Liderlik Ve Türleri

Lider olmak öncelikle bilgi sahibi olmak, tarafsız olmak, adaletli olmak, hak edenin hakkını vermek ve haksızlığa uğratmamak gibi davranışlar gerektirir. Bugün dünya üzerinde örnek alınan birçok lider vardır.

Lider olmak öncelikle bilgi sahibi olmak, tarafsız olmak, adaletli olmak, hak edenin hakkını vermek ve haksızlığa uğratmamak gibi davranışlar gerektirir. Bugün dünya üzerinde örnek alınan birçok lider vardır.

Liderlik

İnsanların belli hedefler etrafında toplanması aynı hedefleri gerçekleştirmek için kitlelerin bir araya gelerek katkıda bulunup güçlenmesini sağlayan dinamik süreçtir. Lider olmak öncelikle bilgi sahibi olmak, tarafsız olmak, adaletli olmak, hak edenin hakkını vermek ve haksızlığa uğratmamak gibi davranışlar gerektirir. Bugün dünya üzerinde örnek alınan birçok lider ve liderlik türleri vardır.

Karizmatik Liderlik: Cesaret, özgüven, vizyon, değerler, ikna yeteneği ve başkalarını etkileyebilme, ileri görüşlü

Dönüşümcü Liderlik: Bireyleri dahil eden yeni fikirlere açık olup benimseyip kabul ettirebilen

Etkileşimsel Liderlik: Bireylerin kendi vizyonunu benimseyen, etkileyen, motive eden ve ihtiyaçlarını değerlendirip gözeten

Demokratik Liderlik: Toplum tarafından benimsenen ve daha çok topluluğun menfaatlerini gözeten

Hizmetkar Liderlik: Fedakarlığı yüksek, empati iletişimine önem veren, insani duygularla yöneten, insanların gelişimini destekleyen

Liderlik Türlerine Örnekler

Karizmatik Lider: Mustafa Kemal Atatürk. Milli mücadele döneminden itibaren sergilediği tutum ve davranışları ile karizmatik liderlik türüne girer.

Dönüşümcü Lider: Martin Luther King. Irksal eşitlik ve siyah vatandaşların eşit vatandaşlık hakları için yaptığı eylemler ve yürüyüşlerle 1964 yılında Amerika'da Yurttaş Hakları Kanununun çıkmasını sağlamış Amerikalı baptist düşünce ve fikir adamı kimliğiyle dönüşümcü liderlik türüne girer.

Etkileşimsel Lider: Fatih Terim. Birçok kez Türk Milli Futbol takımını çalıştırmış olan ve bir futbol adamı olan Fatih Terim ekibinin yüksek performans sağlamak amacıyla onları en güzel şekilde motive etme kabiliyeti ile etkileşimsel lider türüne girer.

Demokratik Lider: İkinci Joseph. Tüm ağır cezalandırmaları ve idamı yasaklayan tiyatro ve basında sansürün önüne geçen ve derebeylik sisteminin ezdiği köleleri özgür kılan Roma imparatoru 2.Joseph.

Hizmetkar Lider: Hz. Muhammed. İslamiyetin yayılmasında sahip olduğu ikna etme beceresi herkesin iyiliği için çabalayan ileri görüşlülüğü ve insani duyguları yönetme becerisiyle hizmetkar lider türüne gider.

Diğer Örneklere Neden Girmedikleri

Karizmatik Lider: M. Kemal Atatürk. Olumlu bir lider olduğu için otokratik lider türüne girmez.

Dönüşümcü Lider: Martin Luther King. Olumlu Lider olduğundan otokratik lider türüne girmez.

Etkileşimsel Lider: Fatih Terim. Etkileşimsel liderlik yenilikçi ve yaratıcı yönlerindeki değişimi desteklemediği için dönüşümcü liderlik türüne girmez.

Demokratik Lider: İkinci Joseph: Demokratik bir lider olduğundan otokratik lider türüne girmez.

Hizmetkar Lider: Hz Muhammed. Olumlu bir lider olduğu için otokratik lider türüne girmez.

Yazar: Elvan Karakuzu