Kişisel Gelişimde Eğitimin Rolü

Kişisel gelişim, adından da anlaşılacağı üzere iki kavramın bir araya gelmesiyle oluşan ve çağımızın başat konuları arasında yer alan bir konsepttir. ‘Kişisel’ ve ‘gelişim’ birbirinden bağımsız iki kelime olmasına karşın günümüzde artık neredeyse ayrı kullanımları yadırganacak hale gelmiştir.

Kişisel gelişim, adından da anlaşılacağı üzere iki kavramın bir araya gelmesiyle oluşan ve çağımızın başat konuları arasında yer alan bir konsepttir. ‘Kişisel’ ve ‘gelişim’ birbirinden bağımsız iki kelime olmasına karşın günümüzde artık neredeyse ayrı kullanımları yadırganacak hale gelmiştir.

Konsept Olarak Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim eğitimlerin ve hatta meslek dallarının konusu dahi olmuştur. Gerek bireysel gerekse mesleki farkındalıktaki bilinçlenme ve artış, hayat ile şahsi mücadelede bunun yanı sıra iş hayatındaki güçlüklerin üstesinden gelinmesinden, nitelikli insan anlayışındaki değişime ve ekip çalışmasına kadar birçok husus iki kavramın bütüncül bir hal alarak konsepte evriminde adeta ateşin körüklenmesi etkisi yaratmıştır. Tüm bu ve genişletilebilir sebeplerle kişisel gelişim tamlamasına konsept yani bir kavrayış, anlayış ve yaklaşım demekteyiz. Nitekim konsepte dar yaklaşılırsa buna ilişkin alınacak eğitimlerin de sığ kalması ve istenen etkiye ulaşmaması olasıdır.

Eğitim Ömür Boyu Mu Kısa Süreli Mi?

Kişisel gelişim denildiğinde ne anlaşılması gerektiği esasında günümüzde artık tartışmalı bir konu değildir. Zira önemi yeterince anlaşılmış, üzerine sayısız çalışmalar yapılmış hatta kitaplar bile yazılmış. Ancak öyle bir nokta vardır ki, o da eğitimin bu konuda nasıl konumlandırıldığıdır. Bununla alakalı olarak insanlar şuna benzer sorular sorabilmektedir; gerekli eğitimleri ya da profesyonel desteği aldım, kişisel gelişimim böylelikle tamamlanmış oldu mu ya da daha neler yapmalıyım ki bu gelişim tamamlanmış olsun? Esasında bu sorunun temel sebebi, kişisel gelişim konseptinin ne olduğunun derinlemesine kavranamamış olmasıdır.

Peki nedir öyleyse bu konsept ne anlamalıyız ya da ne yapmalıyız ki bu gelişimi tamamlayabilelim? Kişisel gelişim uzun soluklu bir süreci ifade eder. İnsanın hayatının her anından beslenerek bu eğitimi sürdürmesi bir gerekliliktir. Elbette hemen her asli ve tali denilebilecek içeriğe dair hiç de küçümsenmeyecek sayıda eğitim materyali bulunmaktadır. Bir insanın bunları tüketmesi için bir ömrün yeterli olabileceğini düşünmek pek de mantıklı olmasa gerek. Dolayısıyla bu da bizi ömür boyu eğitimin kişisel gelişimde geçerli olduğu sonucuna götürecektir.

Eğitim İle Geliştiğimizi Nasıl Anlarız?

Günümüzün ve geleceğin dünyasında bilgiye ulaşmada herhangi bir zorluk ya da engel bulunmamaktadır. Burada şu soru ya da soruların akla gelmesi olasıdır; bilgiye ulaşmak bu kadar kolay iken bilgi ile alakalı dikkat edilmesi gereken husus nedir? Herkes bilgiye ulaşabiliyorken peki halen neden insanlar gelişim konusunda eksik kalabilmektedir? Bu sorulara şu ortak ve özet cevabın verilmesi sanıyoruz ki yeterli olacaktır; bilgi her yerde ancak marifet onu kullanabilmekte ve kullanılmaya değer olanı ayırt edebilmektedir.

Kişisel gelişim için de bilgiye bu şekilde yaklaşmak gerekir. Doğru bilgiye, en doğru adreste ulaşmak sürecin yönetimini ve haliyle verimini direkt olarak etkileyebilecektir. Kişinin kendini tanıması, eksiklerini tespiti, bunlara yönelmesi ve bunları giderebilmek amacıyla bilgiye ulaşma gayreti kişisel gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu niteliklerdeki bilgiye ulaşan ve bunu elde eden insan gelişip gelişmediği sorusuna yaşamın aktif bir üyesi olarak, yaşadığı somut olaylardaki her türlü tutum, davranış, söylem, duruş ve reaksiyonlarıyla cevap verir.

Diğer bir deyişle, olmaya doğru evrilen kişi durumun gereğini yerine getirme reflekslerinin isabetiyle gelişimini anlayabilecektir. Gerek zihinsel gerekse psikolojik ve bunlara bağlı olarak kendiyle ve çevresiyle iletişimi, ilişkisi bir ispat ve gelişiminin adeta belgesi niteliğini alır. İnsan bunu zaman geçtikçe derinlemesine algılar ve gelişimini idrak etmeye, içselleştirmeye başlar.

Kişisel Gelişimde Eğitim: Tavsiyeler

Kişisel gelişim üzerine yapılan çalışmalar ile birlikte konseptin öneminin anlaşıldığına bir şüphe bulunmamaktadır. Kişisel gelişim gerçeğinin farkında olan kimseler için bunun manası kaliteli kaynaklara, külliyata, eğitimcilere, enstitülere ve eğitim merkezlerine ulaşabilir olmaktır. Bu doğrultuda kişisel gelişim konusunda teknolojiden istifade ve erişim imkanları azımsanmayacak düzeydedir. Kendisiyle yüzleşmeye cesaret etmiş her bir bireye bu imkanlar sunulmaktadır. Sadece kitaplar ile sınırlı bir gelişim metodu izlenmesi yerine videolar, konferanslar, blog yazıları, makaleler, online eğitimler, grup çalışmaları sunan eğitim merkezleri ve daha bi çok diğer imkan bu serüvende ele alınmalı ve değerlendirilmekten geri durulmamalıdır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ‘eğitim şart’!

Yazar: Harun İncegül