Mali Müşavirlik Ve Muhasebe

Muhasebede tüm işlemler belgeye dayanır ve tabii ki her belge ve her iş hukuksal dayanakla oluşur. Muhasebede hukuk olmazsa olmazdır.

Mali müşavirler genellikle icra ettikleri iş itibariyle, kendileri için muhasebe yapıyoruz derler. Bundan mütevellit mesleği icra edenler ekseriyetle muhasebeciyim der. Muhasebe işi salt defter tutma işi değildir. Defter tutma (sınıflandırma, kaydetme) analiz etme, yorumlama ve raporlama fonksiyonları olan geniş bir iş yelpazesidir. Bu fonksiyonlara tahmin etme yetisini de eklemek gerekir. Çünkü ileri dönem için hazırlanan bütçeler, muhasebe verilerinin tahmin yetisi sonucu oluşur.

Mesleklerin Özellikleri

Muhasebede tüm işlemler belgeye dayanır ve tabii ki her belge ve her iş hukuksal dayanakla oluşur. Muhasebede hukuk olmazsa olmazdır. İş esasen rakamların hukuku işidir. Bu mesleğin icrası için genel şartlar 3568 sayılı meslek mevzuatında mevcuttur. Yine aynı yasanın mali müşavir olabilmenin özel şartlarında ise; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, sosyal bilimler lisans mezunu olmak gerekiyor.

Elbette özel kişisel karakter gerektiren bir meslektir. Özgüven, liderlik, problem çözme, risk yönetimi, stres yönetimi, kriz yönetimi, zaman yönetimi, stratejik yönetim gibi. Memuriyet işi değildir. Uzmanlık ve sürekli olarak kişisel gelişim eğitim gerektirir. Tamamı ile kariyer ve itibar mesleğidir. Bundan dolayı meslek mensubu itibar yönetimi, kişisel markalaşma ve hatta beden dili, etkili iletişim gibi hususlara bilumum dikkat etmelidir. Geri bildirim burada anlıktır.

Yeni mezun olanlar için kariyer yönetimi açısından dinamik bir meslektir. Karar verme noktasında, tanıdığı birkaç mali müşavirle meslek seçimini müzakere etmekte fayda vardır. Eğer kariyer planlama aşamasında terfi hedefi varsa kariyer hedefi doğru yapılmamış demektir. Bu meslekte kariyer değişimi yok. Yeminli mali müşavirlik bu mesleğin terfisi ya da üstü değil.

Meslekle İlgili Önemli Noktalar

Mali müşavir iş alımında özgürdür. İş teklifi almak ve iş teklifini reddetmek hem anayasal hem mesleki bir haktır. Meslek yasasının reklam yasağı mevcut. Meslek mensubu kendini sosyal platformlarda çok iyi lanse ederse gerçek hayatta fazlasıyla karşılığını alır. Meslek konularında blog yazmak, sitelerde online içerik yazarlığı, onların içerik editörlüğü yapmak buna örnektir. Sosyal medyada dijital pazarlama henüz meslek yasasında reklam sayılmıyor.

Bu meslekte pazarlık yok. Asgari ücret tarifesi altında çalışılması yasak. Bu yasak esasen meslektaşın haksız rekabeti ve etik meslek için şart.

Bu Meslek Hangi İş Grupları İle İlişkide

Finansal Yönetim- İktisat- Muhasebe: Finansal yönetim; en kısa tanımıyla fon yönetimidir. Tamamen iktisadi bir bilgi gerektirir. Örneğin; paranın maliyeti kavramı iktisadi bilgi gerektirir. Paraya sahip olan değil, paranın hukukunu bilen kazanır. Finansal yönetim, işletme için can damarıdır. Fon varsa can vardır, bu fonun yönetimi uzmanlık gerektirir.

Muhasebe- İş Analizi: İşin ne olduğunu bilmek mühim. Veriler muhasebeden geliyor. İşletme; iş analizi yapabilmek için muhasebe verilerini kullanır. Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi gibi bölümlerden veriler alır. İş tanımı yapar.  İş analizi yapılmamışsa; iş tanımı yok demektir. İşini tanımlayamayan firmaların maliyetleri yüksek olacağı aşikardır, doğaldır ki maliyet-kar-zarar analizi burada yine muhasebesel bir iştir.

Muhasebe- İş Hukuku- İnsan Kaynakları Yönetimi: Meslek icrasında bulunanların uzmanlık dallarından biri de iş hukuku uzmanlığıdır. İş hukukunun firmalardaki çalışma departmanları insan kaynakları, hukuksal verileri mali müşavirlerinden temin ederler. Bu verilerin bazıları, matbu form şeklindedir. Örneğin; iş görüşmesi, işe alım, işten ayrılma, iş yerinde anlaşmazlıklar, iş bulma, istifa, iş arama, işten çıkarılma, işten çıkış görüşmesi, iş güvencesi, mobbing ve kıdem tazminatı vs. Evraka bağlanan işlemlerdir. Bazı veriler ise bordro düzenleme, kurumlara bildirimlerde bulunma gibi hukuksal işlemlerdir.

Muhasebe- İş güvenliği: Doğru ekip riski minimize eder. Gün geçmiyor ki iş kazaları haberi duymayalım. Bu her firma için bir risktir. Mali müşavir, müşterisi olan firmanın iş kazası, meslek hastalığı ve diğer birçok işleminin kurumlara bildirimini yapar. Elbette tüm bunlar maliyet artırıcıdır. Bu sebeple iş güvenliği hizmeti veren firmaların tercihinde müşterilerine ön ayak olur. Riskleri önleme, maliyetleri azaltma işlevselliğini çalıştırır.

Bilişim ve Muhasebe: Güncel kal, varlığını koru! Teknoloji ile iç içe bir meslek. Her gün değişim, her gün güncel olmak bu mesleğin olmazsa olmazı. Bu sebepten değişim yönetimi şarttır. Sıkça duyduğumuz dijital dönüşüm , mesleğe yeniden yön veriyor. Meslek odaları bununla ilgili eğitimler, seminerler düzenliyor ,onlaın eğitim ve e-sertifika ile meslektaşını günün şartlarına hazırlıyor.

Bu alanda kariyer hedefiniz varsa işletme yönetimi, genel muhasebe ve finansal yönetim eğitimi gibi online eğitimler alarak hedefinize daha da yaklaşabilirsiniz.

Yazar: Ayla Tokgöz