KOBİ Danışmanlığı Nedir?

KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir.

Kobiler ekonomimizin canlılığını sağlayan yapı taşlarıdır. Özellikle ekonomik durgunluk zamanlarında, büyük rakipleri riskleri minimize edecek küçülme önlemleri aldığında, KOBİ'lerin varlığını devam ettirmek için aldığı aksiyonlar ile ekonominin akışının devamlılığını sağlayan bir avantajları vardır.

KOBİ Nedir?

KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir.

KOBİ’ler Ne Yapar?

Bununla beraber kısıtlı sermayeleri nedeniyle, riskleri iyi değerlendirip krizleri fırsata çevirecek nitelikli personel istihdam etmek için zorlanmaktadırlar. İşlerini büyütmek, işletme için sorunlarla başa çıkmak ve yoğun rekabet çevresinde var olmak için büyük rakiplerine göre daha çok çabalarlar. Bu çabalar çoğu zaman kısıtlı sermayeleri ve nitelikli personel eksikliği nedeniyle yetersiz kalmaktadır.

Devletler ekonomi politikaları belirlenirken KOBİ'lerin sürdürülebilirliğine ayrı bir önem verirler. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde kurumsal sürdürülebilirlik sağlanabilmesi için çeşitli gelişim ve destek programları uygulamaya geçirilir. Bu uygulamalardan birisi de KOBİ'lerin kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması için nitelikli uzmanlardan danışmanlık almalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesidir.

KOBİ Danışmanı

Bu bağlamda, işletmelerin uzmanların niteliklerinin yeterliliğinin tescillenmesi için KOBİ Danışmanı mesleki yeterlilik belgelendirme uygulaması ortaya çıkmıştır. Bu sayede, politika yapıcılar, nitelikli uzman ihtiyacının karşılanması yolunda işletmelere kolaylık sağlamaktadır. Kobi danışmanı, KOBİ'lerin mevcut durumlarının analizi yapar. KOBİ'lerin risklerini ve fırsatlarını tespit ederek bu risklerin giderilmesi ve fırsatların avantaja dönüştürülmesi için önerilen sunan ve tavsiyelerde bulunan kişidir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeterlilik taslağının şartlarını karşılayan kişiler resmi olarak KOBİ Danışmanı (Seviye 6) olarak değerlendirilirler. Bu sayede, üst limiti 22 bin 500 Türk Lirasına kadar devlet tarafından oluşturulan KOBİ gelişim ve destekleme programlarında KOBİ danışmanı olarak görev alma hakkına sahip olurlar. İlave olarak, işletmelere pazarlama, yönetim, finansal yönetim, üretim planlama ve insan kaynakları alanlarında danışmanlık verebilirler.

Danışmanlık Alanları

Danışmanlık çerçeveleri uzman oldukları alana göre değişebilir. Ayrıca işletmelere bağımsız yönetim kurulu üyesi de olabilmektedirler. Tüm Mesleki yeterliliğe sahip KOBİ Danışmanı unvanına sahip olmak, danışmanlık sektöründe yeterliliği net olarak bilinmeyen danışmanlardan ayrışmalarına fayda sağlamaktadır.

Özellikle KOBİ'lerimiz ihtiyacı olan nitelikli personel açığını danışmanlık alarak kapatabilirler. Bu durum, işletmelerin büyüme ve risklerini minimize etme yolundaki çabalarına büyük bir destek sağlayacaktır. Bu sayede işletmeler, işlerini yürütmeye odaklanırken çevrelerinde fark edemedikleri risk ve fırsatları, alanında uzman bir kişi tarafından değerlendirilmesini sağlarlar. KOBİ danışmanının çözüm önerileri konusunda yönlendirmesi ile de kurumsal sürdürebilirliklerinin sağlamlaşmasına katkıda bulunurlar.

KOBİ Danışmanı Sınavları

KOBİ danışmanı yeterliğine sahip olabilmek için iki aşamalı bir sınavdan başarılı olunması gerekir.  Birinci aşama, A1 ve A2 olarak tanımlanan çoktan seçmeli teorik sorulardan oluşan alan bilgisi sınavıdır. Bu aşamada başarılı olan KOBİ danışmanı adayları, A3 olarak tanımlanan ve örnek vaka değerlendirmesi şeklinde yapılan sözel sınavdır. İkinci aşamayı da başarılı şekilde tamamlayan adaylar KOBİ Danışmanı (Seviye 6) yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirmiş olur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu bu yeterliliğin ölçülmesi için; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM), TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ve İstanbul Ayvan Saray Üniversitesi Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü'nü yetkilendirmiştir. Sınavlar belli bir periyot çerçevesinde yapılmasına rağmen, adayları bu sınavlara hazırlayan özel eğitim kurumları yeterli aday sayıları ile müracaat ederek özel bir sınav talebinde bulunabilirler.

KOBİ Danışmanı unvanına sahip kişiler, eğer mevcut mesleklerinden ayrılmak istemezlerse özel olarak işletmelere danışmanlık yaparak ek gelir de kazabilirler. Bunun yanında mevcut mesleklerinden yeni bir kariyere doğru yelken açabilirler. Bir KOBİ danışmanı, aylık ortalama 5 bin TL gelir elde edebilir ve bu geliri üst sınırı danışmanlık verdiği işletme sayısına göre 25 bin TL ve daha üzerine çıkabilmektedir.

Yazar: Gökhan Akalan