Kişisel Gelişim Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kişisel özellikleri geliştirmek için yapılan çalışmaları kişisel gelişim olarak adlandırabiliriz. Bu eğitimlerine ihtiyaç duyulmasının diğer sebepleri ise değişme arzusu, kararsızlıklarla başa çıkmak, başarma isteği, çevrede saygın biri olmak, zamanı iyi kullanabilmektir.

İnsanlar kendi kişilikleri ile dünyaya gelir. Doğuştan gelen bu özellikler çoğu zaman şikayet sebebi olur veya insanların kendisini çevreden soyutlama, kendisine olan özgüveni yitirme, kendisini sevememe gibi durumlara neden olur. Bu gibi istenmeyen sonuçlar doğrultusunda bireyler kendisini geliştirmek, eksik hissettiği yönlerini tamamlamak isteyebilirler. Kişisel gelişim eğitimlerine karar verme olgusu bu noktada başlar.

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel özellikleri geliştirmek için yapılan çalışmaları kişisel gelişim olarak adlandırabiliriz. Bu eğitimlerine ihtiyaç duyulmasının diğer sebepleri ise değişme arzusu, kararsızlıklarla başa çıkmak, başarma isteği, çevrede saygın biri olmak, zamanı iyi kullanabilmektir. Bu eğitimler sonucunda kişi, çevresinde daha aktif, kendisini daha çok seven ve daha özgüvenli biri olur ve bu da kendisinin mutluluğuna yol açar. Kişisel gelişim kavramının tarihi 1900’lü yıllardan beri ‘Niçin bazı insanlar başarılı, bazı insanlar başarısızdır?’ Sorusu ile birçok araştırmacı tarafından araştırılmıştır.

Kişisel Gelişim Süreci

Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda kendini yetersiz gördüğü ve hangi alanlarda geliştirmek istediğini bilmesi ve bu alanlara yönelme sürecidir. Günümüzde hemen her alanda eğitim verilmektedir. Üstelik bu eğitimler sadece yerinde uygulama olarak değil, online eğitim olarak da alınabilmektedir. Bu eğitimlerin temel amacı kişinin daha başarılı ve daha mutlu olmasını sağlamaktır. Bu sürecin önemi oldukça çoktur. Özellikle kişinin kendini bilip, yetişkinliğe adım attığı evre olan ergenlik döneminde alınan eğitimler, kişinin hayatının şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Bireyin yaşantısına kattığı diğer olumlu etkileri de şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Sosyal yaşantıda daha başarılı olmak.
  • Özgüven duygusunun daha yüksek olması
  • Zor dönemlerden daha kolay geçebilmek
  • Sorumluluk duygusunun gelişmesi
  • Hedefleri belirleyebilmek
  • İrade gücü güçlendirmek

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Diksiyon eğitimi, fotoğrafçılık, beden dili, etkin yöneticilik, kişisel imaj ve karizma oluşturma eğitimi, etkin yönetici asistanlığı, görgü kuralları ve iletişim gibi birçok alanda kişisel gelişim eğitim programları uygulanmaktadır. Kişilerarası iletişim, takım çalışması, motivasyon, zaman yönetimi konularında ise seminerler verilmektedir. Seminerler alanında uzman kişiler tarafından verilir.

Bu seminerlerin amacı herhangi bir konu hakkında dinleyicileri bilgilendirmek ve sorular varsa onları tartışabilmektir. Kişisel gelişim seminerlerinin istenilen ilgiyi çekmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan biri seminerin hangi konuyla ilgili olacağının daha önceden bildirilmesi ve bu sayede seminere bu konuya gerçekten ilgi duyan kişilerin katılması gerekmektedir. Kişisel gelişim seminerleri genellikle zaman kaybı olarak görülse de verilen örneklerle ve tavsiyelerle kısa zamanda bir şeyler öğrenmenin kolay yoludur. Dolayısıyla kişinin yönlendiği konuyla ilgili soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olur. Hem kişinin kendisi için hem de çevresi için yeni ufuklar açar ve değişim sunar.

Eğitimin Yararları

Kişisel gelişim kavramı son yıllarda iş verenler tarafından da ilgi görmüş, yaşamda bir ihtiyaç olarak kabul görmüştür. Kurumlar, personeline aldırdığı her eğitimi yatırım olarak görmektedir. Kişisel gelişim eğitimleri almış kişilerin işe alım süreçlerinde eğitim sonucu almış oldukları sertifikaları ile avantajlı olduğu görülmektedir. Şirketlerin en temel sorunlarından biri çalışanlar arasındaki uyumsuzluk, uzun vadede ortaya çıkan karmaşadır.

Bu durumlarda şirketler dönem dönem personel değiştirme ihtiyacı duymakta ve zaman kaybına neden olmaktadır. Eğitim almış kişilerin ise çalışma hayatında iş arkadaşları ile daha iyi anlaştığı, takım çalışmasına yatkın olduğu ve kriz yönetiminde daha iyi olduklarına inanılır. Bu sayede işi hatasız ve en kısa sürede yapmaya olanak sağlar. İş yerlerinin zamandan kazanması ve kişisel gelişim eğitimlerinin masraflarından tasarruf yapacak olması da eğitim almış kişileri tercih etmelerinin bir nedenidir.

Yazar: Cansu Kahveci