri olduktan sonra ömürlerini tamamlamak için uğraşırlardı.

Kişisel Özellikler

O zamanlar kişisel özellikler olarak daha çok kol gücü veya bedenen üstünlükler saygı görürdü. Çünkü istekler, beklentiler, ihtiyaçlar hep sınırlı olmakta ve farklı toplumlar ile iletişim kurmaya ihtiyaç hissedilmemekteydi. Kendilerine olan özgüven özellikle bu tip değerlendirmeler sonrası kazanılabilirdi. Tabi ki bu yaşantının sürdürülmesinde iletişimin önemi ortaya çıkmamıştı.

Günümüze geldiğimizde önceleri sadece askeri amaçla kullanılmakta olan internet gibi iletişim ağlarının halka inmesiyle kişisel çevre çok fazla genişlemiş çok farklı toplumlarla bilgi alışverişine başlanmış oldu. Daha önceleri sadece yaşadığın toplumda saygı görmek için çok fazla özelliğe ihtiyaç yokken şimdi daha geniş bir kitlede yer bulabilmek için çok fazla çalışmak ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Evrim Ve Gelişim

Herkesin dilinde yer bulan evrim kelimesi aslında insanların kendi üzerindeki gelişimden bahsedilirken gerçek anlamını bulduğu pek söylenemez.  Kişisel evrim, hayatınızdaki rolünüzün bakış açısının ve olgunluğunun yanı sıra değişen bir bakış açısı olarak kabul edilmelidir. Kişisel gelişim ile hayata uyum sağlamak, ilişki kurmak ve yaşanan durumlarla başa çıkmanın pozitif yollarını bulmak anlaşılmalıdır. Evrimleşmek kelimesinden, kişilerin becerilerini ve doğal yeteneklerini sürekli olarak iyileştirmek ve farkındalık yaratılmasına çalışılmasıdır. Burada asıl olan kişinin kendi yaşamını eşsiz vizyonuna uygun olarak şekillendirme yeteneğini kullanmasıdır.

Kişisel Gelişim İhtiyaç Mı?

Küreselleşme neticesinde insanların ihtiyaçlarında değişiklikler olduğu gibi birçok insanın dünyaya daha fazla katkı yapabileceği yönünde inançlarında da gelişmeler olmuştur. Önceleri sadece tarla sürmek olan insanların ufukları günümüzde yaşayanların şartlarında değişiklikler yaparak daha rahat bir ömür sürmelerini hedef olarak belirlemeye başlamışlardır. Bunu yapabilmeleri içinde kendi içlerindeki kaynakları fark edip, onları ortaya çıkararak kendilerine olan saygı ve özgüvenlerini kazanmaya başlamışlardır.

Özgüvenin kazanılması ile hedefler büyütülmüş ve onları elde etmek için daha çok kendisine yatırım yapma durumları ortaya çıkmıştır. Bunların tek başına kazanılamayacak olması durumunda yardımcı olabilmek için içinizdeki cevheri ortaya çıkarmaya yarayacak yeni meslekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Hatta gittikçe bu konular detaylanarak hizmetlerine devam etmektedirler.

Yazar: Nejdet Çöven