Miras Anlaşmazlıklarında Bilinmesi Gerekenler

Günümüzde gerek hayat şartlarının zorlaşması gerekse kardeş olsalar bile kişilerin birbirlerine karşı iyi niyetli yaklaşmaktan kaçınmalarından dolayı özellikle aile büyüklerinin vefatından sonra miras paylaşımı konusunda yaşanan sorunlar kanayan bir yara haline gelmiştir

Günümüzde gerek hayat şartlarının zorlaşması gerekse kardeş olsalar bile kişilerin birbirlerine karşı iyi niyetli yaklaşmaktan kaçınmalarından dolayı özellikle aile büyüklerinin vefatından sonra miras paylaşımı konusunda yaşanan sorunlar kanayan bir yara haline gelmiştir. Son 15 yılda miras anlaşmazlığından kaynaklı açılan davalardaki artış yadsınamayacak kadar hat safhadadır.

Sizler için hem hukukçuların hem de miras anlaşmazlığından dolayı dava süreçlerinde taraf olan tecrübeli kişilerin tavsiyelerine yer verdik. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız bu tavsiyeler üzerinden ilerlemeniz sizlere fayda sağlayacaktır.

Dava Sürecinde Uygulamadaki Maddi Kalemler

Açmayı düşündüğünüz veya size karşı açılan davanın bütün sonuçları hakkında bilgi alın ve net bilgilerle ilerleyin. Davanız olumlu veya olumsuz sonuçlanırsa katlanmak zorunda kalacağınız maddi kalemleri (harç, yargılama gideri, karşı taraf avukatlık ücreti) detaylı olarak öğrenin.

Öncelikle anlaşmazlık konusu mirastan dolayı kalan taşınmaz (ev, arsa, tarla) ise açılan davalarda alınacak harçların, yargılama giderlerinin taşınmazın değeri üzerinden hesaplanacağını bilerek hareket edin.

Harç ödeme zorunluluğu davanın birçok aşamasında karşınıza çıkabilir. Örneğin ilk mahkemenin verdiği son yani nihai kararda ve sonrasındaki bir üst mahkemeye yapılan itirazlarda ve de bir üst mahkemenin verdiği karar sonrasında ortaya çıkan harç ödeme zorunluluğunun davanızın olumlu veya olumsuz bitmesi halinde sizlere ne kadar maddi külfeti olacağını bilerek ilerleyin.

İçinde bulunacağınız dava sürecinde sizin karşı dava açmanız veya size karşı açılabilecek karşı davanın olma ihtimallerinide netleştirerek ilerlemeniz faydanıza olacaktır.

Dava Sürecine Dahil Olmaya Nasıl Karar Vermeliyim?

Öncelikle miras anlaşmazlığı dava süreçleri hakkında bilmeniz gerekenleri özetlemeye çalıştık. Bütün bu bilgiler ışığında ayrı ayrı birkaç hukukçudan bilgi alarak dava sürecindeki özellikle maddi getiri ve götürüsünü kesin olarak bilerek dava sürecine dahil olup olmamaya karar vermeniz sizin faydanıza olacaktır. Ayrıca davaların çok uzun yıllar devam ettiğini bilerek manevi yönden de hazırlıklı olmalısınız.

Bir diğer önemli konu ise dava sürecine girmeden mevcut haliyle tarafların isteklerinden biraz fedakarlık yaparak anlaşma ihtimaliniz var ise ve bu yöntemin size daha çok fayda getireceği tartışmasızdır. Ayrıca bütün bu unsurları gözden geçirip dava sürecine dahil olmaya karar verdiyseniz konusunda uzmanlaşmış bir hukukçuyla devam etmenizi öneririz. Miras hukukunda uzman bir hukukçuyla dava sürecine dahil olursanız yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçmiş olursunuz.

Fikirler Önemli

Bu konuda fikirlerini aldığımız Ahmet Keçeli bize şunları söyledi “ 15 yıldan beri miras davalarım devam ediyor ben bir dava açtım karşı taraf 4 tane karşı dava açtı hem maddi hem manevi yönden çok yıprandım işin başında karşı davaların açılacağını işin farklı bir boyut kazanarak buralara geleceğini bilseydim daha farklı bir yol izleyerek bu süreci başlatırdım veya hiç bu sürece girmezdim.” Yine görüşünü aldığımız emekli hakim Engin Karalı “Miras davaları özel uzmanlık gerektiren davalardır, kişilerin bu davalara dahil olurken bütün süreç hakkında çok iyi bilgi sahibi olmaları dava sonucunda verilecek menfi yada müspet bütün sonuçları değerlendirerek, dava açılması öncesindeki mevcut durumu karşılaştırmaları ve buna göre dava sürecinde olup olmamaya karar vermeleri yerinde olacaktır.” şeklindeki görüşleri söylediklerimizi teyit eder niteliktedir.

Yazar: Can Çakır