Kişisel Gelişim Kaynakları Nasıl İncelenmelidir?

Kişisel gelişim, kısaca kişinin yetenek ve kabiliyetlerini artırması yönünde yaptığı çalışmalar olarak tanımlanabilir. Bireylerin yaşamlarını -günümüzde özellikle kariyerlerini- iyileştirmek amacıyla üzerinde çaba harcadıkları öğrenme süreci olarak da tanımlanabilir. Öğrenme sürecidir çünkü, öğrenilen yeni bilgi ve beceriler sayesinde; eğitim, ilişkiler, sağlık, üretkenlik ve diğer kişisel hedeflere doğru ilerleme sağlanabilir.

Hedeflerin Belirlenmesi Neden Önemli?

kişisel gelişim, yol ayrımı, karar vermek, hedef belirleme

Gelişim için rastgele bir başlangıç noktasından yola çıkmak yerine, bireyin başlangıçta kabaca da olsa hedeflerini belirlemiş olması önemlidir. Gidilecek yolda hedeflerin belirlenmesi, yolu kolaylaştırır. Örneğin, akademik alanda ilerlemek isteyen birey, öncelikle bu alanda eğitimini güçlendirmeli, makale ve ilgili alanına ait çalışma ve kaynakları okuma çalışmaları yapmalıdır. Ancak sadece bilgi edinmek bireysel hedefler için yeterli değil ise, bu durumda edinilen bilginin tatbik edilmesi yönünde girişimler yapılmalıdır.

Kişisel Gelişim Kavramı İle Ne Algılamalıyım?

Ülkemizde “kişisel gelişim” kavramında bahsedildiğinde, genel olarak akla gelen; “manevi” gelişim ve bireyin “mutluluk” miktarını artırıcı düşünme ve hareket yöntemleridir. Bu konudaki kaynaklar da okuyucusuna bu yönde fayda sağlayacağı iddiasındadır. Okuyucunun dikkat etmesi ve unutmaması gereken iki konu aşağıdaki gibidir:

insan, kadın, kitap, kişisel gelişim, huzur
  • Kişisel gelişim için kitap önerilerinde konu olan hayatlar; yazarın içinde bulunduğu çevresel, ekonomik, politik yapılar gibi pek çok farklı etkenin birleşimi ile oluştuğu için, aynı etkenleri aynı miktarda ve aynı şekilde bir araya getirmeden, aynı sonuçları alamazsanız. Dolayısı ile söz konusu kaynağın okuyucunun hayatına dair yakın bilgiler içermesi, okuyucunun hayatına kopya edilebileceği anlamına gelmez.
  • Yazarın, bahsettiği bakış açıları hakkında detaylı iç gözleme ve nesnel bir değerlendirmeye sahip olup olmadığı konusunda, okuyucunun değerlendirme yapması ya da kaynak hakkındaki güvenilir değerlendirmelere ulaşabilmesi önemlidir.

Eğer, bu yöndeki kaynakların okunması sırasında bu iki konu göz ardı edilirse, okuyucu, kaynağın belirttiği gibi hareket ettiğinde benzer sonuçları alamamasına bir anlam veremeyebilir ve daha çok mutsuz olabilir ve de bu durum bireyin kendi yeteneklerini yanlış değerlendirmesine sebep olabilir.

Kişisel Gelişimin Özü Nedir?

Kişisel gelişimin özü, bireyin hayatta her şeyi başarabileceği yönünde telkin içeren örnek ve değerlendirmeler değildir. Gelişim sağlamak için, bireyin kendini nesnel bir şekilde değerlendirerek farklı alanlarda bilgi ve becerilerini artırması anlamına gelir. Örneğin yeni bir yabancı dil öğrenmek, birey için bir gelişimdir. Öğrenilen bilgi ve kazanılan yetenekleri, hayatının her alanında uygulayabilmesi de aynı zamanda bireyde mutlu ve düzenli yaşam için dönüşüm sağlamaktadır.