Madenlerde İş Güvenliği

Madenlerde iş güvenliği günümüzde insanları en çok kuşkuya düşüren konulardan biridir. Madenlerde iş güvenliği her ne kadar sözleşmelerle onaylansa da kaza, ölüm ve meslek hastalığı verileri azımsanamayacak kadar yüksektir

Madencilik, yeraltı ve yerüstündeki değerli ve yarı değerli minerallerin çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili yapılan bütün çalışmalardır. Çıkarılan bu cevherler arasında, kömür, altın, kalker, kil gibi madenler gelişmekte olan ülkeler için büyük ekonomik kaynaktır. Bunun yanında madencilik kaza ve ölüm oranlarının, meslek hastalıklarının en yüksek olduğu sektördür. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanılan araçların güvenli hale gelmesi sağlansa da madencilik tarihin en tehlikeli mesleğidir.

Madenlerde iş güvenliği günümüzde insanları en çok kuşkuya düşüren konulardan biridir. Madenlerde iş güvenliği her ne kadar sözleşmelerle onaylansa da kaza, ölüm ve meslek hastalığı verileri azımsanamayacak kadar yüksektir. Genellikle madenlerde çalışanların çoğu Madenlerde iş güvenliği kriterlerinden çok uzakta çalışmaktadır. Bunlar insan gücünün ucuz olması, makine kullanımı yerine insan gücü tercih etmelerinin bir sebebidir.

Dünya Üzerinde Büyük Dereceli Maden Kazaları

Yaşanmış olan en büyük maden işletmesi kazası ve Madenlerde İş Güvenliği önlemlerinin alınmadığı facialardan biri 1942 yılında Çin’in Liaoning Bölgesi konumunda Honkeiko Kömür Madeninde meydana gelmiştir. Kömür tozunun patlaması sonucu oluşan alevler madenin kuyu girişine kadar ulaşmış ve 1549 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Kuyunun içinde ve dış kısmında da devam etmekte olan yangının büyümesini ve dağılmasını engellemek için havalandırmanın kapatılması ve kuyu çeperinin mühürlenmesi sebebiyle gaz ve alevden gerçekleşen ölümlerin çoğunun karbon monoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı tespit edilmiş ve bir kez daha Madenlerde İş Güvenliğinin önemi anlaşılmıştır. Geçen süre zarfında gelişen teknolojiyle birlikte maden kazalarındaki ölümlerin sayısını azalsa da kazaların nedenleri değişmemektedir.

Madenlerde iş güvenliği alınmadığı taktirde kaza, ölüm ve meslek hastalığı oranlarının gün geçtikçe artması olasıdır. 3 Mayıs 2014 tarihinde elim bir kaza sonucu Madenlerde iş güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucu Soma Kömür Madeninde çıkan yangın sonucu 301 kişi hayatını kaybetmiştir. Yaşanan felaketin sonucunu etkileyen en büyük etmenlerden yangın sonucu çıkan karbon monoksit gazından zehirlenmişlerdir. Kazanın yaşandığı aydan bir önceki ayda madendeki sıcaklığın arttığı ve konuyla ilgili madenlerde iş güvenliği adı altında herhangi bir önleyici çalışma yapılmamış ve insanların hayatını hiçe saymıştır.

Madenlerde İş Güvenliği Önlemleri

Madenlerde iş güvenliği önlemleri madenlerde kullanılan makineler benzin gibi yanıcı sıvılar içerdiği için yanında sigara içmemeli ve ateşle yaklaşılmamalıdır. Kömürden kaynaklı toz patlamaları olması durumunda filtreli maskeler kullanmalı ve maske filtrelerinin değiştirildiğinden emin olmalıyız. Ortamda bulunan tehlikeli olduğu gazların, dumanların ve tozların miktarını ölçen cihazlar kullanılmalı ve böylece tehlikeli olan seviyenin altına düşünceye kadar koruyucular kullanılmalıdır. Ölçüm yapılan cihazların kalibrasyonu yapılmalı ve ölçülen miktara uyulmalıdır. Kayaç düşmesi sıçraması ve olası kazalar için baret, çelik burun ayakkabı ve uygun giysiler giyilmelidir.

Maden İşçileri İçin Güvenlik Önlemleri

Maden işçileri yeraltı ve yerüstünde her türlü tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Bu tehlikelerden birkaçı; tozlar, gazlar, ısı, radyasyon, duman gibi faktörler işçiler için oldukça önemlidir. Madenlerde iş güvenliği önlemleri için maden işçileri için birçok donanımlar geliştirilmiştir. Silika, kil, kireç gibi solunduğunda ciddi hastalıklara yol açan maddelerle çalışıldığında maskeler, su takviyeleri ve havalandırılmalar kullanılmalıdır. Maden işçilerinin dar alan, gürültü ve aydınlatma bir diğer dikkatle korunması gereken konudur. Dar yerlerde göçük ve taşların düşmesi, çok fazla makine sesi ve ortamın karanlık olması maden işçileri için tehlikenin yaklaştığı alanlardır. Güvenlik önlemi olarak ise başlıklarının üstüne ortamı aydınlatan lambalar, kulak tıkaçları kullanılmalıdır. Madenlerde iş güvenliği için söylenecek en önemli ve en dikkat çekici konu önce insan ve çevre sonra madencilik.

Yazar: Özgür Kıran