Kişisel Gelişim Doğru Bir Eğitimle Sağlanır

Kişisel gelişim kısaca kişinin var olan yeteneklerini ve bilgi seviyesini alacağı eğitimle daha ileri bir noktaya taşıması olarak ifade edebiliriz. Kişisel gelişim bir bakıma hayat boyu eğitim demektir.

İnsanlığın ilerlemesindeki en önemli unsur öğrenme ve bu öğrenme sonucu elde edilen kazanımların bir sonraki nesillere aktarılmasıdır.

İnsanlığın Eğitimi

İnsanın eğitimi ilk yaratılış hikâyesiyle başlar. İnsanlık özellikle kâğıdın bulunması ile son dört bin yıllık süreçte hayatın her alanında daha hızlı bir gelişme sağlayabilmiştir. Antik Yunan’da Sokrates, binlerce yıl öncesinde Çin’de Konfiçyus, son birkaç bin yıl içerisinde başta Hz İbrahim, Hz Musa, Hz. İsa ve Hz Muhammed (s.a) hem bir öğretici hem de aynı zamanda kişisel gelişimciydiler.

Özellikle Avrupa’da yaşanan Reform ve Rönesans hareketleri sonucu eğitim yaşlara göre evrelere ayrıldığını, eğitimin sadece belli grupların ihtiyacı olan bir etkinlik olmaktan çıkartılıp toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde bir yaklaşımın benimsediğini gözlemliyoruz. Dünya eğitimdeki bu yeni açılım sayesinde hiç olmadığı kadar hayatın her alanında gelişme kaydetmiştir.

Eğitimde Yeni Trend: Online Eğitim

Bundan on yıl öncesine kadar eğitim dendiğinde aklımıza klasik eğitim gelirdi. Eğitim için ihtiyaç duyulan şey ise öğrenci, öğretmen ve okul olarak kullanılabilecek herhangi bir mekândı. Günümüzde ise online eğitim sayesinde bilgiye ulaşmak için gerekli olan araçlar akıllı bir telefon ya da bilgisayardan ibarettir.

Böylelikle online eğitimle çok farklı konularda bilgi ve beceri sahibi olur, birey olarak hem kendimizin hem de ülkemizin gelişimine katkıda bulunuruz.

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel gelişim kısaca kişinin var olan yeteneklerini ve bilgi seviyesini alacağı eğitimle daha ileri bir noktaya taşıması olarak ifade edebiliriz. Kişisel gelişim bir bakıma hayat boyu eğitim demektir.  Örgün eğitim sonrası dünyadaki gelişime paralel olarak kişinin belirlediği hedef doğrultusunda zaman ve mekanla sınırlı olmadan online ortamlardan sağlanabilir.

Ancak bu eğitimlerden maksimum yararın elde edilebilmesi için kişinin yetenekleri ile uyumlu alanlardan eğitim alması gerekmektedir. Günümüz insanının en önemli çıkmazlarından birisi de hayata hangi açıdan bakması gerektiği konusunda kafasının karışık olmasıdır. Bu kargaşadan sıyrılıp kendisine uygun hedef belirleyebilmesi için salt lisans ya da yüksek lisans eğitimi yeterli olmayabiliyor.

Kişisel Gelişim Uzmanları

İşte burada devreye kişisel gelişim uzmanları giriyor. Günümüzde doğru seçimler için mutlaka profesyonel destek almak şart. Doğru hedef belirlenebilmesi için konuya farklı bir bakış açısının çözüm olabileceği unutulmamalıdır. Son yıllarda hayatın birçok alanında rekabetin acımasızlığı nedeniyle kişisel gelişim eğitimleri önem kazanmıştır.

Hem kişiler hem de işverenler çalışma performansı ile çalışanların eğitimi arasındaki doğrusal bir ilişki olduğunu fark etmiştir. Şirketler artık elemanlarından sadece iş bilgisi yeterliliği istememekte, bununla beraber kişisel gelişimlerine yönelik yeni eğitimlerin önemini kavrayarak özellikle bu eğitimlerin çalışma hayatını aksatmadan online olarak alınmasını talep etmektedir.

Her Şeyin Bir Bedeli Var

İstanbul İşletme Enstitüsü kişisel gelişim eğitimleri başta olmak üzere daha birçok konuda online eğitim imkanı sunuyor. Bu programların öneminin farkına varan her birey bu alana yönelerek kendini kolay bir şekilde geliştirebilir iş hayatında fark yaratabilir.

İnsanlar sürekli yeni şeylere sahip olma duygusu ile yüklenmekte olup bu duygu doğrultusunda yeni kazanımlar için iş hayatının acımasız rekabet ortamında öne geçmek ve daha fazla kazanmaya yönelmektedirler. İnsanımız hayallerini gerçeğe dönüştürmenin yolunun ise bugün için, hazır gelecek için ise vizyon sahibi olmaktan geçtiğinin farkına varmış gözükmektedir. Ülke olarak bu yarışta var olmak için yeteneklerimiz doğrultusunda kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Sular boşuna akmasın, Türk de aval aval bakmasın.

Yazar: Yüksel Bozdağ