Kumandasıyla Kendine Komut Verebilen Tek Robot: İnsan

Kişisel gelişim, insan varlığının amacına nitelik kazandıran ve ulaşılması gereken kesin bir sonucunun olmadığı ve geliştirilmeye açık süreklilik gerektiren bir durumdur. İnsan hayatında bu durumun keşfedilmesinde bir çok etken söz konusu olabilir. Hiç kimse bu sürecin bilincinde olarak dünyaya gelmez. Hayatta tecrübe edindiğimiz her şey biz farkında olmadan bizi değişmeye ve gelişmeye zorlar. Kişisel olarak gelişmek insanın mutlu ve huzurlu yaşam sürmesinde en önemli anahtardır.

Kişisel Gelişim Nasıl Gerçekleşir?

Peki biz bilmeden sürekli içinde olduğumuz bu sürecin nasıl farkına varacağız? Nereden başlayacağız? Her insan birbirinden farklı hayat tecrübeleriyle karşılaşır. Dolayısıyla kişisel gelişim için ona, başlaması ve bitmesi gereken bir zaman vermek neredeyse olanaksızdır. Ama onu nelerin tetiklediği konusunda birçok şey anlatılabilir. İnsanın başından geçmiş olan kritik olaylar ya da pişmanlıklar zaman ilerledikçe insanın beynini zorlamasına neden olur ve beyin böyle durumlarla başa çıkmanın yollarını ararken farkında olmadan kişisel gelişimi için adım atmış olur.

Kişisel Gelişim

Bu gelişim katlanarak ucu açık bir halka oluşturur. İnsan için tam bir kaos gibi nitelendirilebilir olan bu süreç onda bir takım farkındalıkları beraberinde getirir. Dolayısıyla zaten başlamış olan kişisel gelişim serüvenine farkında olarak devam ederiz. Bu serüvenin artık bilinçli bir hal alması kaçınılmaz olur ve insan kendini tanımaya, hayata başka bir açıyla bakmaya başlar. Bu, sabah yataktan çıkıp akşam yatağa girinceye dek uzanan bir dönüşüm sürecidir. Artık nasıl yaşamamız gerektiğini öğrenmeye başlarız.

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişimin etkileri de zamanla insanda fark edilir hale gelir. İnsanın hayata bakış açısı değişir ve varlığından tatmin bir şekilde yaşamaya başlar. Önceden kendine ve hayata karşı sahip olduğu önyargıları gitmiş, yanlış bildiği şeylerin yerini huzurlu bir kabulleniş almıştır. Kişisel gelişim, insana Kendini Yönetme - becerisi bahşeder ve hayatının kontrolü kendi elinde olur. Bir insanın sahip olabileceği en büyük zenginlik de budur.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kişisel gelişimle ilgili neler yapabiliriz? Neler yapmalıyız?

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel gelişim, insan varlığının amacına nitelik kazandıran ve ulaşılması gereken kesin bir sonucunun olmadığı ve geliştirilmeye açık süreklilik gerektiren bir durumdur.

Kişisel Gelişim Ne Gerçekleştirir?

İnsanın başından geçmiş olan kritik olaylar ya da pişmanlıklar zaman ilerledikçe insanın beynini zorlamasına neden olur ve beyin böyle durumlarla başa çıkmanın yollarını ararken farkında olmadan kişisel gelişimi için adım atmış olur.

Kişisel Gelişim Ne Sağlar?

Kişisel gelişim, insana Kendini Yönetme - becerisi bahşeder ve hayatının kontrolü kendi elinde olur. Bir insanın sahip olabileceği en büyük zenginlik de budur.