Kişisel Gelişimde İletişimin Önemi

İletişim; insanlar arasındaki bilgi, duygu ve düşünce alışverişidir. Kaynaktan hedefe duygu ve düşüncelerin, eylemlerin aktarılma sürecini kapsar.

İletişimin Önemi

1945'te Spitz tarafından yetiştirme yurtlarında yetişen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar bu çocukların normal ailelerin yanında yetişen çocuklardan fiziki, sosyal ve duygusal açıdan daha geri olduğunu göstermiştir. Bilim adamları bu durumun en temel nedeninin iletişimsizlik olduğu konusunda fikir birliğine varmaktadırlar. Hayatımızda iletişimin rolü bu kadar büyük. İletişim hayattır. İnsanlar iletişim olmadan yaşayamazlar. Doğru iletişim başarıyı getirir

İletişim Süreci Aşamaları

 • Kaynak (Gönderici): Bir bilginin karşı tarafa aktarılmasını sağlayan kişi ya da topluluktur.
 • Kodlama: Bilginin simge veya sinyallerle ifade edilmesidir.
 • Mesaj: Kaynak ile hedef arasındaki ilişkiyi sağlayan unsurdur.
 • Kanal: Kaynaktan hedefe mesajın geçmesini sağlayan yoldur.
 • Hedef (Alıcı): Kodlanmış mesajı alan ve kodunu açan kişidir.

İletişim yolları

Peki, iletişimi nasıl sağlarız? İletişim yolları nelerdir? Hangi yollardan iletişim kurarız?

Sözsüz iletişim

Bedenin dil ile olan bağlantısını koparıp, duygu ve düşüncelerimizi jest ve mimiklerle yansıtmasıdır. Sözsüz iletişim, iletişimin en temel türlerinden biridir. "İletişimdeki en önemli unsur söylenmeyenleri duymaktır." Ne kadar da doğru söylemiş Konfüçyüs. Söylenmeyenler, jest ve mimiklerle duyulanlar.

Sözlü iletişim

İnsanların konuşarak birbirleriyle iletişim kurmalarıdır. Sözlü iletişim yüz yüze olabileceği gibi radyo, televizyon ve telefonla da olabilir. Bilginin aktarılmasında sözcükler beden dili (sözsüz iletişim), ses tonu ve konuşma iletişimin bütününü oluştururlar. Ortalama olarak iletişimde kelimeler %7, ses tonu %38, beden dili ise %55 rol oynar.

Konfüçyüs’e sormuşlar: Bir ülkeyi yönetmeye çağırılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu? Büyük filozof şöyle cevap verdi: “Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe başlardım.” Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını ve işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki dil çok önemlidir."

Yazılı iletişim

Mesajları kaynaktan hedefe (vericiden alıcıya) yazı dili kullanarak aktarılan iletişim türüdür. Yazılı iletişimde mektuplar, gazeteler, kitaplar ve çağın iletişimi mesajlaşma. Yazılı iletişimde mektup türünün ustaları 18.yy'da yetişmiş. Fransa'da Voltaire ve Rousseau mektuplaşmayı çok kullanan sanatçıların başında gelirler. Türk edebiyatında ise Namık Kemal ve Abdülhak Hamit en çok mektuplaşmayı kullanan yazarlarımızdır.

Maalesef günümüzde sosyal medya ile iletişimin artmasından dolayı mektuplaşmayı unutmuş durumdayız. Ne yazık değil mi? Eskiden uzaktaki yakınlarımızla mektuplaşırdık. Birbirimize özel günlerimizde kartpostallar gönderirdik. Eğer imkan varsa bir de o kartpostalların içine fotoğraflar koyardık. Ne kadar güzeldi. Ama ne yazık ki unuttuk bu kültürümüzü. Artık internet ve sosyal medya üzerinden yapıyoruz bu güzellikleri.

İletişimde Yapılan Hatalar Nelerdir?

Başlıca iletişim hataları: Öğüt vermek, tanı koymak, sözcük kalabalığı yapmak, yargılamak, emir vermek, yatıştırmaya çalışmak. Bu nedenlerin dışında sözcüklere boğulma, anlatılanların karıştırılması, mesajı algılayamama, gürültülü ortam, fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar, konuşma dilinde bozukluklar, önyargı ve kültürel farklılıklar gelir.

İletişimde Yapılan Hataları Önleyebilmek İçin Ne Yapmalıyız?

Öncelikle etkin iletişim sağlamamız gerekir. Bunun için;

 • Kendimizi tanımamız,
 • Kendimizi doğru ifade edebilmemiz,
 • Karşımızdakini iyi dinlemeniz,
 • Güven vermemiz,
 • Saygılı, hoşgörülü ve önyargısız olmamız,
 • Empati kurmamız (kendimizi karşınızdaki kişinin yerine koyabilmek) ve samimi, içten olmamız,
 • Beden dilini iyi kullanmanız gerekiyor.

İletişim konusu ile ilgili İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından ücretsiz online eğitimler kapsamında İletişim Eğitimleri veriliyor. Örneğin eğitimler arasından seçeceğiniz Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili eğitimi alarak bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz.

İletişim Nedir?

İletişim; insanlar arasındaki bilgi, duygu ve düşünce alışverişidir. Kaynaktan hedefe duygu ve düşüncelerin, eylemlerin aktarılma sürecini kapsar.

İletişim Süreci Aşamaları Nelerdir?

İletişim sürecinin aşamaları şöyledir: Kaynak (gönderici), kodlama, mesaj, kanal ve dedef (alıcı).

İletişimde Yapılan Hatalar Nelerdir?

Başlıca iletişim hataları: Öğüt vermek, tanı koymak, sözcük kalabalığı yapmak, yargılamak, emir vermek, yatıştırmaya çalışmak.

Yazar: Funda Korkman