Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Geleceğin Mühendisliği Mi?

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği çeşitli argümanlar (sensörler) kullanarak bir sistem tarafından oluşturulan iş gücünü istenilen amaç doğrultusunda şekillendiren bir daldır.

Mühendis sözcüğü anlamı matematiğin şekil bilgisi ve hesap yapan olan ‘hendese’ kelimesinden türemiştir. Mühendisliğin uluslararası karşılığı olan ‘engineer’ ise Latince kökenli ‘ingignere’ icat eden anlamında olan sözcükten türemiştir. Daha sonra ‘ingenius’ yaratan, zeki ve dahi anlamı olan kelimeye dönüşmüştür.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Nedir?

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği çeşitli argümanlar (sensörler) kullanarak bir sistem tarafından oluşturulan iş gücünü istenilen amaç doğrultusunda şekillendiren bir daldır. Fiziksel bir sistemin matematiksel ifadelere dönüştürülerek kontrolünü sağlar. Dönüştürülen sistemler çeşitli simülasyon programları kullanılarak fiziksel deneme olmaksızın kolayca bilgisayar ortamında test edilebilmektedir. Bu sistem performans kontrolü alanında ciddi anlamda tasarruf sağlar. Matematiksel simülasyonlarda genellikle Matlab kullanılmaktadır. Günümüz sistemlerine en yakın kontrol sistemleri 19.yy sonlarına doğru görülse de eski çağlarda da kontrol sistemleri kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin İskenderiye’de Ktesibios (M.Ö. III. Yüzyıl) tarafından gerçekleşen debi kontrol sistemi günümüzde otomobillerde kullanılan karbüratör sistemine benzer.

Günlük Hayattan Kontrol Örneği

Bir kurabiye fabrikası düşünün. Bu kurabiyenin belirli bir tarifi vardır. Bu tarif öngörülen lezzete sahip olmaz ise fabrika müşteri kaybı yaşayabilir. İşte kontrol burada kurabiyenin öngörülen lezzette oluşturulmasını otomasyon ise hata payını ve sıklığını en aza indirgeyen elemanlardır.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’nin Yapay Zeka İle Benzerliği?

Yapay Zeka (Artificial Intelligence) günümüzün en yeni ve günümüzde insanlığın ürettiği en ileri teknoloji olarak nitelendirilmektedir. Peki yapay zeka nasıl işler? Yapay zeka temelini makine öğrenmesinin oluşturduğu ve bilgisayar mimarisinin insan sinir ağına(neural network) benzetilip geri besleme sistemleriyle cihazlara belirli konularda karar verme yetneği kazandırma modülüdür.Geri besleme (feedback), sistem çıkışını giriş ile karşılaştırp çıkışın optimize edilmesini sağlayan bir argümandır.Otomatik kontrol sistemlerinin temelini bu argüman oluşturur.Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’nin geleceğin mühendisliği olarak nitelendirilmesinin temelinde yapay zeka ile aynı prensibi barındıran bu mekanizma vardır.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’nin Hangi Alanlarda Çalışır?

Kontrol ve Otomasyon Mühendisleri içerisinde iş gücü kontrolü gerektiren tüm dallarda çalışabilir ve bu da günümüzde hemen hemen tüm sektörler için geçerlidir.

 • Raylı sistemlerin programlarını düzenleyen otomasyon
 • Uçuş kontrol otomasyonları
 • Akıllı şehirler kapsamında şehrin uzaktan kontrolü
 • İçten yanmalı motorlarda performans ölçümleri
 • Otonom araçların optimizasyonu
 • Haberleşme sistemlerinin konrolü
 • Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0
 • IoT(Internet of Things)

Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

 • Analitik düşünme becerisine sahip
 • Diğer tüm mühendislik dallarıyla çalışması gerektiğinden ekip çalışmasına yatkın
 • Programlama becerisine sahip
 • Elektronik bilgisine sahip
 • Diğer mühendislik dallarını kontrol edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip
 • Araştırmayı seven
 • Uygulamayı kolayca pratiğe dökebilen
 • Simülasyon programları kullanma becerisine sahip

Kontrol ve Otomasyon Mühendisleri Hangi Sektörlerde Çalışabilmektedir?

 • Savunma sanayi
 • Otomobil sanayi
 • Otonom araç endüstrisi
 • Fabrika kontrolü
 • Hidroelektrik santraller
 • Doğalgaz santrali
 • Biyorobotik çalışmaları
 • Radar sistemleri
 • Elektrikli ev aletleri
 • Akademik çalışmalar

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Eğitimi Veren Üniversiteler

 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
Yazar: Süleyman Altıner