Kurumsal Hedef Belirleme Ve Stratejik Faaliyet Planı

Şirketler için başarıya ulaşmak, büyümek ve elbette karlılıklarını artırmak çok önemlidir. Ancak büyüdükçe işler karmaşıklaşır. Karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak çalışma saatlerinin tamamını hatta daha fazlasını alır. Günlük telaş şirketin yön belirleyicisi haline gelir.

Şirketler için başarıya ulaşmak, büyümek ve elbette karlılıklarını artırmak çok önemlidir. Ancak büyüdükçe işler karmaşıklaşır. Karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak çalışma saatlerinin tamamını hatta daha fazlasını alır. Günlük telaş şirketin yön belirleyicisi haline gelir. Bu noktada durulması, kurumsal hedef belirleme çalışmasının yapılması ve bu hedefleri hayata geçirecek olan faaliyet planlarının yapılması şirketi gerçekte arzu ettiği başarılara, büyümeye ve karlılığa ulaştıracak olan en sağlıklı yoldur.

Hedef Belirlemenin Önemi

Şirketler üretim, kalite, insan kaynakları, finans, mühendislik, araştırma geliştirme, satış, satın alma gibi birçok bölümden oluşur. Her bölümün kendi hedefleri vardır. Bazen bu hedefler birbirleriyle çelişki de gösterebilir. Hedefler belirlenirken en önemli nokta ortak yöndür. Bu ortak yön kuruluşun üst yönetimi tarafından belirlenmeli ve şirketi vizyonuna doğru götüren kısa ve uzun vadeli hedeflerden oluşmalıdır.

İkinci aşamada bölümler kendi kısa ve uzun vadeli hedeflerini ortak yöne uygun olarak oluşturur ve böylelikle tüm şirket hedefleri aynı yöne doğru hizalanmış ve kurumsal hedef belirleme eylemi yapılmış olur. Bütün atların farklı yönlere doğru hareket ettiği bir atlı arabanın istenen yönde ilerlemesi nasıl mümkün değilse, tüm departmanlarıyla ortak hedeflere doğru hizalanmamış olan kurumların da istedikleri başarıları elde etmesi kolay olmayacaktır.

Hedefler Gerçeğe Nasıl Dönüşür?

Kurumsal hedef belirleme eylemi çalışmanın başlangıç aşamasıdır. Belirlenen hedefler hayata geçirilmediği sürece hayalden öteye geçmez. Bu durum motivasyonun azalmasına neden olur ve hedef belirleme sürecinin gereksiz bir iş olduğu algısını yaratır. Kurumsal hedef belirleme çalışmasının ikinci aşaması stratejik faaliyet planlarını oluşturmak ve uygulamaya almaktır.  Bu, hedeflere götürecek olan yol haritasının yapılmasıdır.

Hoshin Kanri

Kurumsal hedef belirleme ve stratejik faaliyet planı için uygulanan yöntemlerden biri ve oldukça etkili bir yöntem olan Hoshin Kanri Türkçe’deki kullanımı ile politikaların yayılımı yöntemidir. Yalın yönetim sisteminin kurumsal hedef belirleme ve stratejik faaliyet planlaması için kullanılan aracıdır. Tüm çalışma bir A3 kağıdına sığdırılarak yapıldığı için basitçe A3 olarak da adlandırılır.

Planlama Çalışması

Genellikle yıl başında yapılan ve bir yıllık dönemi kapsayan kurumsal hedef belirleme ve stratejik faaliyet planları şu başlıkları içerir:

  • Geçmiş dönemin gerçekleşen sonuçları
  • Gelecek dönemin hedefleri
  • Geçmiş dönemin analizi nelerin başarılıp nelerin başarılamadığı
  • Hedeflere ulaşmak için iyileştirme yapılması gereken konuların analizi
  • Belirlenen iyileştirme konuları için nelerin yapılacağı detaylı faaliyetler
  • Detaylandırılmış faaliyetleri kim yapacak ve ne zaman yapacak sorularının cevapları

Uygulama

Hedeflerin belirlenmesi ve faaliyet planlarının yapılması bir ekip çalışmasıdır ve yöneticiler tarafından yönlendirilerek yapılır. Faaliyetlerin uygulanması ise kurumdaki ilgili tüm çalışanların katılımını gerektirir. Bu nedenle kurumsal hedef belirleme sırasında oluşan hedeflerin ve yapılacak faaliyetlerin ilgili çalışanlarla paylaşılması ve uygulamaların bir takım ruhu ile devreye alınması esastır. Böylelikle politikaların yayılımı gerçekleşir ve tüm şirket bir bütün olarak aynı yöne doğru hizalanır.

Takip ve Değerlendirme

Faaliyet planlarının gerçekleştirilme çalışmaları ve elde edilen sonuçlar üst yönetimin liderliğinde kurumsal hedef belirleme ve stratejik faaliyet planlamasını yapan ekip tarafından düzenli aralıklarla incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sırasında faaliyetlerin hedefleri gerçekleştirmedeki yeterliliği görülür ve gerekli ise yeni faaliyetler eklenir. Bu periyodik takip ve değerlendirmeler konunun sürekli gündemde kalmasını sağlar ve elde edilen başarıların görünür olması çalışmaya katılan tüm personelin motivasyonunu artırır.

Yazar: Nurcan Engin