Modern Çağın Üstün İnsanına Erişmek

Yüksek verim, motivasyon kaynakları, mutluluğun sırları, pozitif düşünce, alternatif yaşam önerileri ve niceleri. Saymış olduğum tüm bu cümleleri ne çok duyuyoruz öyle değil mi? Yoga ve nefes egzersizleri, ekolojik hobi bahçeleri, perma kültür mutlu olmak için yeterli mi?

Doğa içinde ki insanı eksik ve ilkel bulan modern çağ, kendisine en uygun modeli yaratma telaşına düştü. 1800’lü yılların sonlarına doğru gelişen ve sanayileşen dünya kutuplara ayrılırken mutsuzluk bir hastalık gibi yayılmaya başladığın da ‘Kendini mutlu etmek’ bir arayış haline geldi. Saatlerce çalışan, monarşi düzenlerinde yaşam alanları yok olan, etik ve yaratıcı eğlenceden uzaklaştıkça günümüz dünyasının hastalıklarına esir oldu insan.

Yakın dönem düşünürlerinden Nietzsche bu çerçeve de bir üstün insan modeli şekillendirdi. Kişinin varoluşundan bu yana süre getirdiği etiği yeniden dillendirdi. Kişiyi öğrenmek zorunda olduğu bir ahlaka mahkum etmedi. Var olan temel fikrin aslında tam da gözümüzün önünde olduğunu dile getiriyordu. Hırsızlığın mülkü çalan olmadığını çünkü üstün bir insan modelinden oluşan topluluğun içinde aslında hırsızın var olamayacağını dile getirdi. Yine yakın çağda politik fikirlere kaynaklık eden Doğa Bilimci olan Peter Kropotkin’de insanın aradığı ahlakın kaynağını ‘Doğaya bakınız en doğru ahlakı onun içinde bulacaksınız.’ diyerek insanın sorunlarına temel bir çözüm kaynağı sunduğunu göreceksinizdir.

Motivasyon Kaynakları

Yüksek verim, motivasyon kaynakları, mutluluğun sırları, pozitif düşünce, alternatif yaşam önerileri ve niceleri. Saymış olduğum tüm bu cümleleri ne çok duyuyoruz öyle değil mi? Yoga ve nefes egzersizleri, ekolojik hobi bahçeleri, perma kültür mutlu olmak için yeterli mi? Sanırım hafta boyunca çalışan ve kendine ayıracak kısa vakitlerde en hızlı motivasyon sağlayacak alternatiflerimiz bunlar. Bu sorunu gören birçok yazar kişisel gelişim üzerine yazmakta. Hem gündelik yaşamı sekteye uğratmadan işinizden olmadan mutlu bir yaşam. Hem de kendinize zaman ayırabileceğiniz ve ilerici çözüm önerileri.

Gelişim, var olan durumun ilerleyişini yani konum olarak istenilen hedefe ulaşılabilmeyi dile getirir. Peki gelişim ile övünürken baz aldığımız ölçütler neler? Akıl hastalarının toplumdan tecrit edilme sebepleri gündelik yaşama ayak uyduramamalarıdır. Kısacası gittiğiniz okulda dersin akışına engel olacak bir kişinin hareketlerini yorumlayamadığınız da kişinin akıl hastası olduğuna kanaat getirebilirsiniz. Burada tabi ki bu hareketin sürekliliği de önemli. Gerçekten bulunduğu durumdan mutluluk duyan birinin mutluluğuna ortak olmak mıdır gelişmek? Yoksa gündelik akışı devam ettirebilmek adına kişinin eğlencesine pranga vurmak mı? Hangi davranış modelini oluşturmamız gerektiğine karar vermeye çalışan günümüz kişisel eğitim dersleri bunları göz ardı etmektedir.

Kişisel Gelişim İçin

Vietnam savaşı sırasında ABD politikalarını yanlış bulan ve bu savaşın bitirilmesi gerektiğini savunan çiçek çocuklar yani hippiler. Savaş sonrasın da gündelik motivasyonlarını ve mutluluğu ‘Kendin Yarat’ sloganı ile dillendirdiler. Kişisel gelişimin SELF – HELP ‘ine ne kadar da benziyor öyle değil mi? Çünkü üretmenin, yaratıcılığın ve tutkunun insan da yarattığı mutluluk farklı yaşam biçimlerin de bile ortak olduğunu görebiliriz böylece.

Kişisel gelişim kitapları okumak bir başkasının yemeyi sevdiği çorbasını içmekten daha fazlası olmayacaktır bu noktada. Kendini mutlu ederken istenilen hedefe ulaşabilmek gerçekten de gelişim midir?

Pozitif Yaşam

Pozitif yaşam önerileri, hayatımızın göbeğine bırakılmış kürler, daha prezantable olmak, toplumun her noktasında ki arzuların içinde var olabilmek bizi ne kadar kendimiz yapabilir? Doğru davranış biçimleri tam da Kropotkin’in söylediği gibi gözümüzün önünde. Kendinizi mutlu etmek için yardıma ihtiyacınız var ise belki de gerçekten önce kendinizi dinlemeniz ve biraz etrafı izlemeniz yeterlidir. Gelişmek kişinin kendini var ettiği noktada şekillenecektir zaten. Hayvanların içgüdüsel ya da deneyimlerine dayalı zekasına kattığınız estetik sizi gerçek mutluluğa götürecek ender bir davranış modeli olabilir.

Yazar: Merve Yıldız