Kişisel Gelişiyor Muyuz?

Kişisel gelişim insanın kendi potansiyelini görüp kendini çok yönlü geliştirmesini sağlar. Aynı zamanda düşüncelerini ve ufkunu genişletir. Kişinin kendini bilmesi en değerli cevherdir.

İnsanlar kendi içlerinde farklı potansiyeller bulunduran canlılardır. Kimse maksimum potansiyeli ile doğmaz. Aslında hepimizin farklı da olsa eksikliklerimiz bulunur. Kişisel gelişim bunları keşfedip geliştirme sürecidir. Unutmamalıyız ki herkesin potansiyeli farklıdır. Bu yüzden gelişim süreçlerimiz de farklılık gösteriyor.

Kişisel Gelişim Yolunda Yapılması Gerekenler

 • Kendini tanımak
 • Vizyon belirlemek
 • Eksikliklerini görmek
 • Kendini kabul etmek
 • Değişime açık olmak
 • Aksiyon
 • Bedeninize iyi bakmak
 • Yenilikçi olmak
 • Karasızlıktan uzaklaşmak
 • Kötü enerjili her şeyden uzaklaşmak

Kişisel Gelişim Süreci

Kişisel gelişim kendini tanımakla başlar ve gelişmeyi istemekle devam eder.  Kendinizi tanımakla devam eder. Kendinizi nasıl tanıyacağınız konusunda aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar size yol gösterecektir.

 • Zamanınızı ne yaparak geçirirsiniz?
 • En çok ne ile uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız?
 • Kişilik ve karakterinizde ki özellikleriniz neler?
 • Hangi kişilik ve karakter özelliklerinize güvenirsiniz?
 • Hangi kişilik ve karakter özellikleriniz de eksiklik görüyorsunuz?
 • Hiçbir şartı gözetmeksizin kendinizin olduğunda başarılı olacağını düşündüğünüz şey nedir?

Sorulara verdiğiniz cevaplar kendinizi tanımanızda size yol gösterecektir.

Kişisel Gelişim İçin Yardımcı Araçlar

Öncelik insanın kendini sevmesi ve saygı göstermesi. Devamında ise vizyon (yakın veya uzak gelecekte olacağımız veya olası hedeflediğimiz yer konum) belirleme gelir. Bunu belirledikten sonra olmak istediğimiz konum ve çizdiğimiz rotaya varmak için önümüzdeki engeller. Yani eksikliklerimizi belirlemek olacaktır. Eksik belirlerken olumsuz düşüncelere kapılmayın eksikliklerimizin çok veya az olması bir avantaj veya dezavantaj değildir. Onların farkında olmak kişisel gelişim yolunda en büyük avantajdır. İnsan kendini eksiklikleri ile kabul etmelidir. Ancak bu şekilde yük sandığımız eksikliklerimiz ile başa çıkabiliriz. Onları avantajlar bölümünde konumlandırabiliriz.

Değişime her daim açık olunmalıdır. Çünkü değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Değişimle gelişim doğru orantılıdır. Değişim ilk adımla başlar, kalkıp harekete geçmeliyiz. Kişisel gelişim için hareket için sağlıklı ve dinç bir vücuda ihtiyacımız vardır. Aynı zamanda bedenimize iyi bakmalıyız. Psikoloji ve vücudumuz birbirini etkileyen çarklar gibidir. Çarklar harekete geçmişken yeni bir şeyler denemeliyiz limitimizin üzerine çıkmak için daha önceden yapmadığımız bir şeyler yapmalıyız. Çünkü aynı olaylardan farklı sonuçlar çıkmaz. En önemli yardımcı kararlı olmaktır, en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Kötü bile olsa sizin kişisel gelişim yolunuzda bir adımınız daha anlamına gelir. Kişisel gelişim sürecinde en önemli yardımcı etken moraldir. Sizin enerjinizi sömüren insan, olay, çevre her ne ise uzaklaşmak sizi için verimli bir gelişim anlamına gelir. Unutmayın çığ küçük bir kar tanesi ile başlar.

Kişisel Gelişimin Önündeki Engeller

Kişisel gelişim engellerinin en önemlisi ve etkilisi kaynağının kendimizin olduğu engellerdir. Kendimize olan sevgimiz, öz saygımız, kalıplaşmış düşünceler ve hatalı yaklaşımlar gibi etkenler gelişmemizi engeller. Engelleri aşmamızın yolu ise karşıt düşünceye geçip kabuklarımızın dışına çıkmaktır. Kararlı ve sabırlı olmak engelleri ortandan kaldırmak için adeta bizim koruyucularımız olacaktır .

Kişisel Gelişimin Faydaları

Kişisel gelişim insanın kendi potansiyelini görüp kendini çok yönlü geliştirmesini sağlar. Aynı zamanda düşüncelerini ve ufkunu genişletir. Kişinin kendini bilmesi en değerli cevherdir. Çünkü herhangi bir değer kaybı yaşamadan istenilen yönde işlenir hale gelir. Gelişim başarı mutluluk ve bitmek bilmeyen bir öğrenme arzusu oluşturur. Kişisel gelişim sınırlar ve prensipler oluşturmakta yardımcı olacaktır. Beraberinde hayata karşı bir duruş ve sağlam bir birey olmanızı sağlayacaktır.

Aklımızdan çıkmamalısınız ki kişinin kişisel gelişim süreci hiçbir zaman bitmez. Bir kere gelişmeye alışırsanız durmak bilmezsiniz. Yukarıda kişisel gelişim konusunda genel bir bilgi verilmiştir.

Yazar: Mustafa Dilli